شناسه خبر: 12590 منتشر شده در مورخ: 1396/8/13 ساعت: 08:04 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 13 آبان 1396

روزنامه شنبه 13 آبان 1396

یکی برای همه همه برای یکی - ارزش کار باید فرهنگ سازی شود - الهیات سلبی و مکاشفات مایستر اکهارت - آن چه باید از «firefox os» بدانیم - جدول ته یکی/ چند اختلال روانی عجیب و غریب/ حقایق عجیب و آزار دهنده درباره تنقلات محبوب شما

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 13 آبان 1396

15 صفر 1439

4 نوامبر 2017

سال بیست و یکم شماره 5709

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز را گرامی میداریم.

.........عناوین این شماره.......

یکی برای همه همه برای یکی 2

ارزش کار باید فرهنگ سازی شود 4

الهیات سلبی و مکاشفات مایستر اکهارت 9

آن چه باید از «firefox os» بدانیم 12

جدول ته یکی/ چند اختلال روانی عجیب و غریب/ حقایق عجیب و آزار دهنده درباره تنقلات محبوب شما 15

.......سخن هفته

* یکی برای همه همه برای یکی: یادم هست در دهه شصت یکی از بزرگان نظام در پاسخ به انتقادهای مطرح در مورد آن که دولت برای ملت چه کرده است، این طور پاسخ گفتند که: بگویید که ملت برای دولت چه کرده است؟ در این جواب ظرافتی نهفته بود، زیرا بر همه واضح است که دولت منتخب ملت و وظیفه اش خدمت تمام و کمال به ملت است، اما این نکته که ملت برای دولت چه کرده است، مبین این نکته است که اگر دولتی منتخب و برگزیده ملت بود، خب ملت هم باید در شرایط سخت به دولت خود در اداره کشور کمک کند، زیرا در واقع میان دولت و ملت فاصله ای نیست. مشابه این گفت و شنود در شبکه تشکلهای معلولان، از جمله نابینایان و کم بینایان نیز مطرح است. سؤال رایج این است که شبکه برای تشکلهای عضو چه کرده یا میکند؟ طبیعی است شبکه با اراده تشکلهای عضو شکل گرفته است تا نماینده و صدای کل تشکلها و در واقع نابینایان کشور در سطح ملی باشد. تمام درخواستها، نیازها و حقوق شهروندان دارای آسیب بینایی از یک حنجره واحد فریاد و پیگیری شود. شبکه مظهر قدرت تمام انجمنهای نابینایان است که در شهرهای کوچک و بزرگ فعالیت میکنند، اما آنها باید صدای واحدی در پایتخت داشته باشند. اما به طور متقابل تشکلها نیز در قبال شبکه مسئول هستند. تشکلها باید شبکه را پشتیبانی کنند، چه به شکل مادی با پرداخت حق عضویت و چه به شکل معنوی حمایت از شبکه در شهرهای محل فعالیت خود و در سطح کشوری. در واقع تشکلها و شبکه یکی هستند؛ شبکه را خود تشکلها ایجاد میکنند تا به کارهایی بپردازد که انجام آنها در حد و توان تشکلهای محلی نیست. این شبکه در عین استقلال قدرتش ناشی از تشکلهای عضو آن است. بنا بر این حق و تکلیف متقابلی میان شبکه با تشکلهای عضو وجود دارد. روی این فرهنگ فعالیت جمعی باید کار کرد. هیچ فعالیت جمعی به شکل توقعات یکطرفه قابل پیشبرد نیست. اولین لازمه موفقیت فعالیت جمعی، درک روشن از ضرورت چرایی با هم بودن است.

.......گزارش ویژه

* صبح چهارشنبه سوم آبان ماه جاری، در دومین روز از مجمع دو روزه عمومی و عادی شبکه تشکلهای نابینایان و کم بینایان کشور «چاووش«، نمایندگان تشکلهای نابینایان میزبان عبد اللهزاده، مسئول اشتغال سازمان بهزیستی کشور و خانم حافظی، مسئول اعتبارات بهزیستی بودند. در این جلسه مثل دیگر جلسات مجمع که مسئولان سازمانهای بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی کشور حضور داشتند، عبد اللهزاده بعد از شنیدن موارد مطرح شده پیرامون موضوع اشتغال و مسکن از سوی نمایندگان تشکلهای نابینایان، ضمن توضیحاتی به آن موارد پاسخ گفت. بر اساس این گزارش، عبد اللهزاده به ایجاد ساختارهای لازم برای عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته خصوصاً در روستاها، مشاغل اجدادی بود؛ مثلاً پدر در پدر همه تراشکار بودند. با توسعه شهرنشینی این تعادل به هم ریخت. بنا بر این، باید جامعه ای همگن داشته باشیم تا تعادل برقرار شود. هنوز ما ساختارهای لازم برای گذر از جامعه سنتی به مدرن را فراهم نکردیم. عبد اللهزاده به بحث بیمه ها اشاره کرد و اظهار داشت: قانون بر ۵ سال تأکید میکند. منابع پرداختی سازمان بهزیستی محدود است؛ امکان پرداخت بیش از ۵ سال میسر نیست؛ حتی پشت نوبتی هم داریم. ما خواهش کردیم که در لایحه جدید، در صورت امکان تبصره ای در خصوص خانواده هایی که شرایط لازم را ندارند، ملاحظاتی صورت بگیرد. اما قانون گذار بر این تأکید دارد که فردی که در طول ۵ سال مشغول به کار است و کارفرما از تواناییهای او بهره میبرد، باید در این مدت میزان توانمندیهای خود را به حد اکثر برساند تا جای پایی برای خود پیدا کند که مبادا کارفرما او را از دست دهد. اگر بنا باشد یک فرد مادام العمر از تسهیلات حق بیمه برخوردار شود، به دلیل محدودیت منابع مالی فرد دیگری که در جای دیگر اقدام به کار میکند، از این تسهیلات محروم میشود. وی در خصوص میزان بیمه سهم کارفرمایی اظهار داشت: بیمه سهم کارفرمایی ۲۳ درصد است و ۷ درصد باقیمانده را خود فرد میپردازد؛ یعنی بحث سه درصد بیکاری هم لحاظ شده است. به نظر من، به جای افزایش سهم بیمه کارفرمایی، باید ساختارهای رفاهی جامعه ارتقا یابند تا معلولان از آن تسهیلات بهره مند شوند. عبد اللهزاده به ارزش کار و فرهنگ سازی در بحث اشتغال اشاره کرد: متأسفانه ارزش کار کم شده و همه به دنبال آن هستند یکشبه ثروتمند شوند. حال آن که بزرگان دین ما مثل پیغمبر اسلام یا حضرت علی (ع) کار میکردند. بنا بر این، ارزش کار باید فرهنگ سازی شود. وی در ادامه به قانون جامع حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: سال ۸۳ این قانون با نواقصی که داشت، تصویب شد. در ماده های ۳ و ۷ این قانون، بحث اشتغال معلولان، به ویژه نابینایان و کم بینایان مطرح شده است. متأسفانه بخش خصوصی فرد معلول را به کار نمیگیرد؛ تمکین نمیکند. بهزیستی هم که منابعش محدود است و کارخانه ای ندارد که این افراد را به کار بگیرد. در کل دنیا هم استفاده از توانمندان معلول از سوی بخش خصوصی، یک کار داوطلبانه است. منتها دولتها مشوقهایی در نظر گرفتند که مشوق ما، سهم کارفرمایی تا ۵ سال است. از دیگر سو، ما انتظار داریم آموزش و پرورش هم حمایت کند. ما با مسئول اشتغال آموزش و پرورش صحبت میکنیم، قول مساعدت را میگیریم، اما در عمل میبینیم که اتفاقی نمی افتد. هنوز ما بعد از ۱۴ سال، موفق به اخذ مجوز صندوق حمایت از فرصتهای شغلی نشده ایم. تنها اتفاق مثبتی که اخیراً رخ داد، اخذ مجوز صندوق قرض الحسنه است که البته راه اندازی این صندوق هم زمان میبرد. به هر حال همین اتفاق، میتواند گام مثبتی در ارائه تسهیلاتی مثل وامهای کم بهره باشد. مسئول اشتغال بهزیستی به معافیت بیمه ای کارگاه های حمایتی اشاره کرد و اظهار داشت: قانون برای کارگاه هایی که حمایتی هستند، یعنی کارگران معلول در آنها مشغول به کارند و امکان رقابت با بازار را ندارند، این تسهیل را قائل شده که بیمه ها به سراغ آنها نروند. منتها در این میان بعضی از کارفرماها از این موضوع سوء استفاده میکنند. وی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی نیز گفت: بحث مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و بانکها دو سالیست که مطرح شده و بهزیستی به دنبال آن است که این موضوع را به نشان ملی تبدیل کند. وی در ادامه پیرامون مسکن معلولان اظهار داشت: در بحث مسکن ۱۲۰ هزار واحد مسکونی توسط بهزیستی در دست ساخت است که نزدیک به ۷۰ هزار واحد واگذار شده و ۵۳ هزار واحد دیگر باقی مانده؛ برای خانواده های دارای دو معلول هم کمک مضاعفی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و سازمان زمین شهری میشود. در بقیه طرح ها، سقف کمک ما برای کسانی که میخواهند پروانه ساخت بگیرند، ۱۰ میلیون تومان است که نسبت به قبل افزایش یافته، منتها کل اعتبارات بهزیستی برای کمک به بحث مسکن، ۳۰ میلیارد تومان؛ یعنی برای ۳ هزار واحد است که رقم بسیار کمیست و هنوز تلاشهای ما برای افزایش آن نتیجه نداده است.

.......چوب الف

* الهیات سلبی و مکاشفات مایستر اکهارت.

آدمی باید کمتر درباره این که چه باید کرد، فکر کند. این چندان مهم نیست. چه هستم مهم است. زیرا از آدم خوب جز عمل خوب سر نمیزند.

تنها آنانی که شهامت رها کردن را داشتند، شهامت ورود دوباره را خواهند داشت.

بی نیازی لغزش ناپذیر، انسان را به محبت الهی سوق میدهد. سرشار از چیزها بودن، خالی بودن خداست و خالی بودن از چیزها، پر بودن از او. این جملات از سخنان عارف, دینشناس, فیلسوف, شاعر و خطیب آلمانی، مایستر اکهارت انتخاب شده که در این شماره به معرفی اثری از او خواهیم پرداخت. اثری چندان کوچک و چندان نغز, چندان عمیق و تا آن اندازه شگفت که سخن گفتن درباره آن را به امری دشوار بدل میکند. البته در این یادداشت کوتاه به هیچ وجه قصد نداریم درباره الهیات سلبی که خود بحثی بسیار تخصصیی و مفصل است, سخن بگوییم. این یادداشت کوچک تنها دعوتی است برای شناخت این انسان وارسته و معرفی کوتاه از کتاب مکاشفات که از معدود نوشته هایی است که از این متفکر و عارف صاحبنام, به فارسی در اختیار داریم. مایستر اکهارت آلمانی بود. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم میلادی میزیست. مدافع حقوق زنان بود و از فقرا در برابر اغنیا حمایت میکرد. طریقت معنوی مایستر اکهارت سنت معنوی هستی محور است. در حالی که سنتهای معنوی دیگر مسیحیت بر گناه ازلی انسان تأکید میکنند, مایستر اکهارت بر عظمت الوهی انسان و بر شفقت و عشق و زیبایی و سهیم شدن تأکید میکند. او خوش ندارد راه خود را با گناه آغاز کند. در نتیجه با عشق آغاز میکند. «برگرفته از پیشگفتار متن کتاب». بیتردید آنچه از قلم چنین انسان والایی تراویده، زیبا و عظیم و البته کم نظیر است. انسانی که همان گونه زیست که می اندیشید. بر خلاف دیگر کتابهایی که تا کنون در ستون حاضر معرفی شده اند, نمیتوانم مطالعه مکاشفات مایستر اکهارت را به همه دوستداران کتاب پیشنهاد کنم. گرچه صمیمانه بر این باورم که از بارها و بارها مطالعه عمیق و آهسته این اثر, قطعاً خواننده بسیار بهره خواهد برد. بسیار خواهد آموخت و بسیار لذت خواهد برد. به هر حال امیدوارم همراهان گرامی انتخاب این اثر متفاوت را به جرم نظربازی با نثری چنین شگفت و دلربا بر نویسنده این سطور ببخشایند و البته با یافتن اندک انگیزه و علاقه ای برای قدم زدن و نفس کشیدن در هوای کلام نغز این عارف ارجمند, در خود تردید و درنگ روا ندارند و خود را به لحظاتی به یاد ماندنی و تأمل بر انگیز در میان عبارات و سطور آن میهمان کنند. کتاب مکاشفات مایستر اکهارت را مسیحا برزگر ترجمه کرده و انتشارات ذهن آویز چاپ و منتشر کرده است. نسخه صوتی کتاب را در کتابخانه حسینیه ارشاد خواهید یافت. (پرستو ولدخان)

* گلواژه: تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت، خداوند همیشه حاضر و ناظر است. گاندی

 

 

........فناوریهای امیدبخش

* آن چه باید از «firefox os» بدانیم: بیشتر کاربران تلفن همراه، با شنیدن تلفنهای هوشمند، به یاد «Android» یا «IOS» می افتند. اما دانستن این نکته خالی از لطف نیست که سیستم عاملهای دیگری هم هستند که هنوز بازار ایران به سراغ آنها نرفته و به همین علت، کاربران ایرانی شناخت چندانی از این سیستم عاملها و به تبع آن، تلفنها یا ابزارهای هوشمند دیگری که مجهز به آنها هستند ندارند. سیستم عاملهایی نظیر: «windows phone» یا «blackberry» از این دسته اند. اما یکی از سیستم عاملهایی که مدت کوتاهی است به بازار آمده و سعی در ربودن دل کاربران تلفنهای هوشمند و خارج کردن بازار از دست رقبای قدرتمند خود دارد، سیستم عامل «firefox os» تولید بنیاد «Mozilla» است. این سیستم عامل که با شروع سال 2013 اولین نسخه هایش را روانه بازار کرده، توانسته در همان اولین سال عرضه، چیزی در حدود یک درصد از بازار فروش جهانی را به خود اختصاص دهد. شرکتهای مختلفی مثل «sony»، «huawei» و «lg» هم از جمله تولید کنندگانی هستند که از این سیستم عامل در برخی محصولات خود، اعم از گوشی و تبلت و دستگاه تلویزیون و... استفاده کرده اند. نکته خوشحال کننده در این میان این است که گویا در میان بسیاری از طراحان سیستم عاملها، رویکرد طراحی دسترسپذیر، به امری مسلم و بی چون و چرا تبدیل شده است. رویکردی که در android و IOS به وضوح شاهدش هستیم. این نکته در خصوص firefox نیز رعایت شده. به گونه ای که گوشیهایی که مجهز به این سیستم عامل باشند، به میزان قابل توجهی برای نابینایان قابل استفاده به نظر میرسند. به طور مثال، نرم افزار صفحه خوان، درست مثل android و IOS، بر روی این سیستم عامل تعبیه شده و کاربر برای استفاده از آن، نیازی به نصب برنامه جانبی نخواهد داشت. برای راه اندازی صفحه خوان، فقط کافی است دکمه روشن-خاموش گوشی سه بار و با فاصله یک ثانیه فشرده شود. به محض انجام این کار، پیغامی بر روی صفحه ظاهر میشود با این مضمون که: «اگر نیاز به استفاده از صفحه خوان دارید، دکمه را سه بار دیگر هم فشار دهید». به این ترتیب، کاربر قادر خواهد بود از صفحه خوانی مجهز به صدای «picco tts» استفاده کند. البته این صدای نهایی این صفحه خوان نخواهد بود و احتمال این که بتوان از صداهایی که فارسی را هم پشتیبانی میکنند استفاده کرد، وجود دارد. تا به امروز، امکاناتی مانند کنترل سرعت و میزان بلندی صدای صفحه خوان، به شکلی کاملاً در دسترس، در اختیار کاربران قرار گرفته است. قسمت تنظیمات سیستم عامل هم از دیگر بخشهایی است که به طور کامل توسط صفحه خوان پشتیبانی شده است. نکته امیدوار کننده در مورد این سیستم عامل هم این است که تیم طراح firefox os، تعامل و همکاری بسیار نزدیکی با کارشناسان نابینای حوزه دسترس پذیری دارند که همین امر، نوید روزهای بهتری را برای نابینایان به همراه دارد.

 

.......کشکول

* جدول ته یکی: این جدول هفده گروه سؤال دارد. هر گروه نیز شامل دو سؤال با پاسخ پنج حرفی است. در هر گروه حرف آخر دو پاسخ با هم یکسان است. پس از پاسخ به تمام سؤالات با به ترتیب چیدن حروف یکسان (حرف آخر دو پاسخ) هفده گروه به رمز جدول که ضرب المثلی است میرسید. گروه اول (همزه دار–برق صنعتی) گروه دوم (نوعی آبمیوه-جای انباشتن غله، ابزار، کالاهای تجاری و امثال آن) گروه سوم (اما-رفقا) گروه چهارم (حبل الورید-عنوان و سرنامه) گروه پنجم (آسمانی-فرضیه) گروه ششم (بدون سقف-خوش منظره) گروه هفتم (خارجی و غریبه-سیاره خریدار) گروه هشتم (حرام-رشوه خواری) گروه نهم (تازه داماد-یخزده) گروه دهم (ایستاده از حرکت-مقاصد) گروه یازدهم (ته تفنگ-جعبه بزرگ چوبی یا فلزی) گروه دوازدهم (سرنا و نفیر-ردیاب) گروه سیزدهم (جای عکس-روزشمار) گروه چهاردهم (واجب و لازم–گیاهی) گروه پانزدهم (علم شیمی قدیم-موجود ترسناک) گروه شانزدهم (درختی تناور-صاحب اختیار) گروه هفدهم (متراکم-یار زولبیا). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: یک روز تابستانی در کوهستان

* چند اختلال روانی عجیب و غریب: سندروم دیوژن: دیوژن یک فیلسوف یونان باستان بود که در یک بشکه زندگی میکرد و ایده های پوچگرا و انیمالیسم را ترویج کرد. مشهور است زمانی که اسکندر از او پرسید بیش از همه چه چیزی در دنیا میخواهد؟ پاسخ داد: «این که از جلوی آفتاب من کنار بروی.» سندروم دیوژن با بی توجهی شدید نسبت به خود، انزوا طلبی، جمع کردن بیش از حد خرت و پرتها شناخته میشود. این سندروم بیشتر در افراد پیر دیده میشود و در واقع یک نام غلطی برای آن انتخاب شده، زیرا دیوژن زندگی زاهدانه ای داشت که از آن خوشحال بود و هیچ منبعی نیست که نشان دهد او نسبت به بهداشت شخصی خود بی اعتنا بوده است. - سندروم استندال:

سندروم استندال یک بیماری روانی است. وقتی فرد در مقابل اثر هنری به ویژه زیبا یا بزرگ قرار میگیرد، دچار تپش قلب، سرگیجه، تعجب و حتی توهم میشود. همچنین این اصطلاح در موارد مشابه دیگری مثل زمانی که فرد در مقابل زیبایی عظیم طبیعت قرار میگیرد نیز استفاده میشود. بعد از این که نویسنده مشهور قرن نوزدهم «استندال» تجربه خود از این پدیده را هنگام دیدن از فلورانس در سال ۱۸۱۷ توصیف کرد، این بیماری سندروم استندال نام گرفت. - توهم کوتارد: توهم کوتارد یک اختلال روانی نادر است که در آن، شخص توهم این را دارد که مرده است، وجود ندارد، فاسد شده یا خون و اندامهای داخلی خود را از دست داده است. در واقع میتواند شامل توهمات جاودانگی باشد. نام این بیماری از نورولوژیست فرانسوی «جولز کوتارد» گرفته شده است.

* حقایق عجیب و آزار دهنده درباره تنقلات محبوب شما: - کرانچی ذهن شما را گیج میکند: انگشتهای نارنجی هزینه کمی است که بابت این اسنکهای پنیری پرداخت میکنید. کرانچیهای کلاسیک از ۷۰ سال پیش وجود دارند. اما این ذرتهای پنیری هنوز یکی از محبوبترین خوراکیها به شمار میروند. وقتی غذایی به سرعت در دهان شما آب میشود، مغز را فریب میدهد که هیچ کالری مصرف نشده است. اگر مغزتان فکر کند هیچ کالری دریافت نکردید، هیچ پیامی به معده شما نمیفرستد که احساس سیری کنید. این موضوع باعث میشود خیلی راحت یک بسته پفک بخورید که دقیقاً همان چیزی است که تولید کنندگان میخواهند. - چوب شور در محلول قلیایی غوطه ور میشود: برخی از چوب شورهای ترد و خوشمزه ای که میخوریم، در یک ماده شیمیایی قوی خیس میشود که میتواند حتی شیشه را در خود حل کند. آب قلیایی معمولاً برای ساخت زباله و باز کردن گرفتگی لوله استفاده میشود. قبل از این که چوب شور پخته شود، در ترکیبی از آب و آب قلیایی غوطه ور میشود. اگر از این ماده استفاده نشود، چوب شورها به رنگ سفید از فر بیرون میآیند. ترکیبی از آب داغ و جوش شیرین نیز میتواند به عنوان عامل قهوه ای کننده استفاده شود، اما بسیاری معتقدند که آب قلیایی بهترین نتیجه را میدهد. - پاستیلها فقط شکر و طعم دهنده نیستند: پاستیلها حاوی پسمانده های کشتارگاه ها هستند. آنها حاوی ژلاتین هستند که از کلاژن حیوانات به دست میآید. در قرون وسطی کشف شد که جوشاندن استخوانها و پوست حیوانات در آب، مایع غلیظی تولید میکند که پس از سرد شدن سفت میشود. در آن زمان تهیه ژلاتین یک فرآیند طولانی بود که شامل جوشاندن قسمتهای مختلف حیوانات به مدت شش ساعت میشد و فقط خانواده های ثروتمند از پس چنین کاری بر میآمدند. - پاپ کورن میتواند به ریه ها صدمه بزند: پاپ کورن یکی از قدیمیترین تنقلاتی است که همه ما میشناسیم. باستانشناسان شواهدی پیدا کرده اند که نشان میدهد پاپ کورن ۶۷۰۰ سال پیش در پرو وجود داشته است. در آن زمان پاپ کورن با قرار دادن ذرت روی زغال داغ ساخته میشده است. امروزه مایکروویوها کمک کرده اند که بدون آتش درست کردن، از خوردن پاپ کورن لذت ببریم. اما طعم کره ای آن که بوی خوبی هم دارد، شامل مواد شیمیایی است. استنشاق این مواد شیمیایی موجب آسیب به ریه ها میشود. کارکنان کارخانه های پاپ کورن مایکروویوی به بیماری «پاپ کورن ریه» مبتلا میشوند که در آن کوچکترین راه هوایی ریه آسیبدیده، باریک میشود و تنفس را دچار مشکل میکند. اما فقط سازنده های آن در معرض این بیماری نیستند. فردی به نام «وین واتسون» پس از این که به مدت ده سال هر روز دو بسته پاپ کورن آماده کرد نیز دچار این بیماری شد.

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: یارانه، کامبیز، رهسپار، وارسته، زردنبو، تکنیکی، آفریقا، بختیار، سیزدهم، ترکیدن، آزمایش، نخستین، یرنداق، دلداده، ریزبین، کارایی، ورامین، همسایه، سلمانی، تندباد، آشتیان، ناودان.

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *