شناسه خبر: 13324 منتشر شده در مورخ: 1397/2/22 ساعت: 08:02 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 22 اردیبهشت 1397

روزنامه شنبه 22 اردیبهشت 1397

خیریه های رمضان اسباب تحقیر نابینایان نشوند - طرحها و برنامه های پیچیده, فساد زا هستند - قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (بخش پایانی) - صلح را باید از کودکی آموخت - معرفی اپلیکیشن برتر در حوزه دسترس پذیری در کنفرانس توسعه دهندگان گوگل - کشکول

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 22 اردیبهشت 1397

25 شعبان 1439

12 می 2018

سال بیست و دوم شماره 5850

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

خیریه های رمضان اسباب تحقیر نابینایان نشوند 2

طرحها و برنامه های پیچیده, فساد زا هستند 4

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (بخش پایانی) 8

صلح را باید از کودکی آموخت 12

معرفی اپلیکیشن برتر در حوزه دسترس پذیری در کنفرانس توسعه دهندگان گوگل 15

کشکول 18

 

 

 

.........سخن هفته

* خیریه های رمضان, اسباب تحقیر نابینایان نشوند: ماه مبارک رمضان از اواخر هفته فرا میرسد و با آمدنش رویدادهای مختلف رمضانی نیز آغاز میشود. برپایی سفره های افطاری گوناگون و اطعام روزه داران بخشی از سنت این ماه در میان مردم است که در سالهای اخیر به مؤسسات و تشکلهای اجتماعی نیز تسری پیدا کرده است. این مراسم دارای اهداف معنوی پسندیده ای است, به ویژه اگر با انواعی از سخنرانیهای آگاهی بخش یا آیینهای خاص روحی نیز توأم باشد. یکی از سنن این ماه, استفاده از فرصتهای افطاری برای جمعآوری کمکهای خیریه است. اما متأسفانه دیده میشود اصل در این مراسم خیریه, صرفاً گردآوری کمک به هر قیمت است. البته خوشبختانه توسط تعدادی از تشکلها و نه همه آنها خط قرمز نابینایان تحت پوشش مراکز و مؤسسات مختلف اجتماعی آن است که اگر در مراسمی و با حضور آنها کمکهایی از خیرین برای بهبود عملکرد آن مؤسسات جمع میشود, به قیمت تحقیر نابینایان، وا مانده و درمانده نشان دادن آنها صورت نپذیرد. هیچ چیز بالاتر از حفظ کرامت انسانها, به ویژه افراد معلول نیست و هیچ کمک مادی به قیمت تحقیر آنها ارزش گردآوری و دریافت ندارد. نه تنها مدیران تشکلهایی که ادعایشان تلاش برای ارتقای عزت نفس نابینایان و افزایش شأن اجتماعی نابینایان است باید مراقب وسایل و روشهایی باشند که کمکهای مادی را از خیرین دریافت میکنند, بلکه خود نابینایان نیز بیش از هر شخص دیگری باید مراقب باشند شکل حضور آنها در مراسم مختلف اطعام در ماه مبارک رمضان موجب تحقیر آنها و جلب حس ترحم خیرین نشود. به عبارت دیگر, باید فرهنگ کمک خیرین در کشور ارتقا یابد تا حس مسئولیت معنوی، همنوع دوستی و زیبایی همیاری مردم برای بهبود زندگی آنان جای ترحم و دستگیری از درماندگان را بگیرد. تفاوت ظریف, اما عمیقی میان این دو گونه حس کمک و آثار آنها است. یکی توانمند میکند و عزت می بخشد, یکی تحقیر میکند, اما سیر میکند یا میپوشاند.

........گزارش ویژه

* (ادامه گزارش درباره طرح ترافیک) طرحها و برنامه های پیچیده, فساد زا هستند: اما در کنار توضیحات مسئولان شهری, صحبتهای سهیل معینی که نقادانه موضوع را تعقیب میکند, جالب توجه است. او هم مثل علیخانی قبل از ارائه نقدهایش, مختصری درباره هدف از اجرای این طرح میگوید: «ظاهراً هدف این طرح, سامان دهی ترافیک شهر و جلوگیری از آلودگیست, حتی نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران و مسئولان شهرداری در گفتگوهایی که انجام دادند, در پاسخ به این سؤال که آیا از رهگذر این طرح, هدف کسب درآمد بیشتر برای شهرداریست؟ اظهار کردند که هدف اصلی طرح, کسب درآمد نیست؛ ممکن است شهرداری غیر مستقیم از اجرای این طرح عایدی خوبی داشته باشد, اما ما به دنبال این نیستیم که از طرح جدید, درآمد کسب کنیم و هدفمان سامان دهیست.» مدیر عامل انجمن معلولان باور اظهار میکند که این طرح پیچیده است و اساساً طرحهای پیچیده میتوانند فساد را به دنبال خود بیاورند: «در اینجا دو بحث مطرح است؛ نخست خود طرح و تأثیر آن بر گروههای هدف مثل معلولان که من نمیتوانم در این زمینه اظهار نظر کنم. چون تخصص لازم را ندارم و از دیگر سو, اطلاعات کافی در اختیارمان نیست. نکته قابل بحث که از اواخر سال گذشته مطرح شده, پیچیده بودن طرح است. طرحی که پیچیده است, اتفاقاً میتواند فساد زا باشد؛ چرا؟ چون اطلاع دقیقی از چگونگی روند طرح نیست و نمیشود به درستی مسائل آن را رصد کرد؛ بنا بر این اجرای طرح امر مشکلیست.» مدیر عامل شبکه تشکلهای نابینایان و کمبینایان کشور «چاووش» در تکمیل توضیحاتش, به نقدهای پلیس راهور قبل از سال جدید اشاره میکند: «حتی پلیس راهور قبل از عید به این طرح اعتراض کرد و اعلام کرد که اجرای چنین طرحی مستلزم اطلاعات وسیعیست و اتوماسیون و همچنین زیر ساختهای لازم برای اجرای آن مهیا نشده. به نظر من اعتراض پلیس راهور و نقدهای زیادی که پیش از سال جدید بر این طرح از سوی کارشناسان وارد شد, درست بود.» سهیل معینی نوک پیکان انتقاداتش را به اصل طرح نشانه رفته و این طرح را ناپخته میداند: «با شروع سال جدید, به نظر میرسد تمام آن دغدغه ها و اشکالات وارده درست بوده, چرا که طرح, طرح خام و ناپخته ایست, خیلی از زوایا دیده نشده؛ نمیشود چنین طرحی را در پایتخت با همان شیوه های قدیمی ایرانی «راه بنداز, جا بنداز» شروع کنی. این روش غلط است و سردرگمیهای زیادی به بار میآورد.» وی طرح جدید را دارای اشکالات زیادی میداند و تأکید میکند که پیچیدگیهای طرح کارشناسان را هم با ابهامات زیادی مواجه کرده: «البته برای هر طرح که اجرا میشود, میتوان فاکتورهایی در نظر گرفت که بعد از طی شدن مدت زمانی بتوان آن فاکتورها و اشکالات را برطرف کرد. منتها به این معنی که در طراحی آن طرح, فکر کارشناسی صورت بگیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود. نهایتاً اشکالاتی که از نظر کارشناسان مغفول مانده و در حین اجرا معلوم میشود, قابل بررسی و برطرف شدن است, ولی وقتی این همه ابهام درباره طرح جدید ترافیک در ذهن کارشناسان ایجاد شده, نشان میدهد که این طرح اساساً دارای اشکالات زیادیست و نمیشود این را به راحتی راه انداخت و جا انداخت.» رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر هم این نقد را میپذیرد که طرح دارای اشکالات است, اما معتقد است همین طرح برای عده ای از شهروندان به صرفه است: «قطعاً این طرح اشکالات زیادی دارد و این اشکالات به مرور و در حین اجرا برطرف میشود؛ به هر حال بعد از 38 سال برای اولین بار است که چنین طرحی اجرا میشود. اگر مردم همراهی کنند اشکالات طرح سریعتر حل میشود. کما اینکه پاره ای اشکالات درباره تعرفه های معلولان و جانبازان وجود داشت که با اصلاحاتی در ارقام, برطرف شد. به نظر من طرح جدید برای کسانی که دائماً از طرح ترافیک استفاده نمیکنند به صرفه است.» ادامه دارد...

........قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

* ماده 28- دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را حد اکثر 10 ساعت کاهش دهند. فصل دهم: برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی: ماده 29- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد. ماده 30- به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. ماده 31- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل میشود: - معاون اول رئیس جمهوری (رئیس کمیته) - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته) - رئیس سازمان - وزیر راه و شهرسازی - وزیر آموزش و پرورش - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - وزیر کشور - وزیر ورزش و جوانان - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور - نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران - رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) - پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه های ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) - سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) - نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیر دولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

تبصره 1- سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد. رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیونها بر حسب موضوع. تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد. تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده 32- دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص  اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند. ماده 33- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ میشود. ماده 34- آئین نامه های مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره: مادامی که آئین نامه های این قانون به تصویب نرسیده اند, آئین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است. قانون فوق مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است.

 

........چوب الف

* صلح را باید از کودکی آموخت: سازمان ملل متحد در سال 1998 سال 2000 را به نام فرهنگ جهانی صلح نام گذاری کرد و دهه نخستینِ قرن بیست و یکم را دهه فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه زنان و کودکان نامید, به این امید که قرن و هزاره جدید را با صلح و آشتی در تمام دنیا آغاز کنیم. این تصمیم در پایان قرن بیستم که با جنگهای جهانی اول و دوم زندگی بسیاری از انسانهای بیگناه را تباه کرده بود, با فاشیسم و نسلکشی, با فقر و بیخانمانی و تلاشهای بسیار زیاد و گاه حتی ناموفق برای برقراری صلح جهانی و حمایت از حقوق افراد آسیبپذیر و بیپناه در سراسر دنیا, میخواست نویدبخش ثبات و آرامش و آشتی و همدلی در میان همه انسانها باشد. کتاب «صلح را باید از کودکی آموخت» به بهانه گرامیداشت همین رویداد فرهنگی, در مؤسسه کودکان دنیا تهیه شده است. پریچهر نسرینپی, مسؤول بخش علوم اجتماعی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا, در قالب این کتاب دو جلدی, به گفتگویی ژرف و جذاب با چند تن از متخصصان مجرب و صاحبنام و خلاق در حوزه تعلیم و تربیت مینشیند و حاصل این گفتگوهای روشنگر را که با موضوع محوری صلح و پرورش روحیه صلح طلبی در کودکان انجام شده, به اهل مطالعه و دوستداران اندیشه آشتی و همدلی هدیه میکند. در این کتاب از صلح درون و صلح بیرون, از خانواده تا تمام دنیا سخن به میان میآید. درباره همدلی با آدمها و حتی با موجودات غیر انسانی. تأثیر رسانه های گروهی در دنیای مدرن, نقش خانواده در ایجاد احساس امنیت و صلح طلبی در کودکان, مقایسه و رقابت, کار کودکان, آموزش و پرورش, فرهنگ تشویق و تنبیه, تقویت حس آزادگی و عدالتخواهی, فقر, مهاجرت, پناهندگی, پیشرفت علم و فناوریهای جدید و ارتباط آن با ترویج فرهنگ صلح, نفی مصرفزدگی اغراقآمیز, نقش حیاتی ارتباطات میان فردی و بسیاری مطالب از این دست که همگی با زبانی ساده و بیتکلف و در عین حال اغلب مستدل و پذیرفتنی, مهمترین مضامین این کتاب را تشکیل میدهند. تمام اثر در قالب پرسش و پاسخ نوشته شده و پاسخها اغلب بسیار موجز و وافی به مقصود هستند. بنا بر این, هرگز با مطالعه این اثر دچار ملال نخواهید شد. مصاحبه شوندگان همگی سوابقی درخشان در فعالیتهای اجتماعی و عملگرایانه در حوزه تعلیم و تربیت دارند و همین امر کتاب را از فلسفه بافیهای مجرد خالی کرده و با دنیای واقعی و متن عینی و ملموس زندگی پیوند داده است. والدین, مربیان و معلمان خلاق و خوش ذوق و آنها که زندگی اصیل را دوست میدارند, ایده های بسیار جالب و جسورانه ای در این کتاب خواهند یافت. زنده یاد توران میرهادی, ناصر یوسفی, نوشآفرین انصاری, منیر پور اصلانی «همایونی», مریم احمدی و نسرین مصفا در این اثر در گفتگو با خانم نسرینپی به بیان اندیشه ها و تجربیات خود در گسترش فرهنگ صلح و همدلی پرداخته اند. نسخه گویای کتاب در کتابخانه حسینیه ارشاد تهیه شده است. "پرستو ولدخان"

 

.........فناوریهای امیدبخش

* معرفی اپلیکیشن برتر در حوزه دسترس پذیری در کنفرانس توسعه دهندگان گوگل: شرکت google همه ساله کنفرانسی را با عنوان «توسعه دهندگان گوگل» برگزار میکند و در این کنفرانس، ضمن تبیین سیاستهای پیش روی شرکت، توسعه دهندگان برتری را هم که در طول سال گذشته بر روی پلتفرمهای مختلف این شرکت اقدام به طراحی و توسعه کرده اند، به دنیا معرفی میکند. گوگل در این رقابت، حوزه دسترس‌پذیری ویژه معلولین را هم مد نظر قرار داده و عنوانی را هم برای توسعه دهندگانی در نظر گرفته که در این حوزه برنامه میسازند. هفته پیش و در کنفرانس توسعه دهنده های گوگل، این شرکت اعلام کرد که در حوزه دسترس پذیری اپلیکیشن Be-my-eyes را به عنوان برترین اپلیکیشن سال انتخاب کرده است. اگر علیرغم تبلیغات گسترده ای که برای این اپلیکیشن در دنیا انجام شده هنوز آن را نمیشناسید، بد نیست بدانید که «چشم من باش» نام اپلیکیشنی است که به کاربران بینای داوطلب این امکان را میدهد که چشمانشان را به کاربران بینا قرض دهند تا آنها بتوانند در مواقع لزوم از بینایی این داوطلبان استفاده کنند. روند کار به این شکل انجام میشود که اپلیکیشنی بر روی تلفن همراه کاربر نابینا و نیروی داوطلب بینا نصب میشود و فرد نابینا هر زمان که احتیاج به خواندن یا دیدن چیزی داشت میتواند با مراجعه به این اپلیکیشن اعلام کند که نیاز به کمک دارد. به محض اعلام نیاز، جستجو برای یافتن نیروی داوطلب بینا آغاز میشود و با پیدا شدن یک داوطلب، ارتباط تصویری میان کاربر نابینا و داوطلب برقرار میشود. در این موقعیت کاربر نابینا میتواند دوربین تلفن همراهش را رو به تصاویری که نیاز به توضیح دارد میگیرد و داوطلب بینا این کار را برایش انجام میدهد. تصور کنید دارویی در یخچال دارید و از تاریخ انقضایش اطلاع ندارید. به سادگی هرچه تمامتر و در کوتاهترین زمان ممکن Be-my-eyes میتواند در این شرایط کمک کند. از این دست موارد فراوان است. کار کردن با منوی دستگاههای غیر گویا، خواندن مدارک و اسناد مختلف، جفت کردن رنگ لباس، پیدا کردن شیئی که روی زمین افتاده، خواندن نوشته های روی صفحه رایانه در زمانی که صدای صفحه خوان قطع شده است و... همه و همه از جمله هزاران موقعیتی هستند که این اپلیکیشن میتواند به داد نابینایان برسد. متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم، دسترسی ایرانیان به این اپلیکیشن دچار مشکل شده و کاربران ایرانی فقط در شرایطی میتوانند آن را دانلود یا استفاده کنند که به کمک اپلیکیشنهای مربوطه، IP تلفن همراهشان را به جایی در خارج از ایران منتقل کنند. کمبود نیروی داوطلب فارسی هم از دیگر مشکلاتی است که کاربران ایرانی با آن مواجه میشوند و این مهم هم فقط با تبلیغ و معرفی گسترده کاربران نابینای ایرانی قابل حل خواهد بود. کافی است در محافل، نشستها و مهمانیهای مختلف آن را به دیگران معرفی کنیم تا این مشکل هم حل شود و بتوانیم از راهنماییهای داوطلبان فارسی زبان استفاده کنیم.

........کشکول

* جدول کلاسیک: برای پیدا کردن رمز 26 حرفی ما باید به 26 سؤال پاسخ دهید و حروف اول پاسخها را پشت هم بچینید که رمز جدول بدست میآید. سؤالات: 1. مرکز فیلیپین (پنج) 2. حق الزحمه (شش) 3. ماه پرتابی (سه) 4. مافیای ژاپنی (شش) 5. پرداخت با قلم (پنج) 6. مکتب رؤیا (نه) 7. مفلس (شش) 8. ملکه مصر در زمان سزار (هشت) 9. فرود آمدن (چهار) 10. پرده دار (چهار) 11. تاراج (چهار) 12. رسانه شنیداری (پنج) 13. معلق (شش) 14. مکان پر از ساز شاکی (شش) 15. رنگدانه (شش) 16. واحد پتانسیل (سه) 17. واحد تحصیلی (سه) 18. واحد اندازه گیری صدا (پنج) 19. معمار کلیسای پیترو (شش) 20. وسیله احتیاطی (سه) 21. ول (سه) 22. واحد پول چین (چهار) 23. یاشماق (چهار) 24. مکان بی آب (پنج) 25. مقبره زرتشتیان (شش) 26. ویژه سازی (پنج). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: باد آورده را باد میبرد. خانم مینا فلاحنژاد از هشتگرد برنده این هفته جدول است.

* جدی نگیرید: شما اگه رندوم صدتا سریال ایرانی رو دنبال کنی, تو ۹۰ درصدش شخصیت مثبت سریال، مغازه فرش فروشی داره و شخصیت منفی سریال نمایشگاه ماشین! –  این قدری که ما در این سالها درگیر لباس تیم المپیک و تیم ملی و... بودیم، هیچ عروسی درگیر لباس عروسیش نبوده!! - از شرایط "اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را, به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را." فقط قندشو دارم. - این ماهی عیدمون نمیمیره، آبشم عوض نمیکنیم, بازم تأثیر نداره. تازه هر‌چند وقت سرشو از آب در میاره میگه داداش من اوکیم, اگه واسه چای اینا آب کم آوردی رو من حساب کن. – سیر و پیاز میخوری میشینی تو ماشین، بحث سیاسی هم میکنی...!! آه هم میکشی..!؟ نمیگی عاشقت میشیم لعنتی؟ - یه بار تو جمع دوستام به یکی گفتم سفسطه نکن عزیزِ من! گفت چی؟ گفتم سفططه نکن! گفت یه بار دیگه بگو! گفتم سسفطه نکن. دوستیمو باهاش بهم زدم. آدم پیگیری بود!

* حرفهای تکان دهنده: آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که قبلاً به آنها کتاب آسمانی داده شد؟ سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت, آن گاه دلهایشان سخت شد و بسیارى از آنان نافرمان بودند. سوره حدید, آیه ۱۶ * کسانى که ایمان آورده اند و ایمانشان را به شرک نیالوده اند، امنیت مال آنها است و آنها هدایت یافتگانند. سوره انعام, آیه ۸۲

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: گروه 1. (محبوب-هرزاب) 2. (ابولا-دودزا) 3. (باربد-مقتصد) 4. (قهقرا-سمیرا) 5. (فراسو-تابلو) 6. (مبتکر-لوستر) 7. (زبرجد-گوگرد) 8. (تافته-راسته) 9. (گریدر-قلندر) 10. (گونیا-خوانا) 11. (دلچسب-مرداب) 12. (کاموا-دوشکا) 13. (شبگرد-مسعود) 14. (دیپلم-فرجام) 15. (واقعی-یارای) 16. (مهتاب-خوشاب) 17. (بازار-سالار) 18. (مستبد–بدرود).

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *