شناسه خبر: 13404 منتشر شده در مورخ: 1397/3/2 ساعت: 07:53 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه چهارشنبه 2 خرداد 1397

روزنامه چهارشنبه 2 خرداد 1397

۷۶۰ هزار خانوار به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه میشود - نامه ای برای رفع فیلتر توئیتر - مجازات قانونی ازدواج سفید - فعالیت اتوبوسهای ایدز ادامه دارد - حذف شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان - به دنبال خوشرنگترین مدال در جاکارتا هستم - مرگ دلخراش آتشنشان فداکار در حوضچه آب جوش

روزنامه «ایران سپید»

چهارشنبه 2 خرداد 1397

7 رمضان 1439

23 می 2018

سال بیست و دوم شماره 5860

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

میعاد 2

۷۶۰ هزار خانوار به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه میشود 5

نامه ای برای رفع فیلتر توئیتر 6 

مجازات قانونی ازدواج سفید 8

فعالیت اتوبوسهای ایدز ادامه دارد 9

حذف شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان 11

به دنبال خوشرنگترین مدال در جاکارتا هستم 16

مرگ دلخراش آتشنشان فداکار در حوضچه آب جوش

........میعاد

* رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست, شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست؛ خدا کسیست که باید به دیدنش بروی, خدا کسی که از آن سخت میهراسی نیست؛ به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند, خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست؛ به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل, که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست؛ دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش, هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست. "فاضل نظری" - آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه ز اغیار برد شکوه بر یار کجاست؛ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک, میزند بانگ منادی که گنه کار کجاست؛ سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست, تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست؛ بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب, تا نگویی که در رحمت دادار کجاست؛ مرغ شب نیمه شب دیده به ره میگوید, سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست؛ ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار, تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست؛ حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد, در و دیوار زند داد خریدار کجاست؛ آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور, گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست؛ من ژولیده به آوای جلی میگویم, آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست؟ "ژولیده نیشابوری" - نقل است که شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارت دهستان شدی بسر ریگ که آنجا قبور شهداست. چون بر خرقان گذر کردی, باستادی و نفس برکشیدی. مریدان از وی سؤال کردند که شیخا! ما هیچ بوی نمیشنویم! گفت: آری که از این دیه دزدان بوی مردی میشنوم؛ مردی بود نام او علی و کنیت او ابو الحسن به سه درجه از من پیش بود. بار عیال کشد و کشت کند و درخت نشاند. نقل است که شیخ در ابتدا دوازده سال در خرقان نماز خفتن به جماعت بکردی و روی به خاک بایزید نهادی و به بسطام آمدی و باستادی و گفتی بار خدایا از آن خلعت که بایزید را داده ابو الحسن را بویی ده. آن گاه بازکشتی وقت صبح را به خرقان بازآمدی و نماز بامداد به جماعت به خرقان دریافتی بر طهارت نماز خفتن.

نقل است که وقتی دزدی بسر باز میشده بود تا پی او نتوانند دیدن و نتوانند برد. شیخ گفته بود در طلب این حدیث کم از دزدی نتوانم بود. تا بعد از آن از خاک بایزید بسر باز میشده بود و پشت بر خاک او نمیکرد تا بعد از دوازده سال از تربت آواز آمد که ای ابو الحسن! گاه آن آمد که بنشینی. شیخ گفت: ای بایزید همی همتی بازدار که مردی امیم و از شریعت چیزی نمیدانم و قرآن نیاموخته ام. آوازی آمد ای ابو الحسن! آنچه مرا داده اند از برکات تو بود. شیخ گفت: تو به صد و سی و اند سال پیش از من بودی. گفت: بلی و لکن چون به خرقان گذر کردمی نوری دیدمی که از خرقان به آسمان برمیشدی و سی سال بود تا به خداوند به حاجتی درمانده بودم؛ به سرم ندا کردند که ای بایزید! به حرمت آن نور را به شفیع آر تا حاجت برآید. گفتم خداوندا آن نور کیست؟ هاتفی آواز داد که آن نور, بنده خاص است و او را ابو الحسن گویند. آن نور را شفیع آر تا حاجت تو برآید. (تذکرة الاولیا)

........ویژه

* ۷۶۰ هزار خانوار به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه میشود: علی ربیعی گفت: خوشبختانه برنامه کاهش فقر را برای نخستین بار در برنامه بودجه بردیم و مهمترین تصمیمی که گرفته شد این بود که ما اکنون ۲۰۰ هزار خانوار را تحت پوشش داریم که با بُعد خانوارشان رقمی حدود ۱۰ میلیون نفر میشوند و تصمیم گرفته شد ۷۶۰ هزار خانوار را هم به آن اضافه کنیم؛ یعنی ۳۰ درصد به خانوارهایی که زیر پوشش حمایتی داریم. ربیعی افزود: روش تغییر پیدا کرد، نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی پشت نوبتی اینها خواهند بود و علاوه بر این، کمیته هایی را در شهرستانها تشکیل دادیم که اعضای آنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد است و سازمانهای مردم نهادی که در زمینه فقرزدایی کار میکنند, آنها را هم اضافه و این سازمانها را دخیل میکنیم تا افراد تحت پوششی که این سازمانها میشناسند را بکار بگیریم.

........سیاسی

* نامه ای برای رفع فیلتر توئیتر. ۸ عضو از ۱۲ عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در این کار گروه شدند. این نامه به تأیید و امضای جهرمی وزیر ارتباطات، بطحایی وزیر آموزش و پرورش، علوی وزیر اطلاعات، آوایی وزیر دادگستری، غلامی وزیر علوم، صالحی وزیر ارشاد، سبحانیفر نماینده سبزوار و کاظمی نماینده ملایر در مجلس رسیده است. اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۲ نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته، با نظر مساعد امضا کنندگان این نامه، توئیتر رفع فیلتر خواهد شد.

* حسام الدین آشنا در واکنش به جلسه مجلس که برای ساعاتی به صورت غیر علنی و با حضور ظریف، کرباسیان و شمخانی برگزار شد، در توئیتر خود نوشت: «اگر قرار است پس از هر جلسه غیر علنی مجلس چند روایت ناقص و مخدوش و گزینش شده از آن جلسه داشته باشیم, آیا بهتر نیست جلسه را علنی برگزار کنیم؟»

* بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه مقامات روس اعلام کردند که نیروهای خارجی در سوریه باید از این کشور خارج شوند و آیا ممکن است روسیه، ایران را مجبور کند از سوریه خارج شود؟ تصریح کرد: کسی نمیتواند ایران را مجبور به کاری کند. ایران کشوری مستقل است که سیاستهای خود را بر اساس منافع ملی خود در منطقه و جهان تعیین میکند.

* محمدرضا باهنر, نماینده سابق مجلس، در مصاحبه ای شرایط کشور و برجام را مورد بررسی قرار داد و گفت: مباحث زیادی درباره تیم مذاکره کننده ایران مطرح میشود. اما به هر صورت در مجموعه فرآیندهای تصمیمگیری، راهکاری خلاف نظر رهبر معظم انقلاب لحاظ نخواهد شد. تا آنجا که من اطلاع دارم هر زمان که حضرت آقا علنی درباره موضوع برجام و همچنین دیپلماتها اظهار نظر فرمودند, از دیپلماتهای این میدان نبرد به نیکی یاد کردند.

 

........اجتماعی

* مجازات قانونی ازدواج سفید: نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در خصوص مجازات ازدواج سفید گفت: رابطه نامشروع برای هر طرف با هر عنوان مثل ازدواج سفید, مجازات دارد و در صورتی هم که زنا ثابت شود, 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات قانونی در نظر گرفته میشود، همچنین در صورتی که یکی از طرفین ازدواج کرده باشد, به عنوان زنای مُحصنه مجازات مخصوص خود را دارد.

* محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارائه پیشنهاد راه اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داد و گفت: افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم سخت کرده است. از  دستگاههای نظارتی درخواست میکنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند. پیشنهاد داده ایم سامانه ای تعریف شود تا بر اساس آن مشخص شود در محله های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمتگذاری شوند.

 

 ........بهداشت و سلامت

* فعالیت اتوبوسهای ایدز ادامه دارد: رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: کمپین اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز با رویکرد پیشگیری، در کنار سایر برنامه ها همچنان فعال است. دکتر عباس زارعنژاد افزود: فعالیت اتوبوسهای ایدز تحت عنوان کمپین اطلاع رسانی و مشاوره ایدز متوقف نشده است. فعالیت این مراکز در استانها ادامه دارد، اما ممکن است روند اجرایی آن به دلیل کمبود منابع کند شده باشد.

* چه درصدی از نوجوانان سیگار میکشند؟ سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بر اساس مطالعه ای که در خصوص مصرف سیگار و دخانیات در بین نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور انجام شده است، ۳.۴ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور مصرف کننده سیگار هستند که از این میزان ۴.۸ درصد پسران و ۲.۱ درصد را دختران شامل میشوند؛ همچنین ۸.۲ درصد نوجوانان مصرف کننده سایر مواد دخانی و عمدتاً قلیان هستند که ۱۱.۱ درصد آن را پسران و ۶.۶ درصد را دختران شامل میشوند. دکتر حریرچی با بیان اینکه ۲۴.۲ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله ما در معرض مواجهه با دود دخانیات در منزل هستند, گفت: ۳۸.۴ درصد از نوجوانان ما در معرض مواجهه با دود دخانیات در اماکن مسقف هستند. ۷۶.۷ درصد نوجوانان ما قطعاً میدانند مصرف دخانیات مضر است, اما باز هم این مواد را مصرف میکنند. وی با اشاره به شش استراتژی این وزارتخانه در جهت مقابله با مصرف سیگار و مواد دخانی گفت: پایش وضعیت موجود، حفاظت از افرادی که در مواجهه با دود محیطی مواد دخانی هستند، کمک به ترک سیگار و دخانیات، هشدار درباره خطرات مصرف دخانیات، اجرای ممنوعیتهای تبلیغ و ترویج مصرف مواد دخانی و کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی از طریق افزایش مالیات آنها، شش استراتژی وزارت بهداشت برای کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی است. ایران در پنج استراتژی اول جزو موفقترین کشورها بوده, اما در زمینه وضع مالیات بر مواد دخانی, وضعیت نامناسبی داشته است.

 

........پیگیری

* حذف شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان: این هفته ستون پیگیری را بنا بر خواسته تعداد بیشماری از مخاطبانمان, به بازنشستگی پیش از موعد معلولان اختصاص دادیم. در گزارشهای پیشین ایران سپید در مورد این موضوع درج شده بود، شرط سنی برای آقایان همچون بانوان برداشته شده است و برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان، ملاک داشتن 20 سال سابقه بیمه قابل قبول است. طی تماسهای مکرر از سوی خوانندگان و افراد دارای معلولیت بیان شده است که شرط سنی برای آقایان در نظر گرفته میشود و فرد دارای معلولیت بعد از مراجعه و گذراندن مراحل قانونی برای دریافت این خدمت، با شرط سنی از سوی بیمه مواجه میشود. با اینکه قبلاً گزارشهایی مبنی بر این موضوع منتشر شده است, به نقل از مدیران سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی عنوان کردیم شرط سنی برای هر دو گروه حذف گردیده است, اما این موضوع هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. به همین جهت این هفته دوباره به سراغ مسئولان ذیربط رفته و این امر را پرس و جو کردیم. کاظم نظمده، مدیر کل دفتر توانمند سازی معلولان بهزیستی کل کشور در گفتگو با ایران سپید در خصوص بازنشستگی پیش از موعد معلولان گفت: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور درتاریخ 10/2/1385 توسط هیئت وزیران تصویب شده است و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین نامه اجرایی این قانون در سالهای بعد دچار یکسری تغییرات شد. وی ادامه داد: در گذشته شرط بازنشستگی برای معلولان داشتن 50 سال سن و حد اقل 20 سال سابقه بیمه بود که با تغییرات اعمال شده در آیین نامه اجرایی، شرط سنی برای هر دو گروه «بانوان و آقایان» حذف شد. تنها شرط بازنشستگی پیش از موعد معلولان داشتن 20 سال تمام سابقه بیمه قابل قبول است. این آیین نامه در تاریخ 6/3/1385 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. وی در پاسخ به سؤال دیگر ما در خصوص مشکلات افراد معلول در بخش سنی گفت: به عنوان مثال اگر فرد دارای معلولیت 48 سال سن دارد و 20 سال تمام سابقه بیمه قابل قبول, میتواند اقدام به بازنشستگی پیش از موعد نماید و سن این فرد معلول هیچ ارتباطی با بازنشسته شدن وی ندارد. مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان  بهزیستی کل کشور در پایان صحبتهایش بیان کرد: اگر نهادی برای معلولان در زمینه سن، مشکلاتی به وجود آورد، فرد میتواند با مراجعه به آیین نامه اجرایی قانون فوق, مشکل را با اسناد قانونی حل نماید. اگر هم افرادی وجود دارند که در روند بازنشستگی، شرط سنی را پیش رویشان نهادند, میتوانند نامه ای به بهزیستی کل کشور نوشته و مستندات خود را ارائه دهند تا ما از طریق اداره حقوقی بهزیستی این مشکل را پیگیری و رفع نماییم. در روند این پیگیری با سید محمدعلی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به گفتگو پرداختیم. وی در پاسخ به سؤال ما در خصوص نحوه بازنشستگی پیش از موعد معلولان گفت: بر اساس قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1/9/1367 و اصلاحیه آن در تاریخ 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی، کارگر یا کارمند معلول عادی شاغل در دستگاههای اجرایی دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت و همچنین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول قانون پیش از موعد معلولین میشوند و با داشتن 20 سال سابقه و بدون شرط سنی, بر اساس درصد معلولیت تا سقف 6 سال سنوات ارفاقی برای  معلولین عادی و 8 سال سنوات ارفاقی جهت معلولین ناشی از کار میتوانند از بازنشستگی پیش از موعد بهره مند گردند. وی در ادامه این گفتگو بیان کرد: طبق ماده 2 این نامه اجرایی قانون فوق مصوب 1385 هیئت محترم وزیران، شخص مورد نظر اگر در دستگاههای اجرایی دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت شاغل باشد و مشمول قانون کار نباشد حقوق بازنشستگیش بر اساس آخرین مبلغ حکم کارگزینی به نسبت سابقه اصلی و ارفاقی تقسیم بر 30 محاسبه شده و چنانچه فرد شاغل در دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد, طبق متوسط دستمزد مشمول حق بیمه دو سال آخر به نسبت سابقه اصلی و ارفاقی تقسیم بر 30 حساب میشود و از سازمان بیمه حقوق دریافت میکند. وی در پاسخ به سؤال دیگر ایران سپید در مورد شرط سنی برای معلولان گفت: با توجه به تبصره 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولان مصوب 1385 از سوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه  شماره 5 مورخ 18/1/87 ابطال گردیده است. لذا معلولین عادی از شرط سنی معاف هستند. اگر در این زمینه, یعنی شرط سنی, فرد معلول با مشکل مواجه شود, میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایتهای خود را ثبت کند. (جعفری)

........ورزشی

* به دنبال خوشرنگترین مدال در جاکارتا هستم: ملی پوش پارا دو و میدانی نابینایان که این روزها در شهر مشهد تمرین میکند، قصد دارد رکورد خوبی را به ثبت رسانده و مدال خوشرنگی در بازیهای پارا آسیایی جاکارتا کسب کند. سجاد نیکپرست در این ارتباط گفت: شرایط تمرینی خوبی در شهر مشهد دارم و در ماده پرتاب نیزه تمرین میکنم. در بازیهای پارا آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو و ۲۰۱۴ اینچئون شرکت کردم و مدال برنز و نقره را به دست آوردم. در این دوره نیز برای کسب مدال خوشرنگ طلا و ثبت رکورد خوب تمرین میکنم. نیکپرست با اشاره به رقبای خود در این مسابقات اظهار داشت: پرتابگر ازبکستان رکورد ماده پرتاب نیزه را در اختیار دارد که ۷۱ متر است. من هم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرین میکنم تا رکورد خوبی ثبت کنم. وی ادامه داد: رکورد من ۶۳ متر است که دوست دارم آن را جا به جا کنم. نیکپرست در پایان به ادغام کلاسها اشاره کرد و گفت: من در کلاس F۱۲ فعالیت میکنم که کلاس من با F۱۳ ادغام شده است و این شرایط به نفع من است.

* تمجید بی سابقه سرمربی اسپانیا از ایران: لوپتگی فهرست نهایی تیم ملی اسپانیا را برای جام جهانی اعلام کرد که در آن، نام چهره هایی چون موراتا، سرجی روبرتو و مارکوس آلونسو دیده نمیشود. لاروخا در جام جهانی با تیم ملی کشورمان، مراکش و پرتغال هم گروه است و شانس اول صعود و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود. سرمربی تیم ملی اسپانیا در خصوص تیم ملی ایران گفت: هیچ حریف ساده ای در جام جهانی وجود ندارد. هر بازی برای ما فینال است. ایران و کیروش را به خوبی میشناسم. آنها در سالهای اخیر بسیار پیشرفت کرده اند. یک حس وحدت تیمی بزرگی در ایران وجود دارد که آنها را به تیمی بسیار سختکوش و رقابت طلب تبدیل کرده است. از نظر من، ایران در جام جهانی 2014 در برزیل فوق العاده بود و مطمئنم که حریف سختی برایمان خواهد بود.

........حوادث

* مرگ دلخراش آتشنشان فداکار در حوضچه آب جوش: آتشنشان مشهدی که هنگام مبارزه با آتش در شهرک صنعتی طوس درون یک حوضچه آب جوش سقوط کرده بود, پس از 18 روز تحمل درد ناشی از سوختگی, سر انجام صبح دوشنبه جان سپرد. روز دوازدهم اردیبهشت با اعلام حریق در یک کارخانه تولید ظروف چینی در شهرک صنعتی طوس، تیمی از آتشنشانان به محل اعزام شدند. به گفته سخنگوی آتشنشانی بر اثر سوراخ شدن دیگ ذوب کارخانه، مواد مذاب به حوضچه آب مجاور آن ریزش کرده و آب به نقطه جوش میرسد. یحیی پاکعقیده, رئیس آتشنشانی شهرک صنعتی طوس گفت: حسن پور اکبر یکی از آتشنشانان بود که با از خودگذشتگی، پا به حاشیه این حوضچه گذاشت و در حال رفتن به‌سمت کانون حریق بود که ناگهان به‌علت خیس بودن زمین و سر خوردن پایش، درون حوضچه آب جوش سقوط کرد.

متأسفانه این آتشنشان از ناحیه دو پا و کمر دچار سوختگی شدیدی شده بود که به بیمارستان انتقال یافت و با وجود تلاش کادر پزشکی، صبح دوشنبه این آتشنشان فداکار به‌علت عفونت شدید به‌شهادت رسید.

* دختر ربایی برای ازدواج جرم است: مراسم «قیز قاچیتماخ» یا همان فراری دادن دختران برای ازدواج آدمربایی شناخته میشود. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با بیان این موضوع گفت: در چنین ماجراهایی اگر شکایتی از طرف خانواده دختر علیه رباینده انجام نشود, پیگرد قضایی برای فراری دهنده ها نخواهد داشت، اما در غیر این‌صورت اگر خانواده دختر به موضوع ازدواج یا غیر آن رضایت ندهند، فرد اقدام کننده، مجرم شناخته شده و به‌عنوان آدمربا تحویل مقام قضایی خواهد شد و برابر نظر مقام قضایی با وی برخورد میشود. وی در خصوص انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان «دزدیده شدن دختر ۱۸ ساله در تبریز» گفت: چنین فرهنگ و سنتی از گذشته مرسوم بوده و در برخی موارد خواستگارهایی که با مخالفت خانواده دختر رو به رو میشوند، اقدام به فراری دادن دختر میکنند. وی در خصوص موردی که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده, به ایسنا گفت: در این ماجرا که در محله ملا زینال تبریز اتفاق افتاد، خواستگار با همکاری برادر خود، دختر مورد علاقه اش را با اجبار سوار خودرو میکند، اما پس از طی مسافتی حدود 10 متر دختر جوان از خودرو پیاده شده و به خانه خود باز میگردد. پس از بازگشت دختر جوان به خانه، پدر دختر از این رفتار شاکی شده و پس از ارائه شکایت, بلافاصله عاملان این حادثه به کلانتری 12 احضار شدند و مرکز مشاوره کلانتری وارد عمل شد. وی گفت: با توجه به اینکه پدر دختر جوان از شکایت خود صرفنظر کرد، پرونده وارد مرحله قضایی نشد و در مرکز مشاوره بعد از جلب رضایت دو خانواده، صیغه محرمیت میان دختر جوان و خواستگار وی جاری شد و این جریان به ازدواج انجامید.

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *