شناسه خبر: 12563 منتشر شده در مورخ: 1396/8/7 ساعت: 08:35 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه یکشنبه 7 آبان 1396

روزنامه یکشنبه 7 آبان 1396

123 هزار دانشآموز تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی - با رسانه باید کار کرد و حتی اگر زبان نقد تند باشد - اسامی مذهبی قابل تغییر نیست - ۹۰ درصد ایرانیها کم تحرک هستند - آماده پخشو سریال رادیویی "نقاب" از رادیو نمایش - اعلام زمان برگزاری مسابقات پاراشنای کشوری - مرگ هولناک چهار زن و کودک زیر آوار

روزنامه «ایران سپید»

یکشنبه 7 آبان 1396

9 صفر 1439

29 اکتبر 2017

سال بیست و یکم شماره 5704

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

123 هزار دانشآموز تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی 2

با رسانه باید کار کرد و حتی اگر زبان نقد تند باشد 8

اسامی مذهبی قابل تغییر نیست 10

۹۰ درصد ایرانیها کم تحرک هستند 12

آماده پخشو سریال رادیویی "نقاب" از رادیو نمایش 14

اعلام زمان برگزاری مسابقات پاراشنای کشوری 16

مرگ هولناک چهار زن و کودک زیر آوار

اطلاعرسانی

 

 

........ویژه

* تحصیل 123 هزار دانشآموز تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی: مجمع تشکلهای نابینایان و کمبینایان روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. این تشکل در آخرین برنامه خود، میزبان محسن غفوریان، معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی بود. غفوریان در این جلسه با شنیدن مشکلات و مسائل دانشآموزان استثنایی به سؤالات افراد حاضر در جلسه پاسخ داد. وی در ابتدای سخنانش از این که در جمع نابینایان حضور دارد، ابراز خوشحالی کرد و این جلسات را از چندین جهت مفید دانست و گفت: با تشکیل این جلسات میتوانیم از نزدیک مشکلات و محدودیتها را شناسایی کنیم و بگوییم چه کارهایی در حال انجام است. همچنین در این جلسات با تعامل میتوانیم از دوستان نیز کمک بگیریم و در صدد رفع مشکلات برآییم. غفوریان با ارائه آماری از تعداد دانشآموزان مدارس استثنایی کشور گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی حدود 123 هزار دانشآموز با نیاز ویژه را تحت پوشش خود دارد که از این تعداد، 73 هزار در مدارس استثنایی و 52 هزار نفر نیز در مدارس تلفیقی مشغول تحصیل هستند. ما باید آمار بیش از این داشته باشیم، چرا که تعداد دانشآموزان موجود در سطح کشور بیش از این است. اگر آمار بین المللی را در نظر بگیریم، باید حدود 500 هزار دانشآموز را تحت پوشش داشته باشیم. دلایل متفاوتی برای این نقص وجود دارد که برخی از آنها از دست ما خارج است. رفع این محدودیت نیاز به برنامه ریزی و همکاری سازمانهای متولی، مانند وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی، سازمان آمار و ثبت احوال است. چرا که شناسایی در زمان مناسب این بچه ها از اهمیت ویژه برخوردار است. سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز طبق اساسنامه ای که دارد، انجام وظیفه و خدمت رسانی میکند. اصولاً بهترین خدمات، همان خدمات به هنگام است. معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به مدیریت غیر متخصص در سالهای گذشته، گفت: متأسفانه در یک دوره که هشت سال طول کشید، سازمان به دست افرادی اداره شد که تخصص لازم را در این زمینه نداشتند. عدم مدیریت در سطوح ارشد سازمان منجر به این بود که خیلی مسائل مهم در اولویت قرار نگیرد. حتی طی چند سالی سازمان کارشناس نابینایان نداشت. از مشکلات عمده ما، دیر کرد کتب تحصیلی دانشآموزان نابینا بود. این مسأله با آن که سازمان چاپخانه بریل دارد، وجود داشت. در حال حاضر این مشکل به صورت کامل رفع شده. در موضوع کتب درسی، در سال 94 و 95 و 96 تمام دانشآموزان کتب درسی را به موقع دریافت کردند و چیزی غیر از این، واقعیت ندارد. همان طور که میدانید، آمار دانشآموزان در سیستم صناد ثبت میشود و هر کس که در این سیستم ثبت نام و نوع معلولیت خود را مشخص کند، ما تمامی کتب و هر آن چیز که نیاز داشته باشد را پیشبینی میکنیم و در اختیارش قرار میدهیم. به کمک این سیستم، ما مشکل توزیع کتب درسی را به طور کامل رفع کردیم. امسال 156 عنوان کتاب را بریل و 56 عنوان را صوتی کردیم. در خصوص کتب درسی وارد تکنولوژیهای جدید هم شدیم؛ به این صورت که بیش از هزار دستگاه تبلت به دانشآموزان نیمه بینا دادیم و برای دانشآموزانی که نمیتوانستند از تبلت استفاده کنند، کتاب درشت خط آماده کردیم. محسن غفوریان در ادامه به سؤالی در مورد آموزش افراد بزرگسال پاسخ داد و گفت: در این خصوص ما دو شیوه را مطالعه و بررسی کردیم. با نهضت سوادآموزی وارد مذاکره شدیم و در حال حاضر در مرحله امضای تفاهمنامه هستیم. یکی از سیاستهای اصلی ما توجه به آموزش بزرگسالان با نیازهای ویژه است که انشا ا... با توجه به این تفاهمنامه، این عزیزان بتوانند از مجاری نهضت سوادآموزی تحصیل کنند. مبحث دیگری که در سازمان در حال مطالعه است، آموزش بزرگسالان با نیازهای ویژه به صورت رسمی مانند آموزش عادی دانشآموزان معلول است. غفوریان در ادامه با اشاره به موضوع بریلآموزی گفت: در سال جاری ما نهضت بریلآموزی را در کشور پایه گذاری کردیم. در این زمینه بسته های آموزشی را تولید کردیم. این بسته ها را به صورت رایگان در اختیار تمام معلمان و دانشآموزان قرار دادیم؛ به این صورت که حروف الفبای فارسی را همراه با صداهای هر حرف در کنار شکل بریل آن در یک صفحه پلاستیکی آورده ایم. همچنین از سال گذشته کارگاه هایی را برگزار کردیم که امسال آنها را گسترش دادیم. همچنین در دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی، واحدهای مربوط به کودکان استثنایی را تغییر دادیم و مواد آموزشی لازم مانند بریلآموزی را به آنها اضافه کردیم. غفوریان در مورد آموزش تلفیقی گفت: در آموزش تلفیقی برای معلمان در مدارس عادی سه بسته آموزشی تهیه کردیم. این بسته ها شامل شناساندن تفاوتهای فردی دانشآموزان، شیوه های آموزشی دانشآموزان و آموزش دانشآموزان دیرآموز است. همچنین کارگاه هایی را تدارک دیدیم که در آنها مدرس آموزش فراگیر تربیت خواهیم کرد. غفوریان با اشاره به افزایش آمار قبولی دانشآموزان استثنایی در کنکور گفت: کلاسهای تقویتی و کنکور ما با همکاری خود معلمین مدارس و مؤسسه قلمچی چند سالی است که اجرا میشود و آمار قبولی ما افزایش داشته؛ ما در سال گذشته 350 نفر و امسال حدود 400 نفر قبولی در مراکز و مؤسسات آموزش عالی داشتیم. وی با اشاره به توسعه فراگیر سازی در بخش نابینایان گفت: سیاست ما توسعه مدارس شبانه روزی نیست؛ به نظر من این اشتباه است که دانشآموزی را از یک شهرستانی به شهرستان دیگر ببریم. همان طور که میدانید نظارت و رسیدگی به دانشآموزان سنین پایین دور از پدر و مادر در مدارس شبانه روزی کار درستی نیست. همچنین این بدان معنا نیست که ما مدارس شبانه روزی را بسته باشیم. ما در مناطقی که امکان تشکیل کلاس نداشته باشیم یا هر مسأله دیگری، مدارس شبانه روزی را خواهیم داشت. در حال حاضر هزار و پانصد و سی و شش نفر در 25 مدرسه شبانه روزی ما درس میخوانند. ادامه دارد

 

........سیاسی

* با رسانه باید کار کرد، حتی اگر زبان نقد تند باشد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در آیین گشایش بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با تأکید بر این که نباید از رسانه دوری کنیم یا به رسانه هراسی روی آوریم، گفت: با رسانه باید کار کرد، حتی اگر زبان نقد آن تند باشد.

* رئیس جمهوری در پیامی به کنگره بین المللی پیوند مغز استخوان، بیش از 9 هزار پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان را نشان دیگری از کارنامه درخشان ایران در این عرصه حیاتی دانست و تأکید کرد: دانش و اندیشه نباید در قفس تنگنظریها و تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد.

* سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به 15 هزار مجوز صادر شده برای رسانه از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون گفت: 56 درصد این مجوزها در دولت یازدهم صادر شده است.

* عزت الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما با انتشار تصویری از سپنتا نیکنام، از او حمایت کرد و نوشت: مگر مسلمانها چه تخم دو زرده ای کردند که یک زرتشتی نمیتواند؟!

* حجت الاسلام مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر این که روحانی مستقل عمل میکند و تحت تأثیر هیچ جناحی نیست، اظهار کرد: روحانی، روحانی است. به نظر میآید با این شفافیت و صراحت نمیتوان گفت که ایشان از مجموعه اصولگرایان خروج یا عدول کرده است.

* محمد سعیدی، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: همه شرایط برای گسترش خطوط کشتیرانی ایران در قاره آفریقا فراهم است و امیدواریم با سفر وزیر امور خارجه به این قاره، مشکلات بانکی سریعتر حل و فصل و زمینه افزایش مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی فراهم شود.

 

 

 

........اجتماعی

* اسامی مذهبی قابل تغییر نیست: سیف ا... ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: امکان تغییر نام در ثبت احوال بدون مراجعه به محاکم قضایی فراهم شده است و دیوان عدالت اداری نیز هفته گذشته صحت آن را تأیید کرده است. اسامی مذهبی قابل تغییر نیست و افرادی که اسامی غیر مذهبی و غیر متعارف دارند، میتوانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست خود را اعلام و نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند و دیگر نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست.

* کد #۷۲۴* برای کمک به مظلومترین آوارگان جهان: یک مسئول جمعیت هلال احمر با تشریح کمپین «قند پارسی» برای جمعآوری کمکهای مردمی برای مسلمانان میانماری، به جزئیات کد #۷۲۴* جهت کمک به مظلومترین آوارگان جهان پرداخت. وی اظهار کرد: مردم نوعدوست ایران از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس ghandparsi.rcs.ir نیز میتوانند کمکهای خود را ارسال کنند. به علاوه، شماره حساب 99999 جمعیت هلال احمر در تمامی بانکها نیز آماده دریافت این کمکها است.

* 90 درصد باندهای تکدیگری از کشورهای همسایه هستند: رضا قدیمی، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: 90 درصد باندهای تکدیگری تهران از کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان و همچنین شهرستانها و حتی روستاهای کشور هستند. هفته گذشته 11 باند تکدیگری شناسایی شد و از ابتدای امسال تا کنون 4 هزار و 300 متکدی جذب و شناسایی شدند.

* افزایش آمار کودکآزاری در نیمه اول امسال: اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور از افزایش آمار کودکآزاری خبر داد و گفت: طبق آمار گرفته شده در سطح کشور، در 6 ماه ابتدایی سال 96 در حوزه کودکآزاری، تعداد تلفنهای ثبت شده از طریق (خط 123) 8 هزار و 478 تماس، خدمات سایر 5 هزار و 672 مراجعه و مرکز مداخله در بحران یک هزار و 193 بوده.

........بهداشت و سلامت

* ۹۰ درصد ایرانیها کم تحرک هستند: معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت گفت: ٩٦ درصد زنان و ٨٤ درصد مردان و در مجموع ٩٠ درصد ایرانیها کم تحرک هستند. دکتر رضا ملکزاده افزود: طی مطالعه ای در سال ١٩٧٠ که توسط فائو مطرح شد، سرانه مصرف روزانه کالری در ایرانیها ٢ هزار کالری بود که در حال حاضر به ٣ هزار کالری در روز رسیده است. ٣٠ درصد زنان ایرانی چاق هستند و در مجموع ٢٣ درصد ایرانیان BMI بیش از ٣٠ دارند. ملکزاده با بیان این که ٣٠ درصد ایرانیها پره دیابتیک هستند، یعنی در آستانه ابتلا به دیابت قرار دارند، ادامه داد: فشار خون شیوع زیادی دارد و حدود ٣٠ درصد افراد بالای ١٨ سال به فشار خون مبتلا هستند.

* شیوع آرتورز و کمردرد: رئیس انجمن روماتولوژی ایران با اشاره به شیوع بالای بیماریهای مفصلی در کشور، گفت: ۱۵ درصد جامعه دچار کمردرد و ۱۴ درصد نیز مبتلا به آرتروز هستند. دکتر احمدرضا جمشیدی افزود: درد، نخستین نشانه بیماریهای روماتیسمی است و اختلالات مفصلی و التهابی با ریشه خود ایمنی در این دسته بیماریها جای میگیرد. بیماری روماتیسمی در بیشتر از ۶۵ درصد موارد بر اثر عوامل ژنتیکی بروز میکند؛ عوامل محیطی نیز چون استعمال دخانیات به شدت در تشدید این بیماریها و بروز نتایج منفی در درمان آن اثر دارد. بهره گیری از تغذیه مناسب سرشار از کلسیم و ویتامینها، داشتن تحرک کافی و پرهیز از استعمال دخانیات و همچنین کنترل و مدیریت هیجانات و استرس، روند این بیماری را کند و پیشگیری را میسر میکند. دکتر سروش، دبیر علمی یازدهمین کنگره انجمن روماتولوژی ایران نیز گفت: از ابتدای تولد تا پایان عمر شکل مفصلی، عضلانی و اسکلتی تغییر میکند. در کودکان مشکلات مادرزادی و اختلالات استخوانی عامل درد است و در سنین جوانی درد، نشانه بیماریهای التهابی است و در میانسالی دیسکها شیوع مییابند. تشخیص به موقع و درمان مناسب میتواند هزینه های ناشی از بیماریهای مفصلی را کاهش دهد.

........جعبه جادو

* آماده پخش، سریال رادیویی "نقاب" از رادیو نمایش: از هفتم  بان ماه، سریال جدید رادیویی "نقاب" به کارگردانی رضا عمرانی در رادیو نمایش آغاز میشود. به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، این نمایش را سهیلا خدادادی نوشته و ماجرای دو روزنامه نگاری که در روزنامه گاردین فعالیت میکنند و از منتقدین ایالات متحده آمریکا هستند را روایت میکند. در "نقاب" هنرمندانی چون کامیار محبی، نور الدین جوادیان، معصومه عزیز محمدی، شهریار حمزیان و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند. این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری رضا طاهری و افکتوری محمدرضا قبادیفر، از یکشنبه هفتم آبان ماه، ساعت 12:00 به روی آنتن رادیو نمایش میرود.

* فرهاد دهنوی در گفتگو با مهر درباره فصل جدید برنامه «پرده آخر» که حدود چند وقت است در رادیو گفتگو به روی آنتن رفته است، بیان کرد: «پرده آخر» یک برنامه تئاتری است که سه سال است روی آنتن رادیو گفتگو میرود و در فصل جدید با اجرا و کارشناسی شهرام گیلآبادی تولید میشود.

وی ادامه داد: ما در این فصل مسائل مرتبط با تئاتر را ریشه یابی میکنیم؛ مثلاً سالنهای خصوصی در تئاتر یا تبلیغات و مارکتینگ در تئاتر با حضور کارشناسان و تئاتریها بررسی میشود. تهیه کننده این برنامه تئاتری درباره اهمیت آن توضیح داد: اکثر تئاتریها این برنامه را میشنوند و خوشبختانه جزو برنامه هایی است که من برای آن به دنبال مهمان نمیگردم؛ چرا که تئاتریها مسائل خود را در آن میشنوند و برای حضور در برنامه علاقمند هستند.

* مجموعه سه بعدی «خاله سارا» که به کارگردانی صهبا صمدی در ۱۳ قسمت ۱۰ دقیقه ای با رویکرد نمایش سبک زندگی ایرانی-اسلامی برای گروه کودک و نوجوان ساخته شده است، به بیان چالشهای زندگی سارا و خواهرزاده اش پرهام میپردازد و به زودی آماده پخش میشود.

........ورزشی

* اعلام زمان برگزاری مسابقات پاراشنای کشوری: مسابقات پاراشنای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. حمید شریفیان، سرمربی تیم ملی شنای نابینایان گفت: مسابقات شنای قهرمانی کشور در بخش نابینایان و کمبینایان، با حضور حدود ۱۰۰ نفر از ۱۱ استان کشور و در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال طی دو روز برگزار خواهد شد. این مسابقات، به میزبانی مشترک فدراسیونهای جانبازان و معلولان و نابینایان و تحت نظر کمیته بین المللی پارالمپیک و همکاری کمیته ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد. وی اظهار داشت: ناظر این مسابقات که مدرسی کلاس داوری را نیز بر عهده دارد، از کشور یونان است. همچنین کلاس بین المللی مربیگری و کلاسبندی پزشکی نیز برگزار خواهد شد. سرمربی تیم ملی شنای نابینایان، این مسابقات را انتخابی تیم ملی دانست و گفت: این رقابتها، نخستین مرحله انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا و مرحله نهایی انتخابی تیم جوانان برای شرکت در بازیهای پاراآسیایی امارات محسوب میشود. شریفیان در پایان گفت: مسابقات قهرمانی کشور شنا، برای دومین بار تحت نظر کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار میشود که برای ما اهمیت زیادی دارد.

* برگزاری اردوی پنجم تیم ملی جودوی نابینایان با دعوت از 12 ملیپوش: اردوی پنجم تیم ملی جودوی نابینایان و کمبینایان برای حضور در رقابتهای پاراآسیایی جاکارتا، از دوم آبان در تهران آغاز شده است. سعید رحمتی، مهدی رضوانی، امید نوری جعفری، مهدی برجلو، محمدرضا خیر اللهزاده، سجاد حاجبی، میثم بنیطبا، رضا غلامی، حسین دارابی، علی عباسنژاد، فرید عساکره و محمد شنانی، 12 ملیپوش دعوت شده به این مرحله از اردو هستند. محمدرضا یوسفزاده به عنوان سرمربی، فرهاد معابی به عنوان مربی و ایوب رستمی به عنوان مربی بدنساز، بر تمرینات نظارت دارند.

........حوادث

* مرگ هولناک چهار زن و کودک زیر آوار: ریزش ناگهانی دیوار قدیمی در خیابان 31 زاهدان دو کودک و دو زن را به کام مرگ برد و 2 مجروح نیز در بیمارستان بستری شدند. در این حادثه که غروب پنجشنبه رخ داد، دیوار خشتی و گلی فرسوده خانه ای مخروبه به یکباره بر سر چند زن که از پیاده رو میگذشتند، فرو ریخت. دقایقی پس از این حادثه هولناک، تیمهای امدادی به محل حادثه رسیدند و مجروحان با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان انتقال یافتند. اما متأسفانه دختربچه ای 2 ساله به همراه دختری 8 ساله و دو بانوی 32 و 65 ساله به علت شدت جراحات جان باختند.

* 22 کیلو تریاک، سوغات یک ایرانی به جمهوری آذربایجان: مأموران انتظامی جمهوری آذربایجان در قالب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بر اساس اطلاعات به دست آمده، عملیات ویژه ای در اراضی شهرستان جلیلآباد واقع در 210 کیلومتری جنوب باکو -نزدیکی مرز ایران- انجام دادند. در جریان این عملیات، فردی به نام فرامرز -تبعه جمهوری اسلامی ایران- به همراه یک کیف در روستای شیلونگه شهرستان جلیلآباد بازداشت شد. در بازرسی از کیف دستی وی، 9 بسته تریاک به وزن 22 کیلوگرم کشف و مصادره شد. 

* عملیات ضربتی رهایی گروگان: دختربچه 5 ساله که توسط آدمربایان گروگان گرفته شده بود، پس از پنج ساعت با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان میناب نجات یافت و تحویل خانواده اش شد. پدر کودک ربوده شده روز پنجشنبه با مراجعه به پلیس شکایت کرده بود دخترش برای بازی، همراه خانواده اش به پارک رفته بود که توسط آدمربایان ربوده شد. مأموران پلیس ضمن تحقیق، دو گروگانگیر را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند آنها را دستگیر کنند و گروگان 5 ساله را نجات دهند. آدمربایان درخواست مبلغی پول از خانواده دختربچه داشتند که قبل از رسیدن به خواسته شان دستگیر شدند.

........اطلاع رسانی

* انجمن علمی-فرهنگی دانشجویان و دانشآموختگان نابینای ایران در نظر دارد روزهای سه شنبه به مدت 4 هفته از تاریخ 16/8/96 تا تاریخ 7/9/96 نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی اقدام نماید. در صورت تمایل میتوانید با شماره تلفن 22880088 یا آدرس: سید خندان، خیابان خواجه عبد الله انصاری، انتهای خیابان چگینی (بیستم)، کوچه جوانه، پلاک 3 تماس حاصل فرمایید. ساعتهای تماس و مراجعه 11:30 الی 14:30.

* بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن نابینایان ایران میرساند: اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس در نیمه دوم آبان ماه 96 برگزار خواهد شد. از علاقمندان خواهشمند است جهت اطلاع از تاریخ و چگونگی اعزام و ثبت نام با انجمن با شماره 61-22560060 تماس حاصل فرمایند.

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *