شناسه خبر: 12774 منتشر شده در مورخ: 1396/10/7 ساعت: 06:51 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه پنجشنبه 7 دی 1396

روزنامه پنجشنبه 7 دی 1396

خانه آیت ا... هاشمی موزه میشود - لایحه حمایت از حقوق معلولان - توجه دولت به حوزه سلامت - از گوشه و کنار افغانستان با نابینایان «بخش پایانی» - تمرین ۹ پارا دو و میدانیکار با مربی خارجی - ماجرای زنی که از اتهام شوهرکشی نجات یافت

روزنامه «ایران سپید»

پنجشنبه 7 دی 1396

9 ربیع الثانی 1439

28 دسامبر 2017

سال بیست و دوم شماره 5752

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

خانه آیت ا... هاشمی موزه میشود 2

لایحه حمایت از حقوق معلولان 4

توجه دولت به حوزه سلامت 9

از گوشه و کنار افغانستان با نابینایان «بخش پایانی» 10

تمرین ۹ پارا دو و میدانیکار با مربی خارجی 13

ماجرای زنی که از اتهام شوهرکشی نجات یافت 15

چاردیواری 17

* گلواژه: از هر رویداد که رخ میدهد، باید درسی گرفت. جان اشتاین بک

......سیاسی

* خانه آیت ا... هاشمی موزه میشود. فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جزئیات مصوبه هیئت دولت برای تبدیل شدن منزل آیت ا... هاشمی رفسنجانی به خانه موزه توضیح داد. یاسر هاشمی رفسنجانی با اشاره به تغییر محل زندگی خانواده آیت ا... هاشمی از جماران بیان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت, منزل آیت ا... هاشمی به خانه موزه تبدیل خواهد شد. وی با استقبال از این اقدام دولت اظهار کرد:‌ به نظر میرسد این تصمیم مناسبی باشد که مردم با نحوه زندگی آیت ا... هاشمی آشنا شوند و با تبدیل شدن به خانه موزه و دیده شدن صحنه هایی از زندگی شاید بخشی از واقعیتها برای مردم بهتر روشن شود.

* نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند.

* آیت ا... آملی لاریجانی, رئیس قوه قضائیه گفت: در سفرهای استانی تلاش میشود مشکلات قضایی و کمبودهای استان احصا و برای حل آنها در حد توان چاره اندیشی شود.

* عباس عبدی, تحلیلگر سیاسی  گفت: اگر به احمدینژاد یا هر کس دیگر اتهامی وارد است، دادگاه باید به آن اتهام رسیدگی کند، اصلاً نمیشود با قوه قضائیه اختلاف داشت و موضوع اختلاف را نزد حَکَم ثالث برد.

* حبیبی, دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: رقابت احزاب و گروه های سیاسی در کشور باید برای خدمت بیشتر به مردم و در راستای تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی باشد.

* مقامات ایالت کالیفرنیا آمریکا اعلام کردند, یک زوج در این ایالت از پهپاد برای انتقال مواد مخدر به مشتریان خود استفاده میکردند. این زوج مواد مخدر را با پهپاد به دست مشتریان خود میرساندند و پلیس آنها را پس از ظن همسایه ها به فعالیت غیر قانونی در زمینه فروش مواد مخدر بازداشت کرد.

.......لایحه حمایت از حقوق معلولان

* نمایندگان ملت بند 8 تا 12 لایحه حمایت از حقوق معلولان را بررسی و تصویب کردند. در ماده 8 ذکر شده است که استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداریهای کشور، رایگان است. بر اساس ماده 9 لایحه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی بهره مند گردند. تبصره: آیین نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه میشود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد. در ماده 10 لایحه مذکور آمده است: وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید. تبصره: بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت قرار دهد. ماده 11 این لایحه نیز تصریح دارد که دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد. ب- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد. پ- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (60%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است. ت- اختصاص حد اقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کمبینا و افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی. ث- اختصاص حد اقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی. تبصره: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند. بر اساس ماده 12این لایحه کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان استفاده خواهند کرد: 1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حد اقل یک سال باشد. 2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌شود. 3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود. تبصره 1- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزشهای لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد. تبصره 2- منظور از کمک هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت, عبارت است از پرداخت حد اکثر پنجاه درصد (50%) حد اقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد و شدید پنجاه درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود. تبصره 3- کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیر دولتی تا پنج سال قابل پرداخت است. تبصره 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقاء کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیر دولتی و کارفرمایان مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد.

* گلواژه: به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم. آندره ژید

......بهداشت و سلامت

* توجه دولت به حوزه سلامت: وزیر بهداشت گفت: طی پنج سال اخیر 24 هزار تخت به بیمارستانهای دولتی افزوده شده است که نشان از توجه جدی دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت دارد.

* مدیر کل فرآورده های سنتی سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر برای ۳۹ دسته از بیماریها داروی سنتی و ۵۴ دسته از بیماریها داروی طبیعی وجود دارد. وی افزود: در حال حاضر ۹۴۴ پروانه طب سنتی در فهرست قرار دارد که رشد قابل تحسینی داشته است که باید این رشد را با افزایش کیفیت ادامه دهیم.

* محققان دریافتند خواندن با صدای بلند بهترین شیوه به خاطر سپردن مطالب است. این مسأله یادگیری و فواید حافظه ناشی از مشارکت فعالانه را اثبات میکند. زمانی که ما یک معیار فعال یا عنصر تولیدی را در کلمه بگنجانیم، آن کلمه در حافظه بلندمدت ثبت میشود و احتمال حفظ کردنش بیشتر میشود.

.......از شش نقطه جهان

* از گوشه و کنار افغانستان با نابینایان «بخش پایانی»: در سفرمان به افغانستان و بررسی وضعیت و جایگاه شغلی نابینایان در این کشور، در ادامه بد نیست پاسخ مسؤولین به شکایات نابینایان را هم بخوانیم. نظام الدین رحیمی, معاون مالی و اداری ریاست معارف پروان، فساد در استخدام معلمان و آزمونهای ورودی برای استخدام این افراد را رد نموده, گفت نابینایانی که به عنوان معلم قرآن کریم استخدام میشوند، باید مدرک دیپلم را داشته باشند و امتحان رقابتی را نیز سپری کنند. او افزود که در حال حاضر، ده تن از نابینایان به عنوان استاد قرآن در مدارس و دار الحفاظهای این ولایت ایفای وظیفه میکنند. این در حالی است که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (Mec) گزارشی را منتشر کرد که در آن، «پُستهای معلمان بازار مناسب برای معاملات پنهانی» خوانده شده است. این منبع نوشته است که معلمان، به شکل گسترده بر اساس نفوذ و پرداخت رشوه استخدام میشوند. همچنین شکایات نابینایان از عدم دریافت کار در حالی است که در ماده ٢٢ قانون حقوق و امتیازات معلولین آمده است: حکومت، دست کم سه درصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارتها و ادارات دولتی در نظر میگیرد.

اما این در حالی است که به گفته وکیل احمد سهیل, رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پروان, در حال حاضر کمتر از نیم درصد کارکنان دولتی ولایت پروان را معلولان تشکیل میدهند. سهیل خاطرنشان کرد که از تمام ادارات ولایتی رسماً خواسته است تا به اجرای ماده مذکور قانون حقوق و امتیازات معلولین، توجه جدی داشته باشند. عدم دسترسی معلولین و نابینایان به اماکن عمومی هم از دیگر مشکلاتی است که نابینایان افغانستانی همواره از آن شکایت داشته اند. در ماده ٢٥ قانون حقوق و امتیازات معلولین، بازماندگان شهداء و مفقودین آمده است که وزارتها، ادارات دولتی و سایر مراجع، حین طراحی ساختمانها، اماکن، تفریحگاه ها، ورزشگاه ها و معابر عمومی، حمل و نقل و فناوری، تسهیلات لازم را برای استفاده معلولین فراهم نمایند. اما نابینایان پروان میگویند که این ماده نیز در بیشتر ساختمانها عملی نشده است. بسیاری از آنها از این مسأله شکایت دارند که حتی ساختمانهایی که با هدف خدمات رسانی به معلولین ایجاد شده اند, از این تسهیلات بی بهره اند. خواجه روح الله صدیقی, شهردار شهر چاریکار نیز تأیید کرد که در اکثر ساختمانهای دولتی، تسهیلات رفت و آمد برای نابینایان در نظر گرفته نشده است؛ اما چنین مناسب سازیهایی در ساختمان شهرداری وجود دارد و در حدود ده ساختمان جدید دولتی که در حال ساخت است، نیز چنین تسهیلاتی در نظر گرفته خواهد شد. نرخ معلولیت در افغانستان به دلیل سالهای طولانی جنگ داخلی بسیار بالاتر از کشورهای همجوار است و طی سالهای اخیر، سازمانهای مردمنهاد زیادی شکل گرفته اند که تلاش میکنند حقوق برابر این افراد با سایر شهروندان افغانستانی را استیفا کنند.

......ورزشی

* تمرین ۹ پارا دو و میدانیکار با مربی خارجی: بهمن رضایی، رئیس انجمن پارا دو و میدانی گفت: تمرینات ملی پوشان برای حضور موفق در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا در حال برگزاری است. ۹ نفر در تهران تحت نظر سه مربی خارجی تمرین میکنند. یک مربی با سه دونده و دو مربی دیگر با شش پرتابگر در حال تمرین هستند. رضایی افزود: سایر ملی پوشان به صورت غیر متمرکز در آذربایجان شرقی، تهران، لرستان، فارس و خوزستان با مربیان داخلی تمرین میکنند. در بخش بانوان نیز مربیان خانم در شهرستانها تمرینات ملی پوشان را تحت نظر گرفته اند. وی اظهار داشت: این تمرینات تا اسفند ماه ادامه دارد و در سال آتی، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را برگزار میکنیم تا ترکیب تیم ملی جهت اعزام به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا مشخص شود.

* هری کین بهترین گلزن سال 2017 شد: تا پیش از الکلاسیکو، کاوانی، هری کین، رونالدو، مسی و لواندوفسکی با 53 گل زده، مشترکاً در رده اول بهترین گلزنان دنیا در سال 2017 قرار داشتند. مسی با گلزنی به رئال، 54 گله شد. اما هری کین، ستاره استرالیایی تاتنهام، با 3 گلی که در دیدار تاتنهام و ساوتهمپتون به ثمر رساند، توانست از 54 گل زده مسی در سال 2017 پیشی بگیرد. کین همچنین توانست به رکورد بیشترین گل زده در لیگ برتر انگلستان در یک سال میلادی نیز دست یابد. او فعلاً در لیگ برتر 39 گله است و رکورد آلن شیرر را شکست. به این ترتیب، کین با زدن 56 گل در 50 بازی، اول شد و مسی با 54 گل زده در 64 بازی، در رده دوم ایستاد. این اتفاق برای اولین بار در 7 سال گذشته رخ میدهد، چرا که همواره بهترین گلزن سال، بین مسی و رونالدو تقسیم میشد. سال 2010 مسی با 60 گل، 2011 رونالدو با 60 گل، 2012 مسی با 90 گل, 2013 رونالدو با 69 گل، 2014 رونالدو با 61 گل، 2015 رونالدو با 57 گل، 2016 مسی با 59 گل و سال 2017 هری کین با 56 گل برترین گلزنان در یک سال میلادی شدند.

.......حوادث

* زن از اتهام شوهرکشی نجات یافت: زنی که متهم بود با همدستی مرد مورد علاقه اش شوهرش را به قتل رسانده است، از اتهامش تبرئه شد. پرونده این زن چهار سال قبل به جریان افتاد. آن زمان عابران خیابانی در تهران به پلیس خبر دادند جسد مردی را پیدا کرده اند. ابتدا همه‌چیز شبیه تصادف بود و حتی رد لاستیک نیسان هم در منطقه پیدا شد، اما بعد از معاینه پزشکی قانونی, متخصصان مرگ را مشکوک اعلام کردند؛ چرا که گفته شد به نظر میرسد ماشین چندین بار از روی مقتول رد شده است. مأموران تحقیقات گسترده ای را ابتدا برای شناسایی خانواده مقتول و سپس برای روشن‌شدن ماجرا آغاز کردند و در نهایت متوجه شدند مقتول کامران نام دارد و از مدتی قبل با همسرش اختلافاتی داشته است. موضوع اختلاف میان کامران و همسرش را پدر کامران مطرح و عنوان کرد, به عروسش مشکوک است. بعد از دستگیری ستاره، او اعتراف کرد در جریان قتل شوهرش قرار دارد و میداند چه اتفاقی افتاده ‌است. این زن اعتراف کرد که کامران را مردی به نام شاهین به قتل رسانده است. ستاره گفت: شاهین دوست کامران بود و آنها ارتباط خوبی با هم داشتند. روز حادثه کامران و شاهین در ماشین بودند و من هم در ماشین بودم؛ وقتی کامران از ماشین پیاده شد, شاهین که پشت فرمان نشسته بود، به سمت او رفت و محکم ماشین را به او کوبید و چند باری از روی او رد شد. من هم به خاطر این که با شاهین رابطه داشتم, سکوت کردم. ستاره و شاهین بازداشت شدند؛ هرچند ستاره مدعی بود نقشی در قتل شوهرش نداشته، اما با توجه به شواهد موجود در پرونده او به ١٥ سال حبس و شاهین به قصاص محکوم شد. این رأی مورد اعتراض قرار گرفت و شاهین هم برای بیان توضیحات به دادگاه آورده شد. او گفت: من محکوم به قصاص هستم و لزومی ندارد دروغ بگویم؛ با این که با ستاره رابطه داشتم, اما به او نگفته بودم قصد کشتن شوهرش را دارم و خودم هم در لحظه تصمیم گرفتم. با پایان جلسه دادگاه، رأی بر برائت ستاره صادر شد.

.......چاردیواری

* با سلام به همه عزیزان خانواده ایران سپید. در آغاز ایام کریسمس و به تعبیر فارسی آن, میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و نیز آغاز سال جدید میلادی را که از اواسط هفته آینده آغاز میشود به کلیه هموطنان مسیحی از اقوام مختلف, به ویژه ارامنه عزیز که اکثریت مسیحیان کشورمان را تشکیل میدهند, تهنیت و تبریک میگویم و امید دارم سال 2018 برای کل ملت بزرگ ایران و به ویژه مسیحیان ایرانی سالی قرین موفقیت، کامیابیهای مادی و معنوی و در نهایت, تجربه حس خوشبختی باشد. با این مقدمه ضروری و آرزوی نیک بختی برای خوانندگان مسیحی روزنامه, به سراغ نامه ها و تماسهای شما میروم. نخست ذکر این توضیح که به دلیل تصویب مفاد لایحه حمایت از حقوق افراد معلول در مجلس در بعد کلیات آن و بررسی تصویب مواد این لایحه در هفته جاری, پرسشهای بسیاری برای خوانندگان پیش آمده که برای پاسخ به این پرسشها و افزایش آگاهی خوانندگان در مورد یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از حقوق افراد معلول, اقدام به انتشار مواد لایحه در روزنامه کردیم که گامی است حد اقلی برای افزایش دانش شما نسبت به مفاد این لایحه. البته در آینده نزدیک و پس از تأیید این لایحه در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون جلساتی کارشناسی و روشنگرانه برای بررسی کارشناسی مفاد آن در روزنامه برگزار خواهیم کرد که عمق بیشتری به آگاهیهای شما خواهد بخشید. حال که سخن از لایحه حقوق افراد معلول است, در پاسخ به پرسش آقای عظیمی از مراغه بگویم که پس از تصویب و تأیید قانون در شورای نگهبان, لایحه حمایت از حقوق افراد معلول قانون کشور میشود و برخی مفاد آن که بار مالی قابل توجهی نخواهند داشت, از آغاز سال 97 اجرایی میشوند, اما برخی از مفاد آن که بار مالی سنگینی دارند چون در بودجه سال 97 پیشبینی نشده اند, قطعاً از آغاز آن سال اجرایی نخواهند شد. آقای داوود پارسا نیز از طولانی شدن تصویب قانون گله کردند و گفتند اگر خودروهای خارجی وارداتی گران شوند, بلافاصله جامعه واکنش نشان میدهد, اما چون این قانون حمایت از افراد معلول است, پانزده سال هم به طول بیانجامد واکنشی نیست. خوشبختانه قانون در همین روزهای به سر آمدن صبر آقای پارسا در حال تصویب است و باید منتظر ثمرات آن در سالهای پیش رو بود. خانم مرضیه شاکری از ستون «آهنگ و درنگ» به ویژه تمجید کردند و البته از کل مطالب روزنامه نیز تشکر کردند که موجب خوشحالی ماست. آقای میرزایی از شهریار, اما از به گفته خودشان تکرار القاب مسئولان در روزنامه که موجب گرفتن حجم آن میشود گله کرده اند. با پذیرفتن اصل انتقاد ایشان باید بگویم برخی اوقات نه تکرار, ولی ذکر اسامی و صفات مختلف یک فرد اجتناب ناپذیر است. مثلاً در مصاحبه ای دو سه صفحه ای با یک مسئول یا انعکاس سخنرانی چند ساعته او مجبوریم با تغییر محتوای سخن نامی از گوینده بیاوریم. در بسیاری اوقات, از ضمایر اشاره استفاده میکنیم, اما این امر هم بالاخره حدی دارد؛ شما اگر به رسانه های الکترونیکی نیز توجه کنید, در گزارش سخنرانی طولانی یک مسئول بارها از او نام برده میشود. آقای حجت ناصریان از بیتوجهی و بدرفتاری مددکاران سازمان بهزیستی گله کردند و به ویژه از این امر شاکی هستند که سازمان بازرسی هم برای نظارت بر رفتار مددکارانش ندارد. کلیت این حرف درست است و نظارت چندانی بر رفتار مددکاران سازمان نیست, اما بسیاری از مددکاران نیز خوش رفتار و متعهدند, اما نظارت, بخشی الزامی در هر سازمانی است. میماند آرزوی کامیابی و امیدواری شما در هر لحظه و صبر, تا گفتگویی دیگر با شما عزیزان.

* گلواژه: آیا تا کنون برای گرفتن تصمیمی ساده مثلاً شروع به ورزش، دچار مشکل شده اید؟ به احتمال زیاد علتش این بوده است که موضوع را بیش از حد پیچیده کرده، توجه خود را به ده ها کار مقدماتی کوچک معطوف ساخته اید... تفاوت در اعمالی که باید انجام شود نیست, بلکه در نحوه ارزیابی آنهاست. برای تغییر در نحوه زندگی، نحوه ارزیابی را عوض کنید. آنتونی رابینز

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *