شناسه خبر: 10559 منتشر شده در مورخ: 1395/9/20 ساعت: 11:05 گروه: اجتماعی  
اعلام نتایج بخش کودک و نوجوان چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

اعلام نتایج بخش کودک و نوجوان چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

هیئت داوران چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین امیدآفرین ( به میزبانی استان اصفهان) پس از مشاهده و بررسی تعداد ۱۰ نمایش در بخش کودک و نوجوان جشنواره پس از تبادل نظر، آراء خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

به گزارش ایران سپید هیئت داوران چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین امیدآفرین ( به میزبانی استان اصفهان) پس از مشاهده و بررسی تعداد ۱۰ نمایش در بخش کودک و نوجوان جشنواره پس از تبادل نظر، آراء خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

موسیقی

رتبه سوم موسیقی
هیئت داوران رتبه سوم موسیقی کودک و نوجوان شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام دو میلیون و پانصد هزار ریال  وجه نقدی را به آقای حسین صادقی سراجی و خانم خاطره صادقی به خاطر موسیقی نمایش کاشکی از استان مازندران و آقای محمدجواد صدری و آقای سیدهمام سمیعی برای موسیقی نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان اعطا می نماید.
رتبه دوم موسیقی
اهداء لوح تقدیر موسیقی کودک و نوجوان به  همراه مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به آقایان حسین افروز و علی دشتی زاده به خاطر موسیقی نمایشجاری مثل جویبار از استان یزد اعطا می نماید.
رتبه اول موسیقی
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال  وجه نقدی را به آقایان مهدی الصاق و ابراهیم احمدیان به خاطر موسیقی نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
  طراحی لباس
رتبه سوم طراحی لباس
هیئت داوران رتبه سوم طراحی لباس کودک و نوجوان شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به خانم ندا ده ده جانی به خاطر طراحی لباس نمایش یک دست لباس ندارد از استان کردستان اعطا می نماید.
رتبه دوم طراحی لباس
اهداء لوح تقدیر طراحی لباس کودک و نوجوان به همراه مبلغ هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم زینب دشتی به خاطر طراحی لباس نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
رتبه اول طراحی لباس
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به خانم سیمین سلطانی  به خاطر طراحی لباس نمایش گاوی که می خواست شیر باشد از استان کرمان  اعطا می نماید.
  طراحی صحنه
رتبه سوم طراحی صحنه
هیئت داوران رتبه سوم طراحی صحنه کودک و نوجوان شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام پنج میلیون ریال وجه نقدی را به آقای احمدرضا قنبریان  به خاطر طراحی صحنه نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان و خانم مهدیه فخاری پور و آقای ایمان تاج سلیمان به خاطر طراحی صحنه نمایش بزبزقندی و گرگ ناقلا از استان اصفهان اعطا می نماید.
رتبه دوم طراحی صحنه
اهداء لوح تقدیر طراحی صحنه کودک و نوجوان به همراه  مبلغ هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای علی عباسی به خاطر طراحی صحنه نمایش سفر رویایی کوتوله ها از استان زنجان اعطا می نماید.
رتبه اول طراحی صحنه
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای حمید کیانیان به خاطر طراحی صحنه نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی  اعطا می نماید.
ساخت عروسک
رتبه سوم ساخت عروسک
هیئت داوران رتبه سوم ساخت عروسک کودک و نوجوان شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقدی را به آقای احسان صانعی و خانم زهرا بکتاش به خاطر ساخت عروسک نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری ذهنی مرد
هیئت داوران لوح تقدیر به همراه مبلغ سه میلیون ریال به آقای محمدرضا جویباری به خاطر بازی نمایش کاشکی از استان مازنداران اعطا می نماید
بازیگری ذهنی زن
بازیگری ذهنی  سوم زن
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری همراه زن شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام دو میلیون و پانصد هزار ریال  وجه نقدی را به خانم مریم قربانی و خدیجه رهنمایی بازیگران نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان و لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال به خانم هانیه زارع شاه آبادی به خاطر بازی نمایش جاری مثل جویبار از استان یزد  اعطا می نماید.
بازیگری ذهنی دوم زن
اهداء لوح تقدیر بازیگر ذهنی زن به همراه مبلغ هر کدام جداگانه دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقدی را به خانم ها شقایق رسولیان و مریم نجفی بازیگران نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری ذهنی اول زن
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم منصوره آقاسی بازیگر نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری اختلالات بینایی مرد
بازیگری اختلالات بینایی سوم مرد
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری اختلالات بینایی مرد شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام جداگانه  پنج میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای مهدی حیدری تفتی بازیگرنمایش جاری مثل جویبار از استان یزد و آقای خلیل قاسمی بازیگر نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
بازیگری اختلالات بینایی دوم مرد
اهداء لوح تقدیر اختلالات بینایی به همراه  مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به آقای علی رضا احمدیان بازیگر نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری اختلالات بینایی اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به اختلالات بینایی مبلغ ده میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای مهدی الصاق بازیگر نمایش قصه بخت از استان اصفهان  اعطا می نماید.
 
بازیگری اختلالات بینایی زن
بازیگری اختلالات بینایی اول زن
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم پریسا نصیری بازیگر نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی مرد
هیئت داوران لوح تقدیر و مبلغ هر کدام سه میلیون ریال به آقایان سیدجلیل میرطبایی بازیگر نمایش جاری مثل جویبار از استان یزد، رضا قادری بازیگر نمایش کاشکی از استان مازندارن و صباح سلطانی بازیگر نمایش یک دست صدا ندارد از استان کردستان
بازیگری جسمی حرکتی سوم مرد
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری جسمی حرکتی  مرد شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام جداگانه دومیلیون و پانصد هزار ریال وجه نقدی را به آقایان علی برهانی و حسن مختارآبادی بازیگرنمایش گاوی که می خواست شیر باشد از استان کرمان اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی دوم مرد
اهداء لوح تقدیر بازیگری جسمی حرکتی مرد به همراه هر کدام جداگانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقدی را به آقایان حسن و حسین فاریاب بازیگران نمایش کاشکی از استان مازندران اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به بازیگری جسمی حرکتی مرد به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای داود بیگلری بازیگر نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.

بازیگری جسمی حرکتی زن
هیئت داوران لوح تقدیر به بازیگر خردسال خانم آیدا معافی بازیگر نمایش کاشکی از استان مازندان اعطا می نماید
بازیگری جسمی حرکتی سوم زن
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری نانیسم زن شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقدی را به خانم ها پریسا آقایی و ژیلا یوسفی بازیگران نمایش سفر رویایی کوتوله ها از استان زنجان اعطا می گردد.
بازیگری جسمی حرکتی دوم زن
اهداء لوح تقدیر بازیگری جسمی حرکتی زن به همراه مبلغ هر کدام جداگانه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به خانم ها مرضیه برخورداری علی آبادی بازیگر نمایش جاری مثل جویبار از استان یزد و لیلا معظمی بازیگر نمایش یک دست صدا ندارد از استان کردستان اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی اول زن
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلون ریال  وجه نقدی را به خانم  خانم زهره حنیفی بازیگر نمایش یک دست صدا ندارد از استان کردستان اعطا می نماید.
 
هیئت داروان لوح تقدیر و هر کدام جداگانه یک میلیون ریال به گروه نمایش جشن تولد فاطمه از استان البرز ، خانم ها معصومه عبدالهی ، هدیه قربانی ، تینا نوروزی ، فاطمه ایل اکبری، ستایش رزمی و آقایان بهراد معید ، محمدحسین آزاد ، عماد شفایی، ابوالفضل عاشری و امیر منیعی اعطا می نماید.
هیئت داوران  لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام جداگانه یک میلیون ریال از عروسک گردانندگان نمایش قصه بخت از استان اصفهان ،  خانم ها عاطفه آقاپور، زینب السادات سیرنیام، زهرا عرب نورد ، زهره گرامی اعطا می نماید.
هیئت داوران  لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام جداگانه یک میلیون ریال از بازیگران نمایش بزبزقندی و گرگ ناقلا از استان اصفهان ،  خانم ها فاطمه سلطانی، زهرا آذری، زهرا  دوستی، سما زمانی و مژگان سمیعی اعطا می نماید.

بازیگری اعصاب و روان
بازیگری اعصاب و روان دوم زن
اهداء لوح تقدیر بازیگری اعصاب و روان زن به همراه مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به خانم مریم لطیقی بازیگر نمایش سفر رویایی کوتوله ها از استان زنجان اعطا می نماید.
بازیگری اعصاب و روان  اول زن
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به بازیگری اعصاب و روان به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به خانم زهرا انصاری بازیگر نمایش سفر رویایی کوتوله ها از استان زنجان اعطا می نماید.
 
بازیگری همراه مرد
بازیگری همراه  سوم مرد
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری همراه مرد شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هر کدام جداگانه پنج میلیون ریال وجه نقدی را به آقای محمد ابراهیم کریمی بازیگرنمایش یک دست صدا ندارد از استان کردستان و آقای علی عباسی بازیگر نمایش سفر رویایی کوتوله ها از استان زنجان اعطا می نماید.
بازیگری همراه دوم مرد
اهداء لوح تقدیر بازیگری همراه مرد  به همراه مبلغ هر کدام جداگانه هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای محسن میرزائی بازیگر نمایش گاوی که می خواست شیر باشد از استان کرمان و آقای امیر شیخ جبلی بازیگر نمایش بزبزقندی و گرگ ناقلا از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری همراه اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای فرزام عزیزی بازیگر نمایش کاشکی از استان مازندران اعطا می نماید.

بازیگری همراه زن
بازیگری همراه  سوم زن
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری همراه زن شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم هلیا صابری بازیگرنمایش کاشکی از استان مازندران اعطا می نماید.
بازیگری همراه دوم زن
اهداء لوح تقدیر به همراه مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به خانم مژگان جوهری بازیگر نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان اعطا می نماید.
بازیگری همراه اول زن
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم مهدیه فخاری پور بازیگر نمایش گاوی که می خواست شیر باشد از استان کرمان اعطا می نماید.
 
نمایشنامه نویسی
رتبه سوم نمایشنامه نویسی
هیئت داوران رتبه سوم نمایش نامه نویسی کودک و نوجوان شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال  وجه نقدی را به داود کیانی به خاطر نمایشنامه نویسی نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
رتبه دوم نمایشنامه نویسی
اهداء لوح تقدیر به رتبه دوم نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان مبلغ هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای داود فتحعلی بیگی به خاطر نمایشنامه نویسی نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
رتبه اول نمایشنامه نویسی
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون وجه نقدی را به آقای ایمان تاج سلیمانی به خاطر نمایشنامه نویسی نمایش گاوی که می خواست شیر باشد از استان کرمان اعطا می نماید.

کارگردانی
رتبه سوم کارگردانی
هیئت داوران رتبه سوم کارگردانی شامل لوح تقدیر به همراه هر کدام جداگانه مبلغ پنج میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای محسن میرزایی کارگردان نمایش گاوی که می خواست شیر باشد از استان کرمان و خانم مرضیه آقاسی کارگردان نمایش قصه سیبی که نصف نشد از استان اصفهان اعطا می نماید.
رتبه دوم کارگردانی
اهداء لوح تقدیر کارگردانی به  همراه مبلغ هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم زهرا بکتاش و آقای احسان صانعی کارگردان نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
رتبه اول کارگردانی
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای حمید کیانیان کارگردان نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
نمایش برگزیده
هیئت داوران نمایش پرنده و فیل از استان خراسان رضوی را به عنوان نمایش برگزیده معرفی کردند.
 طراحی پوستر و  بروشور
رتبه دوم طراحی بروشور
اهداء لوح تقدیر طراحی بروشور بخش بزرگسال به همراه مبلغ هفت میلیون وجه نقدی را  به خانم سمیرا سیادت به خاطر طراحی بروشور نمایش پرنده و فیل  از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
رتبه اول طراحی بروشور
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقایان احسان و سهیل صانعی به خاطر طراحی بروشور نمایش قصه بخت از استان اصفهان اعطا می نماید.
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *