شناسه خبر: 10728 منتشر شده در مورخ: 1395/10/18 ساعت: 08:42 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 18 دی 1395

روزنامه شنبه 18 دی 1395

به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 18 دی 1395

8 ربیع الثانی 1438

7 ژانویه 2017

سال بیست و یکم شماره 5473

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیامآور آیینه و روشنی، بر رهروان صدیقش مبارک باد!

.........عناوین این شماره.......

بریل، معجزه ای برای دیروز، امروز و فردای نابینایان 2

لازمه استقلال، توانمندیست (بخش پایانی) 4

حکایتهای زیبا از سرزمینهای جذاب 8

یک صبح تا شب با تکنولوژی: «بخش پنجم» 11

14

 

 

 

صئ.........سخن هفته

* بریل، معجزه ای برای دیروز، امروز و فردای نابینایان: روز چهارشنبه گذشته مصادف بود با تولد لویی بریل مخترع خط بریل که او را به همین مناسبت ناجی جامعه آسیبدیدگان بینایی جهان مینامند. دستاورد لویی به تاریکی اذهان نابینایان پایان داد و سرآغاز عصر روشنگری برای تمام انسانهایی شد که چون نمیدیدند و نمی توانستند بخوانند و بنویسند از تمام حقوق اجتماعی خود محروم بودند. اما با شکفتن دانش زیر سر انگشتان نابینایان و کمبینایان، این گروه توانستند باسواد شوند، با کسب تخصص وارد چرخه اشتغال شوند. کرامت و احترام اجتماعی کسب کنند و بتوانند علیرغم ندیدن، شهروندانی سازنده برای جوامع خود شوند. در یک کلام بدون بریل نابینایان و کمبینایان هیچ دستاوردی نداشتند و کسی محسوب نمیشدند. اما متأسفانه گروهی از نابینایان به غلط فکر میکنند به دلیل امکانات الکترونیکی و ابزارهای نوین ضبط و پخش صدا، دیگر نیازی به بریل ندارند. این یک اشتباه استراتژیک است که به همین دلیل اتحادیه جهانی نابینایان و مهمترین تشکلهای نابینایی برای ترویج بریل اقداماتی را در دستور کار نهاده اند. زیر خط بریل تضمین کننده استقلال فرد نابینا در مطالعه و نگارش است. البته باید از انقلابهای نوین فناوری بهره گرفت و به همین دلیل امروز دستگاههای نگارش بریل مانند یادداشت بردارها یا لپتاپ مجهز به نرم افزارها و سخت افزارهای ویژه شدند و به خصوص دستگاههای نمایشگر بریل میتوانند امکان مطالعه به خط بریل را بدون ضرورت حمل کتب سنگین میسر کنند. اما مطالعه به خط بریل امکان میدهد فرد بتواند در محیط کار جمعی بدون قطع ارتباط با همکاران کار کند. دیکته صحیح لغات را دریابد که امروزه یکی از بزرگترین ضعفهای نابینایان تحصیلکرده ای است که به دلیل تکیه بر مطالعه شنیداری، دیکته لغات را خوب نمیدانند. پس بریل معجزه ای برای امروز و فردای ما نیز هست. فقط باید آن را با فناوریهای نوین در هم آمیخت تا بتوان سریعتر به انبوهی از منابع دست یافت.

صئ.........تجربه هایمان را قسمت کنیم

* زندگی مستقل، دغدغه ایست که بسیاری از نابینایان، مخصوصاً در دهه اخیر آن دغدغه را در ذهنشان میپرورند و همین موضوع، بهانه ای شد تا با یکی از نابینایان موفقی که اقدام به زندگی مستقل نموده، گفتگو کنیم و ماحصل صحبتهای او را به عنوان نمونه در نظر گرفته، مبانی علمی و اجتماعی این دغدغه را با سید مهدی صادقینژاد، مشاور و کارشناس باسابقه در حوزه معلولان واکاوی کنیم. با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا فرصت بیشتری به تشریح ابعاد این موضوع اختصاص دهیم تا اگر مخاطبی مصمم به شروع این نوع زندگی شود، صحبتهای کارشناسی شده و نمونه تجارب نابینایی که مشغول زندگی مستقل است، به عنوان مرجع، مورد مطالعه او قرار بگیرد. صادقینژاد طی دو شماره، بر لزوم مواردی مثل توانمندی، استقلال اقتصادی و اجتماعی به عنوان لوازم اصلی شروع زندگی مستقل تأکید کرد و هر جدا شدن و گسستن از خانواده را آغاز زندگی مستقل ندانست. توانمندی دامنه وسیعی دارد؛ بنابر این باید مبانی آن واکاوی شود: «یک نکته را اول مطرح کنم و آن، نگرش بعضی از کسانیست که زندگی مستقل را آغاز کرده اند. وقتی در جلسات مشاوره با این افراد صحبت میکنیم، تازه ریشه این استقلال مشخص میشود. معلوم میشود که از خانواده فرار کرده اند؛ نه به معنای اینکه با ناراحتی از خانواده بریده اند، به این معنا که خانواده را ترک کرده اند یا عصیان کرده اند. نتوانسته اند تحمل کنند و به زبان ساده و محاوره، زده اند بیرون و این بیرون زدن را استقلال معنا کرده اند. طبعاً این هم به معنای استقلال نیست. وقتی در بررسی صلاحیت یک مسئول بیان میشود که از جمله دلایل احراز صلاحیت ایشان مدیر بودن و مدبر بودن است، قطعاً منظور از مدیریت معنای استراتژیک یا لوجستیک نیست. البته که تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و فرهنگ از ضروریات است، اما تأمین این بخشها از موارد اولیه است. اما تدبیر، عبارت است از رسیدن فرد به قابلیتی که بتواند به کمک عقل، عواطف و احساساتش، با یادگیری نظامهای ارزشی جامعه و رفتارهای جامعه پسند، به فردی که مورد تأیید، پذیرش و باور اطرافیانش قرار بگیرد تبدیل شود. علاوه بر این، خود او هم باید احساس خود ارزشمندی و خود پنداره مثبت داشته باشد. این موارد از ضروریات استقلال محسوب میشوند. همان طور که یکی از شروط ازدواج در اسلام، رشید بودن –نه به معنای قدِ بلند-، به معنای رشد یافتن در حیطه های جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی، اجتماعی و امثالهم مطرح میشود، در بحث مدیریت و تدبیر هم این رشد یافتگی مطرح است. هرچه فرد رشد یافته و توسعه یافته باشد، به همان اندازه دارای تدبیر و مدیریت خواهد بود. جدا از این موارد، لازم میدانم به مهارتهایی اشاره کنم که باز از ضروریات زندگی مستقل هستند، با این نگرش که وقتی مخاطبان این مطالب را مطالعه میکنند، در این تأمل کنند که واقعاً کدامیک از این موارد، ضرورت کمتری دارند. اما قبل از برشمردن این مهارتها، به عنوان کسی که سالها تجربه کسب کرده، وصیت میکنم که دوستان به دنبال کسب مهارتهای اساسی زندگی بروند. مهارتهایی که شامل این موارد هستند: مهارت خودآگاهی و همدلی، مهارت برقراری ارتباط مؤثر، مهارت روابط بین فردی مؤثر، مهارت مدیریت خشم یا مهارت مقابله با هیجانها، مهارت رفتار جرأتمندانه، مهارت مقابله با خُلق منفی، مهارت مدیریت استرس، مهارت مدیریت زمان؛ تقریباً این بخش در جامعه نابینایان ضعیفتر از سایر بخشهاست، مهارت حل مسأله؛ مهمترین نکته در این بخش طرح و بیان مسأله است و در نهایت، مهارت تفکر نقاد. بعد از این مهارتهای اساسی زندگی، میرسیم به مهارتهای روزمره که در این بخش، اگر از من بپرسند مهمترین مهارت کدام است؟ پاسخ میدهم، مهارت جهتیابی. اما مهارتهای روزمره شامل: مهارتهای بهداشتی؛ خودآرایی و پوشش، مهارتهای خانه داری، مهارتهای آشپزی و مهارتهای فنی؛ چنانکه میهمان شما هم اشاره کرد.»

صئ........چوب الف

* در یکی از نخستین شماره های ستون حاضر، درباره فلسفه مختصری بحث کردیم. درباره اینکه فلسفه نه دانشی عبوس و پر فیس و افاده و نه هولناک و نه حتی فقط مختص نخبگان و دانشگاهیان، بلکه دانشی است برای همه کسانی که دوست دارند زندگی بهتر, شادتر و پرشورتر و سرشارتری داشته باشند. اکنون میخواهیم بگوییم که از هزاران سال پیش تا کنون آدمیان سراسر دنیا عمیقترین اندیشه های فلسفی خود را درباره مهمترین مسائلی که با آن دست به گریبان بوده اند, در قالب داستانها و حکایتهای زیبا و پر مغز بیان کرده اند و این داستانها قرنهاست که سینه به سینه و شهر به شهر و کشور به کشور نقل میشود و دورترین اعماق زمان و مکان را در مینوردد. جالب اینجاست که اغلب این داستانها و حکایتها هنوز هم بعد از گذشت سالها, شنیدنی و آموزنده اند و ما را با پیچیده ترین جنبه های وجود آدمی و مهمترین و اساسیترین دغدغه های انسانی آشنا میکنند.

 دانستن این همه زمانی جذابتر میشود که یک روز در بخش نوجوانان کتابخانه با نویسنده  با ذوق و خوش فکری به نام میشل پیگه مل آشنا شویم که این حکایتها و قصه ها را که به فرهنگهای مختلف تعلق دارند, از سراسر جهان گردآوری کرده و در قالب دو کتاب خواندنی به نامهای حکایتهای فلسفی و حکایتهای فلسفی برای باهم بودن, به همه علاقهمندانی تقدیم کرده که به داستان و فلسفه و اندیشه و زندگی باور و علاقه دارند. این دو کتاب را مهدی ضرغامیان به فارسی ترجمه کرده و انتشارات آفرینگان منتشر کرده است. حکایتها با زبانی ساده و قابل فهم برای همه گروههای سنی باسواد و دوستداران کتاب بیان شده و نویسنده منبع و سرزمین خاستگاه هر حکایت را در آغاز داستان آورده است. از داستان جوجه تیغیهایی که در سرمای قطب زندگی میکردند و میخواستند با کمک هم از سرما نجات یابند, تا افسانه هایی که میگویند چرا آسمان این همه از زمین دور است. از چوپان دروغگو تا خرگوشی که با دیدن درخشش خورشید پنداشت دنیا به پایان رسیده است.

 هر دو کتاب ساختار مشابهی دارند که شامل حکایتها و داستانهای ساده ایست که شاید اصلاً به نظر نیاید تا چه اندازه عمیق و اندیشمندانه اند. پس از هر حکایت، بخشی با عنوان «در محضر فیلسوف» آمده که خواننده را با برخی از جدیترین سؤالات و دغدغه هایی مواجه میکند که آدمیان همواره با آنها دست به گریبان بوده اند. مسائلی از قبیل: احترام, همبستگی, عدالت, محیط زیست, کار و درآمد, قضاوت و پیشداوری, دوستی و حریم شخصی, مزاح, زود باوری,  شایعات و خرافات, ترس, همدردی شفقت و نوع دوستی, استقلال, شجاعت و بسیاری موارد از این دست که زمینه را برای بحثها و تأملات مفید فراهم میکند و ساحت اندیشه اجتماعی و فلسفی خوانندگان را عمق و غنا میبخشد.

صئ........فناوریهای امیدبخش

* یک صبح تا شب با تکنولوژی: «بخش پنجم»: در ادامه صبح تا شبِ مجازی که با هم در حال گذراندن آن هستیم، به ساعات کار روزانه رسیدیم. گفتیم که رایانه، وسیله ای بسیار مناسب برای داشتنِ حضور مؤثر در عرصه های مختلف شغلی است. رایانه میتواند در موقعیتهای مختلف، گره از کار کارمندان نابینا بگشاید. تصور کنید در سیستم اتوماسیون اداری محل کار شما، بخشنامه ای منتشر شده که شما ملزم به خواندنش هستید. اگر سه سال پیش بود، بخشنامه را دانلود میکردید و به محض دیدنِ پسوندِ PDF در انتهای فایل، زحمتی به خودتان نمیدادید و از یکی از همکارانتان میخواستید آن را برایتان بخواند. حالا اما علیرغم تمام مشکلاتی که برای نسخه فارسی OCR یا تکنولوژی تبدیل عکس به متن دیجیتالی وجود دارد، Google این امکان را ایجاد کرده که ما بتوانیم فایلهای PDF فارسی را در درایومان در google بارگذاری کنیم و نسخه متنی و قابل خواندن را تحویل بگیریم. همین ابزار میتواند برای دانشجویان و کارمندان نابینا بسیار کارآمد باشد.

کار دیگر بس است و حالا دیگر وقت ناهار رسیده. گوشیمان را از جیبمان خارج میکنیم و در یکی از نرم افزارهای نزدیکیاب که در مطالب پیشین در موردشان صحبت کردیم، به دنبال رستورانهای اطرافمان میگردیم تا غذایی سفارش دهیم. البته میتوانیم به جای نزدیکیابها، به سراغ نرم افزارهایی برویم که به طور تخصصی در حوزه شکمیجات فعالیت میکنند. «زودفود»، نام یکی از این اپلیکیشنهای موبایلی است که شما میتوانید از طریق آن منوی رستورانهای مختلف را مشاهده کنید و برای خودتان غذا سفارش دهید. با توجه به این که اراده ای برای رایزنی با صاحبان این اپلیکیشنها برای دسترس پذیر کردنشان به منظور استفاده نابینایان در میان نهادهای متولی امور این افراد وجود ندارد، این برنامه هم آن قدرها که باید، دسترس پذیر نیست و با قدری تلاش و آزمون و خطا، میتوان نحوه استفاده از آن را فرا گرفت. غذا را که با هر زحمتی که بود سفارش دادیم و حالا هم در انتظار وصالش نشسته ایم. بد نیست در این فاصله، مبلغی را که قرار است پرداخت شود، آماده کنیم. برای این کار، به سراغ Blind-Droid wallet میرویم. اپلیکیشنی که روی گوشی اندرویدیمان نصب کرده ایم تا مقدار اسکناسهای مختلف را به ما گزارش دهد. اسکناسها را یک به یک از کیفمان خارج میکنیم و در مقابل دوربین گوشی قرار میدهیم. به محض رؤیتِ اسکناس به وسیله گوشی، مقدارش به تومان به اطلاع ما میرسد.

ساعت کار روزانه تمام شده و از قضا سرویسی هم که همیشه شما را به خانه میرساند، امروز به دنبالتان نخواهد آمد. میخواهید با مترو طی طریق کنید؟ اپلیکیشنِ «گویا سازی ایستگاههای مترو» را که البته بر خلافِ اسمی که برایش انتخاب شده، چیز به درد بخوری هم نیست، باز کنید تا از میان تمام امکاناتی که دارد، فقط بفهمید نزدیکترین ایستگاه مترو در محلی که قرار دارید، کجا است و درهای ورود، در کدام نقطه از خیابان قرار گرفته اند.

صئ........کشکول

* جدول ترکیبی: برای بدست آوردن رمز باید به 24 سؤال که جوابهای شش حرفی دارند پاسخ دهید؛ همچنین برای پاسخهای شش حرفی سؤالات، سه واژه چهار حرفی ارائه کرده ایم که هر کدام از این واژه ها دو حرف از کلمه شش حرفی را در خود دارند. دقت کنید که این دو حرف حتماً در کنار هم قرار دارند. در انتها از بهم پیوستن حروف اول پاسخهای شش حرفی سؤالات، رمز جدول نام کتابی از "دافنه دوموریه" نویسنده انگلیسی بدست میآید. سؤالات جدول: 1. کیفر و عقوبت (ممکن-کافی-ماتم) 2. مبتدی و کسی که تازه به فرا گرفتن علم و فنی مشغول شده (نوار-کامل-موزه) 3. سریال معروف با بازی فردوس کاویانی و مهرانه مهین ترابی (همان-میسر-امان) 4. عنصری طبیعی و کمیاب و پر قیمت (مراد–دیار-کومه) 5. مخترع تلسکوپ (گاری-لیلا-لاله) 6. فصل سرما (زمین-خسته-کتان) 7. اداره مدعی العموم (مداد-دسته-حرام) 8. پیوسته و متصل (شوال-آبسه-تهوع) 9. مساوات (مبرد-آبان-ریاض) 10. داستان کهن  (کافر-ساری-نهار) 11. سوغات و هدیه سفر (رهبر-باور-مردن) 12. سفره نوروزی(هفته-تسلط-کمین) 13. ساحره (ناجا-کادو-گران) 14. وسیله ای جهت تعیین اختلاف پتانسیل (ولید-متمم-تراب) 15. تلافی (اندک-تقدم-غلام) 16. ممر آب (ناشر-روده-بران) 17. میوه هندی (منان-رگبی-جمیل) 18. انتحار (خوره-دکتر-شیدا) 19. سست و شل (وارد-سرفه-متهم) 20. هنرپیشه سینما (اراک-متین-ستار) 21. از دستگاههای هفت گانه موسیقی (همدم-ایده-آوند) 22. دادرسی (محمد-اکرم-سرمه) 23. سزاوار (نشان-میگو-سران) 24. شجاعت و دلیری (دلبر-کاوه-فرید). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: جایی در دوردست – پرونده هاوانا. برنده این هفته جدول قدرت ا... رحمتی از کرج است.

* جدی نگیرید: - دیدین وقتی شامپو تموم میشه، توش یه کم آب میریزن استفاده میکنن؟ ما با ظرف سسم این کارو میکنیم. - من اگه دکتر بودم، اون دکترِ شیفت شب بودم که مریضا بهش میگن «دکتر قربون دستت، فقط یه چیزی بده دردش ساکت شه، فردا برم پیش یه دکتر درست حسابی». - تنها باری که از من به عنوان فردی نمونه یاد شد، سر یه کلاسی بود. استاد داشت درباره مشروطیها حرف میزد، اشاره کرد به من گفت: اینم یه نمونه اش. - قول دادم که دگر حجم اینترنت نخرم،

مگر امشب و فردا شب و شبهای دگر. – شما سالاد شیرازی درست کن، بهش سس سفید بزنُ پنیر پیتزا، یه بربریم بنداز زیرش. میشه پیتزا سبزیجات ویژه ایتالیایی. میتونی سی تومن بفروشیش.

* حرفهای تکان دهنده: سروران مردم در دنیا، سخاوتمندان و در آخرت، پرهیزگاران هستند. امام سجاد (ع) - با بسیار گفتن، آبروی خود مبر. بزرگمهر - برترین دانشها یزدانپرستی است.  بزرگمهر

* یافته های علمی جالب در سال 2016: برخی از یافته های علمی در سال 2016 ثابت کرد مسائل علمی میتوانند بسیار عجیب و غریب باشند. امسال یافته های علمی به ارمغان آمد که نتایج عجیب، تفکر بر انگیز و گاهی خنده دار داشتند. - جذام در سنجابهای قرمز: یک بیماری قرون وسطایی در سنجابها؟ بله. محققان فهمیدند که تمامی 25 سنجاب جمعآوری شده از جزیره "برون سی" در انگلستان، به باکتری "مایکوباکتریوم لپره" آلوده هستند. این باکتری قدیمیترین پاتوژن مرتبط با جذام است و مسئول شیوع این بیماری در اروپا در قرون وسطی بوده است. خبر خوب این است که احتمال ابتلای انسان به این بیماری از سنجاب قرمز بسیار کم است. - داروی آرتروز مؤثر در جلوگیری از ریزش مو: در ماه نوامبر، محققان گزارش کردند که دو بیمار (یک زن و یک مرد) پس از مصرف داروی درمان آرتروز، موهایشان شروع به رشد مجدد کرد. این بیمارها به بیماری ای به نام "آلوپسیا یونیورسالیس" مبتلا بودند که در آن، سیستم ایمنی بدن به فولیکولهای مو حمله میکند و سبب از بین رفتن موها در تمام سطح بدن میشود. اما پس از استفاده از داروی آرتروز، موهای سر، ابرو و زیر بغلشان مجدداً رشد میکند. - ارتباط پاهای دراز و خطر ابتلا به سرطان روده: مطالعه ای انجام شده در ماه آوریل به این نتیجه رسید که مردهای دارای پاهای بلند در مقایسه با افرادی که پاهای کوتاه دارند، 42 درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان کولورکتال هستند. محققان گروهی بیش از 14500 مرد و زن با قدهای متفاوت را مورد مطالعه قرار دادند. بررسی شد که چند نفر از آنها در طی یک دوره بیست ساله به سرطان روده بزرگ مبتلا شدند. مردان دارای پاهای بلند (به طور متوسط 90 سانتی متر) 91 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان روده بودند. در زنان، تفاوت آماری قابل توجهی مرتبط با طول پاها وجود نداشت. - ارتباط تومور مغزی و میزان تحصیلات: آیا تحصیلات عالی سبب ایجاد تومور مغزی میشود؟ معمولاً نه؛ اما مطالعه ای جدید در سوئد نشان داد که افراد دارای سطح تحصیلات بالا ممکن است بیشتر از سایرین به انواع خاصی از تومورهای مغزی مبتلا شوند. محققان فهمیدند زنانی که حد اقل سه سال در دانشگاه تحصیل کردند، 23 درصد بیشتر از زنانی که به دانشگاه نرفتند، گرفتار تومورهای سرطانی مغز شدند. این میزان در مردها 19 درصد بود.

* داستان کوتاه: راههای رسیدن به خدا. یک روز صبح «بودا» در بین شاگردانش نشسته بود که مردی به جمع آنان نزدیک شد و پرسید: آیا خدا وجود دارد؟ «بودا» پاسخ داد: بله، خدا وجود دارد. بعد از ناهار سر و کله مرد دیگری پیدا شد که پرسید: آیا خدا وجود دارد؟ «بودا» پاسخ داد: نه، خدا وجود ندارد. اواخر روز مرد سومی همین سؤال را از «بودا» پرسید. پاسخ بودا به او چنین بود: خودت باید این را برای خودت روشن کنی. یکی از شاگردان گفت: استاد این منطقی نیست. شما چطور میتوانید به یک سؤال سه جواب بدهید؟ بودا که به روشنبینی رسیده بود، پاسخ داد: چون آنان سه شخص مختلف بودند و هر کس از راه خودش به خدا میرسد: عده ای با اطمینان، عده ای با انکار و عده ای با تردید. برگرفته از: کتاب مکتوب – پائولو کوئیلو

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: گروه اول: (1. پنجاه 2. پناه 3. نها) گروه دوم: (1. کاریز 2. زیرک 3. زکی) گروه سوم: (1. یاوری 2. راوی 3. یار) گروه چهارم: (1. نیسان 2. سنان 3. انس) گروه پنجم: (1. دادار 2. دارا 3. آرا) گروه ششم: (1. هارون 2. هاون 3. نوا) گروه هفتم: (1. هدایت 2. آتیه 3. آیت) گروه هشتم: (1. توران 2. ترنا 3. ترن) گروه نهم: (1. اروند 2. دوان 3. آند) گروه دهم: (1. ندامت 2. متان 3. منت) گروه یازدهم (1. آسمان 2. امان 3. اما) گروه دوازدهم: (1. گیتار 2. گاری 3. ریگ)

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *