شناسه خبر: 13068 منتشر شده در مورخ: 1396/12/19 ساعت: 08:18 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 19 اسفند 1396

روزنامه شنبه 19 اسفند 1396

زندگی افراد معلول از رهگذر تبلیغات نمیگذرد - چوب الف: از پستوی تاریخ - مایکروسافت به یاری نابینایان آمد: تشخیص موانع و مسیرها با نرم افزار صدای سه بعدی - جدول شش در شش/ 7 گام مؤثر تا منظم شدن/ عادات عجیب خوابیدن در کشورهای مختلف

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 19 اسفند 1396

21 جمادی الثانی 1439

10 مارس 2018

سال بیست و دوم شماره 5810

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

سایت نابینایان

وبسایت ایران سپید: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

زندگی افراد معلول از رهگذر تبلیغات نمیگذرد 2

چوب الف: از پستوی تاریخ 4

مایکروسافت به یاری نابینایان آمد: تشخیص موانع و مسیرها با نرم افزار صدای سه بعدی 8

جدول شش در شش/ 7 گام مؤثر تا منظم شدن/ عادات عجیب خوابیدن در کشورهای مختلف 11

 

........سخن هفته

* زندگی افراد معلول از رهگذر تبلیغات نمیگذرد: در سالهای اخیر شاهد برگزاری رویدادها، جشنواره ها و نیز نمایشگاه های گوناگون در عرصه زندگی شهروندان معلول بوده ایم. گذشته از پسوند نخستین که برای بسیاری از این رویدادها ذکر میشود و گویا نخستین بودن یک رویداد و اقدام, الزاماً دارای بار مثبت برای آن است. مشکل برگزاری این رویدادها و انجام اقدامات نیست؛ به هر حال زندگی شهروندان معلول همپای تحولات اجتماعی پیش میرود و این شهروندان حق دارند از دستآوردها، ابتکارات و خلاقیتهای اجتماعی و فنآوریهای نوین بهره گیرند. یکی از این رویدادهای مثبت, ورود شرکتهای نوپا و خلاق به عرصه کمک به افراد دارای معلولیت است با برگزاری نمایشگاه های مختلف تا آنجا که اخیراً از نمایشگاه مد و لباس معلولان میشنویم. همه این اقدامات میتواند در جای خود مثبت و سازنده باشند, اما باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ نخست آن که این نخستینها دوم و سوم هم داشته باشند و صرفاً به عنوان یک اقدام تبلیغاتی برای جلب توجه افکار عمومی و احیاناً بهره برداریهای تبلیغاتی صرف برگزار کننده این اقدامات محسوب نشوند. واقعاً خون جدید در رگ زندگی افراد  معلول جاری شود و افقهای نو باز شوند. نکته دوم آن است که این گونه اقدامات باید مکمل تحولات زیر ساختی در زندگی افراد معلول باشند. مثلاً وقتی هنوز بسیاری از نیازهای پایه ای افراد معلول از جمله نابینایان به درستی پاسخ داده نمیشوند. مددکاری برای این افراد تقریباً وجود خارجی ندارد، وسایل توانبخشی به دست این افراد نمیرسد, امر اشتغال و مسکن آنان ساماندهی نشده است, تمرکز و توجه بیش از حد به رویدادها یا تبلیغات دردی از این جامعه درمان نمیکند. در واقع زندگی نابینایان مانند هر انسان دیگری باید بر اساس ارضای نیازهای اولیه در کف هرم به طرف نیازهای درجه دو و سه ارتقا یابد وگر نه زندگی افراد معلول از روزنه تبلیغات نمیگذرد. نخست تحول در مبانی زندگی و سپس اقدامات سطحی.

..........چوب الف

* از پستوی تاریخ: این واقعیت که سلطنت صفویان بر ایران و امپراطوری قدر قدرتی که در این مرز و بوم ایجاد کرده بودند, برای همه اهالی مطالعه و همه آنها که اندک آشنایی با تاریخ ایران دارند, امری آشنا و انکار ناپذیر است. این که امپراطوری پادشاهان صفوی بعد از قرنها, تنها حکومتی بود که توانست سرزمینهای متعلق به ایران را با اقوام و طوایف مختلف متحد کند و از حکومتهای کوچک و ملوک الطوایفی که مدام درگیر جنگهای داخلی بود برهاند و حکومت و دولتی یکپارچه ایجاد کند که سالها دوام آورد, اما این که چرا و چگونه محمود افغان این امپراطوری قدر قدرت را شکست داد و تحت چه شرایطی بر ایران حکومت کرد, مسأله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است. همیشه شکست قدرتهای بزرگ از رقیبانی که چندان هم بزرگ و جدی به نظر نمیرسند, از مهمترین و بغرنجترین سؤالهاییست که از تاریخ پرسیده میشود و پاسخش هم البته اغلب از قابل تأملترین و عبرتآموزترین داده هاییست که تاریخ در اختیار ما قرار میدهد. این که آخرین پادشاهان این امپراطوریهای قدرتمند به هیچ وجه از اقتدار و شایستگی و تدبیر اسلافشان برخوردار نیستند, این که شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه سلسله صفوی انسانی بسیار سست عنصر, خرافاتی و کاملاً نامناسب برای جایگاهی بود که در آن قرار گرفته بود, شاید ساده ترین و دم دستترین پاسخ باشد به این گونه پرسشها. اما واضح است که چنین امری حتی اگر مهمترین علت باشد, نمیتواند تنها علت چنین رویدادهایی قلمداد شود. همچنان که هیچیک از پدیده ها و رویدادهای انسانی, اجتماعی و تاریخی نمیتوانند به این سادگی به تنهایی یک علت وابستگی تام داشته باشند. از این رو در شماره حاضر بنا داریم کتابی بسیار کوچک و در عین حال بسیار گیرا و آموزنده در این خصوص را خدمت دوستداران مطالعه معرفی کنیم. کتابی با نام «سقوط اصفهان» که با دقت و ظرافتی کمنظیر و از زبان شاهدی بی طرف درباره واپسین سالهای سلطنت پادشاهان صفوی و چگونگی سقوط اصفهان, پایتخت صفویان, توسط سپاهیان محمود افغان سخن میگوید. درباره آن چه بر مردم ایران در آن سالها رفته است, درباره شیوه تصمیمگیری سران حکومت و انگیزه این تصمیمگیریها و خلاصه با دقت و موشکافی و با تحلیلهای تیزبینانه و قابل تأمل, گوشه ای تاریک و دردناک, اما بسیار آموزنده و خواندنی از تاریخ ایران را میکاود و روایت میکند. این کتاب برگرفته از یادداشتهای یوداش تادوش کریسینسکی, راهب یسوعی لهستانی است که در آن سالها به عنوان مبلغ مسیحی مقیم اصفهان بود. کریسینسکی که به هنگام یورش افغانان و سقوط تختگاه ایران در اصفهان به سر میبرد, به رسم هم مبلغان مذهبی و به ویژه یسوعیان که به طور منظم گزارشهای دقیقی از اوضاع کشور محل مأموریت خود به سرپرست فرقه ای که به آن تعلق داشتند ارسال میکردند, در شورش افغانان, گزارش جامعی از وقایع اصفهان و سقوط آن به سرپرست یسوعیان در فرانسه فرستاد و از آنجا که این یادداشتها حاوی آگاهیهای بسیار ارزشمندی درباره سقوط یکی از بزرگترین و قدرتمندترین نظامهای پادشاهی زمان بود که با کشورهای اروپایی مناسبات خوبی داشت و در مقابل سلطان عثمانی متحد آنها به شمار میآمد, بسیار مورد توجه قرار گرفت و بارها ترجمه و استنساخ شد. کتاب حاضر روایت جواد طباطبایی از این مجموعه یادداشتها است که با نثری ساده و دقیق در اختیار فارسی زبانان قرار گرفته است. نسخه گویای کتاب در کتابخانه حسینیه ارشاد تهیه شده است. "پرستو ولدخان"

* پاراگراف کتاب: در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده تر از نگران استطاعت مالی بودن نیست. من از آنهایی که پول را حقیر میشمرند خیلی بدم میآید. اینها یا ریاکارند یا احمق. پول مثل حس ششم میماند که اگر نباشد آن پنج حس دیگر هیچ سودی ندارند. این را هم میشنوی که میگویند فقر بهترین انگیزه هنرمند است، اینها نیش فقر را هرگز در جان و تنشان حس نکرده اند، اینها نمیدانند که فقر چه بر سر و روزگار آدم میآورد.

پایبندیهای انسانی | سامرست موآم

......فناوریهای امیدبخش

* مایکروسافت به یاری نابینایان آمد: تشخیص موانع و مسیرها با نرم افزار صدای سه بعدی: چند وقتی است که شرکت مایکروسافت فعالیتهای چشمگیری را به نفع نابینایان آغاز کرده و الحق محصولات قابل توجهی هم روانه بازار کرده است. از ایجاد دسترس پذیری در OneNote بگیر تا Seeing AI که توانسته زندگی نابینایان را متحول کند. آن طور که از اخبار بر میآید، این شرکت دوباره اقدام به انتشار نرم افزار کاربردی دیگری برای نابینایان کرده است. مایکروسافت از نرم افزاری به نام Soundscape برای دستگاه های iOS رونمایی کرد که میتواند افراد نابینا را یاری کند. این نرم افزار با استفاده از فناوریهای صدای سه بعدی سعی میکند فرد نابینا نقشه ای از محیط اطراف, از جمله مسیرها، موانع، نشانه ها و غیره به دست بیاورد. مایکروسافت از سال ۲۰۱۴ در حال کار و توسعه فناوریهای صدای سه بعدی برای ناوبری خودروها است. اپلیکیشن موبایل Soundscape از دل این تحقیقات بیرون آمده و طراحی شده است. این اپ فقط به یک اسمارت فون معمولی و یک جفت هدفون استریو نیاز دارد. کاربران ابتدا میتوانند یک سری صداهای راهنما و علامتگونه برای مسیرها و مکانهای خاص تعریف کنند. نرم افزار Soundscape از این صداها، نشانه های سه بعدی میسازد که کاربر به طور مستقیم متوجه آنها میشود و کمک میکنند نسبت به مسیری که طی میکند، آگاهی محیطی کسب کند. کاربران از این پس، میتوانند با ترکیب اطلاعات و صداها، تصویری ذهنی از آن چه در محیط اطرافشان وجود دارد ترسیم کنند. اپلیکیشن Soundscape میتواند درباره علاقه مندیها، نقاط، جادهها و تقاطعهایی که کاربر مشخص کرده صحبت کند یا توضیحات بیشتری بدهد. این اطلاعات توسط خود کاربر قابل تنظیم هستند. کاربران میتوانند با سفارشی سازی این اپ، از آن بخواهند درباره برخی چیزها، توضیحات بیشتر و جزییتری بدهد یا دقیقتر بگوید در طول مسیر چه چیزهایی وجود دارد. مثلاً نام خیابانها، مغازه ها و فروشگاه ها، مدل خودروها و چیزهایی که افراد نابینا یا کمبینا قادر به دیدنشان نیستند. اگر کاربر مطمئن نیست در چه مکانی قرار دارد یا دارد به کدام سمت میرود, میتواند با نگه داشتن گوشی در دست خودش به سمت و مکانی که میخواهد و با استفاده از کلیدهای پایین صفحه نمایش, اقدام به مکانیابی یا جستجو برای نشانه ها و علامتهای خاص کند. این اپلیکیشن برای تکمیل ابزارهای ساده و سنتی ناوبری افراد نابینا طراحی شده است و قرار نیست جایگزین آنها شود. نابینایان همچنان باید از عصای سفید یا مثلاً یک سگ راهنما برای راه رفتن و مسیریابی استفاده کنند, ولی ابزار Soundscape کمکشان میکند درباره محیط اطرافشان بیشتر بدانند و بهتر تصمیمگیری کنند. مایکروسافت فعلاً این اپلیکیشن را برای دستگاه های iOS در دو کشور انگلیس و ایالات متحده عرضه کرده و از اپ استور اپل قابل دریافت است. امید است این شرکت، طراحی نسخه اندرویدی را هم در دستور کار قرار دهد تا نابینایان ایرانی هم بتوانند از آن استفاده کنند.

......کشکول

* جدول شش در شش: در این جدول 17 گروه داریم که هر گروه از دو سؤال تشکیل شده است. پاسخ سؤالات در هر گروه شش حرف دارند که حرف انتهایی پاسخ اول حرف ابتدایی پاسخ دوم را تشکیل میدهد که این حروف در انتها رمز جدول که اثریست از گابریل گارسیا مارکز را تشکیل میدهد. برای راهنمایی بدانید که حرف دوم در تمامی پاسخها حرف الف است. سؤالات: گروه اول: (مشت و مال-پارکینگ خودرو) گروه دوم: (زیر-فرزند ابر) گروه سوم: (غذای ظهر-فلاتی در آسیا) گروه چهارم: (نخ بافتنی-کوتاه و غیر بلیغ) گروه پنجم: (آهو-اولین مقتول) گروه ششم: (سفره رنگین کن-ناشی و تازه کار) گروه هفتم: (مجبور کردن-همیشه معذور) گروه هشتم: (زن جادوگر-پیشینه) گروه نهم: (فصل خزان-قنات) گروه دهم: (خباز-ناشایست) گروه یازدهم: (ردیاب-رزمایش) گروه دوازدهم: (عالم مادی-ضروری و لازم) گروه سیزدهم: (رسانه شنیداری-قیچی پشم زنی) گروه چهاردهم: (زبان شیرین ما-نرده چوبی) گروه پانزدهم: (سرگذشت قدما-خوش چهره) گروه شانزدهم: (گلخانه آپارتمان-پرده نقاشی) گروه هفدهم: (یاقوت-جنگ و رزم). آتا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود. برنده این هفته جدول آقای شمس ا... بزرگیمهر از تهران است.

* جدی نگیرید: رفیقم رفته ویندوز اورجینال خریده دویست هزار تومن. بابا خود کارمندای مایکروسافت میان انقلاب، ویندوز کرک شده میخرن دو هزار تومن! - بیاین این چهارشنبه سوری از مواد آتشزا استفاده نکنیم، هر سال خیلیا زخمی میشن و عیدشون نابود میشه الکی... (اکلیل سرنج را با شیشه خورده و سنگ ریزه مخلوط کرده و پرت میکند)! - کمک کردن داداش من تو خونه تکونی اینجوریه که میگه خب اینارو که همش داریم استفاده میکنیم, شستن اونجوری نمیخواد، اینارم که سال تا سال استفاده نمیکنیم که شستن بخواد. - یه رستوران سر کوچه مون هس جوجه با کلی برنج میده پنج تومن. هر جور حساب کردیم این نمیتونه سود کنه، تابلوئه اون تو مواد پخش میکنه. - یه آهنگ خوب از یه خواننده گوش میدم خوشم میاد ازش, میرم آلبومش رو دانلود میکنم، همون یه ذره که خوشم اومده ازش رو میشوره میبره. - حالا نمیشه جاذبه رو خاکشیر اثر نذاره؟

* حرفهای تکان دهنده: ذهن انسان به هر چیزی اعتقاد داشته باشد و آن را باور کند، به آن خواهد رسید. (ناپلئون هیل) -     زمان شما محدود است، پس آن را به تقلید از زندگی دیگران هدر ندهید. (استیو جابز) -     نباید دنبال موفق بودن باشید، بلکه باید دنبال ارزشمند بودن باشید. (آلبرت اینشتین) - 10 درصد زندگی چیزی است که برایتان اتفاق می افتد و 90 درصد آن واکنشی است که به آن اتفاقات نشان میدهید. (جان ماکسول) - من محصول شرایطم نیستم. من محصول تصمیماتم هستم. (استیفن کاوی)

* 7 گام مؤثر تا منظم شدن: اگر اتاق کار یا خانه تان در اسباب و اثاثیه غرق شده اند, از کجا آغاز میکنید؟ در نگاه اول ممکن است با این همه آشفتگی، آشفته تر شوید. اما این موضوع هم راه حل خودش را دارد. ترتیب شروع کردن برای مبارزه با این بی نظمی هم در عین حال مهم و ضروری است. بسیاری از بی نظمیها نه در وسایل که در ذهن ما جا دارند. این که باور ذهنی ما چگونه است و فلسفه ما در مواجهه با خرید یا نگهداری وسایل چه چیزی است. در ادامه با هفت توصیه متخصصان درباره چگونگی مرتب کردن بهم ریختگیها آشنا میشوید.

1. از جا بجا کردن خرت و پرتها اجتناب کنید: متخصصان میگویند حرکت دادن چیزها به جاهای مختلف خانه «زیر و رو کردن» نام دارد. این کار کمکی به منظم کردن وسایلی که احاطه تان کرده نخواهد کرد. به جای پخش و پلا کردنشان، آنها را یک جا جمع کنید. بعد, از میان آنها شروع به انتخاب دور ریختنیها کنید. 2. برنامه ریزی بلندپروازانه ممنوع: ویکی سیلورهورن میگوید: "فکر نکنید «باید همه خانه را تمیز کنم» در عوض فکر کنید «میخواهم آن کشو را مرتب کنم.» این طور فشار کمتری به خود وارد خواهید کرد. ساعت موبایل را روی 15 دقیقه کوک کرده و مرتب کردن را شروع کنید. قطعاً با این شیوه از جزء به کل خواهید رسید و هیچ هراسی هم از مواجهه با یک خانه بزرگ و بی نظم نخواهید داشت." 3. خلاقانه تمیز کنید: اگر خلاق هستید کتابها و لباسهایتان را بر اساس رنگ منظم کنید. از جا خودکاریها و پوشه های هنری برای منظم کردن لوازم تحریر و کاغذها استفاده کنید. سیلورهورن میگوید: «اگر روشی خاص الهام بخش است و خلاقیتتان را افزایش میدهد, پر و بالش دهید.» 4. هر چیزی که دوست ندارید را بیرون بیاندازید: پیش از دور انداختن چیزها خوب فکر کنید. دکتر ماری کوندو، متخصص بهداشت میگوید: «اگر چیزی برایتان شادیآور است همان لحظه احساس خواهید کرد. اگر چنین نبود زمان دور انداختنش فرا رسیده است.» به احساس خود تکیه کنید و بگذارید تا به شما در دور انداختن یا نگه داشتن وسایل کمک کند. 5. بچه ها را به دور انداختن خرت و پرتهای اضافی تشویق کنید: بچه ها معمولاً عادات احتکار را از والدینشان به ارث میبرند، این آموزشی است که از کودکی به آنها خواهیم داد و در آینده به همان حس ما مبتلا خواهند شد. اگر نمیتوانید این کار را بکنید برای کودکانتان انجام دهید. وقتی وسایل اضافی را دور میریزید, از آنها اجازه بگیرید و با آنها درباره این که چرا وسایل باید به خیریه اهدا شوند یا درون سطل آشغال قرار بگیرند عاقلانه بحث کنید. برای کم کردن خرت و پرتهای اتاق فرزندتان، به جای مغازه اسباب بازی فروشی او را به کتاب فروشی یا سینما ببرید. 6. «آشفتگی» را در نظر بگیرید: متخصصان معمولاً آشفتگی را (سندرم نمیتوانم مهمان دعوت کنم) مینامند. اگر به خاطر ناتوانی از مرتب کردن بهم ریختگی نتوانستید میهمان دعوت کنید، باید به روانشناس و متخصص مشاوره مراجعه کنید. دکتر کلر پاراک، عضو انجمن حرفه ای متخصصان مشاوره میگوید: «افراد برای مراجعه به متخصص مشاوره یا روانشناس و دریافت کمک به محرک نیاز دارند.» 7. از متخصصان کمک بگیرید: کمک گرفتن از کسانی که میتوانند در دور انداختن خرت و پرتها به شما کمک کنند خجالتآور نیست، حتماً از آنها کمک بخواهید. آنها میتوانند دوست، همسر شما یا متخصص این کار باشند. شاید آنها بیرحمانه تر نسبت به دور ریختن وسایل به درد نخور عمل کنند و لازم است تا در ایجاد خلل در کار آنها خودداری کنید.

* عادات عجیب خوابیدن در کشورهای مختلف: گواتمالا، خوابیدن با عروسکهای نگرانی. طبق سنت مایان در گواتمالا، اگر ناراحت یا مضطرب هستید، میتوانید با گذاشتن این عروسکها زیر بالشتان و خوابیدن روی آنها آرام شوید. آنها معتقدند وقتی صبح روز بعد بیدار میشوید، عروسکها همه نگرانیها را از شما دور کرده اند. - ژاپن، چرت زدن در مکانهای عمومی: در ژاپن، افراد ساعات کاری بسیار طولانی دارند که باعث میشود هرجا که بتوانند یک چرت سریع و کوتاه بزنند. محققان نشان داده اند که یک چرت کوتاه هنگام کار بازدهی و هوشیاری را واقعاً افزایش میدهد. - نروژ، کودکان بیرون میخوابند: در نروژ عجیب نیست که ببینیم بچه ها در یک کالسکه و خارج از دید والدینشان بیرون از خانه خوابیده اند. والدین معتقدند که نفس کشیدن در هوای تازه، سیستم ایمنی آنها را تقویت میکند. البته نروژ جزء امنترین کشورها برای زندگیست و نیازی نیست که نگران تنها گذاشتن بچه هایشان باشند.

* پس انداز پول با هفت روش ساده: 1. تمامی مخارجتان را ثبت کنید: گام اول در پس انداز پول این است که بدانید چقدر پول خرج میکنید. برای یک ماه تمامی خرجهایتان را ثبت کنید. بدین شکل که بهای هر چیزی حتی هر لیوان چای، هر نخ سیگار، روزنامه و هر هله هوله ای که عصرها میخورید برای کل یک ماه ثبت کنید. بر اساس آن چه ثبت کرده اید ارقام مخارجتان را بر اساس طبقه بندیشان سازماندهی کنید: بنزین، خوار و بار، حمل و نقل و در آخر هزینه کل هر یک از آنها را ثبت کنید. 2. بودجه بندی کنید: حال که تصویر واضحی از مخارجتان در یک ماه دارید، میتوانید برای مخارجتان بودجه بندی کنید. خرجهایتان را محدود کنید و مطمئن شوید که پول برای روز مبادایتان کنار گذاشته اید. 3. برای پس اندازتان برنامه ریزی کنید: با توجه به دخل و خرج ماهانه تان، در داخل بودجه بندی پس اندازهایتان را طبقه بندی کنید و تلاش کنید پس اندازتان حد اقل 10 تا 15 درصد درآمد خالصتان باشد. اگر خرجهایتان اجازه نمیدهند که چندان پس انداز کنید، زمان آن است که از خرجهایتان بکاهید. قبل از این که بخواهید به زدن از خرج خانه و وسیله نقلیه تان برای پس انداز فکر کنید، دنبال کاستن از مخارجی غیر ضروری که میتوانید کمتر بابت آن خرج کنید باشید مانند: تفریح، رستوران و... 4. پس اندازهای متفاوت و راهبردهای سرمایه گذاری برای هدفهای متفاوت: اگر برای اهداف کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنید, این روشهای مطمئن را امتحان کنید: - افتتاح حساب کوتاه مدت عادی - افتتاح حساب بلند مدت که نرخ بهره بالاتری از حسابهای عادی دارد. برای سرمایه گذاریهای بلند مدت: خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری - خرید سهام و اوراق مشارکت.

5. بر رشد پس اندازتان نظارت کنید. هر ماه رشد پس اندازتان را بررسی کنید. این کار نه تنها به تثبیت برنامه پس اندازتان کمک خواهد کرد، بلکه به پی بردنتان به مشکلات و رفع فوری آن کمک خواهد کرد. این روشهای ساده پس انداز پول، ممکن است حتی این انگیزه را به شما بدهد که بیشتر پس انداز کنید و سریعتر به هدفتان برسید.

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: 1. تنبلی 2. ریا 3. سرپاس 4. مجمع البیان 5. کثیر الاضلاع 6. هادی الکتریسیته 7. ابر سفید 8. شگرد 9. کنگاور 10. دوزخ 11. راب 12. غواص 13. مزاح 14. ماتم 15. آهک 16. پاداش 17. رنگدانه 18. دهر 19. هزیمت 20. دیالکتیک 21. ادتوسکوپی 22. شماع 23. ویلا 24. دیوارک.

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *