شناسه خبر: 13489 منتشر شده در مورخ: 1397/3/19 ساعت: 07:33 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 19 خرداد 1397

روزنامه شنبه 19 خرداد 1397

مراکز آموزشی و توانبخشی نابینایان را حفظ کنیم - با داستایوسکی بیشتر آشنا شویم (بخش دوم) - بازیهای نابینایی در کنفرانس google - جدول کلاسیک/ اصل پارتو چیست و چگونه زندگی را تغییر میدهد؟

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 19 خرداد 1397

24 رمضان 1439

9 جون 2018

سال بیست و دوم شماره 5870

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

میعاد 2

مراکز آموزشی و توانبخشی نابینایان را حفظ کنیم 6

با داستایوسکی بیشتر آشنا شویم (بخش دوم) 9

بازیهای نابینایی در کنفرانس google

جدول کلاسیک/ اصل پارتو چیست و چگونه زندگی را تغییر میدهد؟ 16

* گلواژه: تمام اعمالی که انجام میدهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، به خودمان باز میگردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید. زلزال، آیه ۷

........میعاد

* مکه... دریا.. چهار و نیم صبح مکه بودیم. دیشب هشت و نیم از مدینه راه افتادیم. ماشین یک اتوبوس بود که سقفش را برداشته بودند. لباس احرام را از مدینه پوشیده بودیم و مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن و آمدن. سقف آسمان بر سر و ستاره ها چه پایین، و آسمان عجب نزدیک! و من هیچ شبی چنان بیدار نبوده ام و چنان هشیار به هیچی زیر سقف آن آسمان و آن ابدیت، هر چه شعر که از بر داشتم خواندم ـبه زمزمه ای برای خویشـ و هر چه دقیقتر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید و دیدم که تنها «خسی» است و به «میقات» آمده است و نه «کسی» و به «میعادی». و دیدم که «وقت» ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان و «میقات» در هر لحظه ای و هر جا و تنها با خویش. چرا که «میعاد» جای دیدار توست با دیگری. اما «میقات» زمان همان دیدار است و تنها با «خویشتن». و دانستم که آن زندیق دیگر میهنه ای یا بسطامی چه خوش گفت وقتی به آن زائر خانه خدا در دروازه نیشابور گفت که کیسه های پول را بگذار و به دور من طواف کن و برگرد. و دیدم که سفر وسیله دیگری است برای خود را شناختن. این که «خود» را در آزمایشگاه اقلیمهای مختلف به ابزار واقعه ها و برخوردها سنجیدن و حدودش را به دست آوردن که چه تنگ است و چه حقیر است و چه پوچ و هیچ! و هر چه دقیقتر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید و دیدم که تنها «خسی» است و به «میقات» آمده است و نه «کسی» و به «میعادی». و دیدم که «وقت» ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان. و «میقات» در هر لحظه ای. و هر جا. (همان روز

در بیت الحرام...) این طور که پیداست تا سال دیگر خود کعبه را هم از بتون خواهند کرد. نه تنها «مسعا»ی میان «صفا» و «مروه» الآن بدل شده است به یک راهرو عظیم و دو طبقه سیمانی، بلکه دور تا دور خانه دارند از نو یک شبستان چهار گوش و دو طبقه میسازند تا شبستان قبلی دوره عثمانی را خراب کنند. الآن یک طرف شبستان قبلی را برداشته اند. آن طرفی که «مسعا» است.

لابد تا یکی دو سال دیگر اضلاع دیگر را هم خراب خواهند کرد. درست است که پاگرد «مطاف» دور خانه گسترده خواهد شد و جماعت بزرگتری سه چهار برابر جماعت فعلی دور حرم طواف خواهد توانست کردن؛ اما تمام حرف بر سر این تخته های سیمان است که روی پایه های بتونی میچسبانند و ده برو بالا... این سنگ خارای نجیب و زیبا دم دست افتاده و آن وقت مدام سیمان و قالب سیمانی.

و این مکه از بیت المقدس کوهپایه تر است. شهر، سنگی سنگی. و عجیب خارایی! و عرب جاهلیت حق داشته که «خانه را با مجسمه انباشته بوده.» بیت الحرام در گودی میان کوهها، در ته آبرفت آنها، نشسته. و آب زمزم نوعی ذخیره آب باران، که از این کوههای خارا سرازیر میشود و در آن آبرفت جمع میشود. و خیابانهای پست و بلند و معمولاً به تبع دره ها. و خانه ها در دو طرف، بر سینه کوه بالا رفته و هر گوشه ای انشعاب دیگری در کوه. یعنی محله دیگری و کوچه دیگری. و خیابانهای نئون پوشیده، و نیمه آسمان خراشهای سیمانی و رنگارنگ کنار خیابانها؛ و رنگ آمیزی تند در و پنجره های نو و سبز چمنی و سرخ جگری و این قبیل... و سخت دهاتی. و بدجوری شهرها را از ریخت انداخته. و دور خیابانها پر از نئون. و گلدسته عظیم خانه خدا هم، و خود خانه خدا هم. وقتی خدا میخواهد که بر گوشه ای در بساط این زمین خانه ای داشته باشد، باید بداند که آن زمین روزگاری به دست حکومت سعودی خواهد افتاد و به اجبار صدور نفت در و دیوارش پر از نئون خواهد شد. بحث در این نیست که چراغ موشی جای نئون بگذارند. بلکه در این است که چرا نباید برای چنان عظمتی، نوع خاصی و شکل خاصی، با طرحی خاص از لامپ، به همان کمپانیها سفارش بدهند. و آخر تشخصی! و نه این که حتی خانه خدا یک مصرف کننده عادی پنسیلوانا! این هست یعنی عوالم غیب را به منافع کمپانیها آلودن...

(از کتاب خسی در میقات، نوشته جلال آل احمد)

........سخن هفته

* مراکز آموزشی و توانبخشی نابینایان را حفظ کنیم: چندیست به دلایلی بحث حفظ مدارس یا مراکز قدیمی آموزشی یا توانبخشی نابینایان مطرح شده است. وقتی از ضرورت حفظ این مراکز سخن میگوییم، پس ناخودآگاه خبر از تهدیدهایی برای موجودیت آنها یا محدود کردن امکاناتشان میدهیم. این امر به ویژه در مورد مراکز آموزشی تحت پوشش آموزش و پرورش مطرح است، زیرا متأسفانه اجرای نادرست طرح تجمیع سازمان آموزش و پرورش استثنائی و انتقال اداره مدارس استثنائی به وزارت آموزش و پرورش، موجب شد تعدادی از این مدارس عملاً از حیطه خدمات به دانشآموزان استثنائی خارج شوند. در سالهای بعد همزمان با توسعه آموزش تلفیقی و کاهش دانش آموزان مراکز تخصصی آموزش نابینایان، متأسفانه برخی ساختمانها و تأسیسات این مراکز به کاربریهای دیگری واگذار شد. استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد مراکز آموزش نابینایان که بسیاری با اراده و سرمایه افراد خیر و نیکوکار و عمدتاً به صورت وقف به آموزش نابینایان سالهای مدیدی به این افراد خدمات ارائه میکردند، امروزه حفظ شده و ضمن ارتقاء دانش خود به دانش روز توانبخشی و آموزش نابینایان، همچنان سرمایه هایی برای این امور حیاتی نابینایان هستند. مؤسساتی همچون پرکینز در آمریکا، کریستوفل در آلمان، کالجهای انجمن سلطنتی نابینایان بریتانیا فقط نمونه هایی از این مراکز هستند. اما را ه حفظ مدارس و مراکز آموزش نابینایان در ایران نه تنها ورود تمام تشکلها و کانونهای فعال نابینایان برای حفظ این مراکز است، بلکه باید این مراکز از نظر علمی به روز شوند و از ساختمانها و تأسیسات آنها نه تنها برای ارائه خدمات نوین آموزشی و توانبخشی به دانش آموزان آن مراکز، بلکه برای ارائه خدمت به سایر دانش آموزان نابینا از جمله دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس عادی بهره گرفته شود. یکی از بهانه های واگذاری برخی ساختمانها در مراکز آموزش نابینایان، ایجاد درآمد است؛ اما در این زمینه باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ این رویه که از تأسیسات مراکز به هر قیمت درآمد کسب شود، رویه غلطی است. وظیفه مدارس آموزش و پرورش است نه آن که به جای توسعه فعالیتهای ورزشی دانشآموزان نابینا که در حالت معمول کمبود تحرک نیز دارند سالنهای ورزشی این مدارس را به بهانه درآمد از دسترس دانشآموزان نابینا خارج کرد و اجاره داد یا ساختمانهای آنها را در اختیار ادارات دیگر گذاشت. باید مراقب این انحراف بود، وگر نه نمیتوان آن را جمع کرد. نکته دوم آن است که از درآمد حاصله باید برای توسعه توانبخشی و آموزش نابینایان بهره گرفت، نه آن که آن را صرف امور اداری دیگر غیر مرتبط با آموزش نابینایان کرد. زمان اقدام هوشیارانه تشکلهای نابینایان برای طرح این دغدغه ها با مسئولان امر و چاره جویی برای آن رسیده است.

 

.......چوب الف

* با داستایوسکی بیشتر آشنا شویم (بخش دوم): در بخش پیشین در مورد داستایوسکی برایتان نوشتیم. در ادامه با این نویسنده مشهور بیشتر آشنا خواهید شد. ادبیات روس خیلی پیش از ظهور و پیدایش اگزیستانسیالیسم به دنبال کلی فهم بشر بود. داستایفسکی پیش از این تلاشهایی را برای حل معمای مسئولیت خود و خدا در نمونه هایی از شخصیت راسکولنیکف در رمان «جنایت و مکافات» استاوروگین در «شیاطین» و ایوان کارامازوف در «برادران کارامازوف» کرده بود. میتوانیم بگوییم که ایمان، پاسخ اصلی به همه این سؤالها بوده؛ آنچه با مفهوم اگزیستانسیالیسم در غرب در تعارض است. ارنست همینگوی: موضع همینگوی در برابر داستایفسکی در داستان اتوبیوگرافیک «پاریس، جشنی بیکران» انعکاس مییابد. در قسمتهایی از این کتاب آمده است: «در آثار داستایفسکی مطالب باور نکردنی وجود دارد که بنا نبود باور کنی، اما برخی چنان حقیقت داشتند که پس از خواندنشان دگرگون میشدی. اینجا بیمایگی و جنون، خبث طینت و قداست و دیوانگی و قماربازی برای شناختن وجود دارد. همانطور که چشم اندازها و جاده ها در آثار تورگینف و حرکت یگانها و زمینها افسرها و افراد و صحنه های نبرد در اثر تولستوی.» پس از چنین مدحی، همینگوی گاهی وقتها از او به طرز دیگری یاد میکرده: «به داستایفسکی فکر میکنم؛ چطور یک نفر میتواند این اندازه بد بنویسد. به طرزی باورنکردنی بد و شما احساس کنید که اتفاقاً خیلی هم عمیق و پرمغز است.» برخی کارشناسان روس معتقدند که در همینگوی کمی حس حسادت نسبت به داستایفسکی وجود داشته است. ویلیام فاکنر: کتابهای زیادی به بررسی علاقه فاکنر به داستایفسکی پرداخته اند. این نویسنده آمریکایی، نویسنده روس را یکی از سرچشمه های اصلی الهام ادبیات در کنار انجیل و شکسپیر توصیف کرده بود. «برادران کارامازوف» بیشترین تأثیر را بر او داشته و فاکنر این کتاب را بارها و بارها میخوانده است. او حتی زمانی به هرت کرن، شاعر آمریکایی نوشت که در ادبیات آمریکا چیزی شبیه این رمان وجود ندارد. دکتر رابرت هاملین، متخصص آثار فاکنر دراین باره گفت: «فاکنر مانند داستایفسکی به مطالعه بحران شخصیت در قلب بحران جامعه علاقه مند بود. یک خانواده معمولی که فاکنر توصیف میکند نماد اخلاق جمعی و شرایط کلی یک ملت است؛ همان چیزی که در آثار داستایفسکی مشهود است که شخصیتها در دوراهیهای اخلاق، ایمان و عواطف قرار میگیرند.»

نیچه: نیچه با «جنایت و مکافات»، «ابله» و «خاطرات خانه مردگان» آشنایی داشت. میگویند پس از آنکه فیلسوف آلمانی رمان «آزردگان، تحقیر و توهین شده ها» را میخواند، احترامش به داستایفسکی دوچندان میشود. بیشتر کارشناسان معتقدند که رمان کوتاه «یادداشتهای زیرزمینی» دربر دارنده درخشانترین افکار داستایفسکی است. سارتر و نیچه نیز بر همین عقیده بودند و این یادداشتها را شاهکاری در کارهای روانشناسانه نامیده بودند. نیچه علاقه بسیاری به ادبیات روس داشت و پوشکین، میخائیل لرمونتوف  و نیکلای گوگول را خوانده بود و پس از آن اقرار کرده بود داستایفسکی زیباترین کشف او در سراسر زندگیش بوده: «داستایفسکی را میشناسید؟ به غیر از استاندال هیچ شخصیتی به اندازه داستایفسکی برای من اعجابآور نبوده و تا این حد از خواندن آثارش احساس لذت نکرده بودم. او درست مانند یک روانشناس است که با او نقاط مشترک بسیاری دارم.» اورهان پاموک: به اعتقاد پاموک، تولستوی بزرگترین استاد رمان است. اما نویسنده ترک بیش از همه تحت تأثیر داستایفسکی بوده است. پاموک در یک کنفرانس مطبوعاتی در سنپترزبورگ گفته بود که پس از خواندن «برادران کارامازوف» زندگیش به طور کامل تغییر کرده و همچنین این احساس را داشته که مخاطب مستقیم داستایفسکی در این رمان سترگ بوده و نویسنده روس برای او چیزهایی از مردم و زندگی آشکار کرده که شخص دیگری از آنها آگاهی ندارد.

........فناوریهای امیدبخش

* بازیهای نابینایی در کنفرانس google: حتماً به خاطر میآورید که در آغاز ماه جاری میلادی، کمپانی google برنامه نویسها را دور هم جمع کرد و طی مراسمی که میتوان با صفت باشکوه از آن یاد کرد، ضمن رونمایی از نوآوریهایی که قرار است در طول سال آتی کاربران را با آن شگفتزده کند، اپلیکیشنهایی را که در طول سال گذشته در حوزه های مختلف اتفاق ویژه ای رقم زده بودند، به رسانه ها معرفی کرد. در میان حوزه های مختلف، google همواره توجه خاصی به بحث دسترس پذیری معلولین معطوف داشته و همان طور که گفته شد، از میان پنج اپلیکیشن که در این عرصه در طول سال قبل میلادی خوش درخشیده بودند، Be my eyes به عنوان اپلیکیشن برتر شناخته شد. اما در بین چهار اپلیکیشن دیگر که در این قرابت از «چشمان من باش» جا مانده بودند، احتمالاً «Audio Game Hub» از اهمیت و جذابیت خاصی برای کاربران نابینا برخوردار باشد. «Audio Game Hub»، نام یک تیم طراح بازیهای صوتی مخصوص نابینایان است که از سوی Google به عنوان یکی از پنج اپلیکیشن برتر در حوزه دسترس پذیری در سال ۲۰۱۷ انتخاب شده است. «Able Gamers» و دانشگاه اوکلند، حامیان مالی این تیم هستند. در این تیم که دو سه سالی میشود اعضایش گرد هم جمع شده اند، تلاش بر آن است که خلأ بازیهای رایانه ای و مبایلی برای کاربران نابینا جبران شود. «گوشهایتان را باز کنید». این شعاری است که تیم طراح بازی برای خود انتخاب کرده است. آنها معتقدند بازیهایی که طراحی میکنند قرار نیست فقط با هدف کاربران نابینا ساخته شوند. کاربران بینا هم که بسیاریشان علاقمند به انجام بازیهای صوتی باشند میتوانند به سادگی از این اپلیکیشنها استفاده کنند. به همین منظور رابط کاربری بازیهایشان را به گونه ای طراحی کرده اند که توی ذوق کاربران بینا نخورد و آنها هم بتوانند از این بازیها استفاده کنند. ممکن است در میان بازیهایشان، بازیهای دو نفره ای هم باشد که بینا و نابینا در کنار هم بتوانند آن را انجام دهند. برای استفاده از این مرکز بازی آنلاین قطعاً آشنایی نسبی به انگلیسی جزو شرایط لازم است. بازیها برای پلتفرم اندروید و IOS طراحی شده اند. اگر کاربر اندروید باشید میتوانید نرم افزار بازی را از Playstore دریافت کنید. بعد از نصب برنامه و در نخستین استفاده، از کاربر خواسته خواهد شد که ابزاری با نام google play games را هم که برای راه اندازی Audio Gamehub لازم است، نصب کند. بعد از انجام همه این کارها، در اولین استفاده، روش کار با مرکز بازی به کاربران آموزش داده خواهد شد. نکته جالب در خصوص این برنامه این است که کاربر نابینا در محیط آن نیازی به صفحه خوان نخواهد داشت و به همین دلیل از کاربر خواسته میشود در زمان استفاده از برنامه، accessibility را غیر فعال کند؛ چرا که محیط بازی کاملاً صوتی طراحی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بازیها حتماً سری به آدرس اینترنتی Audiogamehub.com بزنید.

.......کشکول

* جدول کلاسیک: برای پیدا کردن رمز 26 حرفی ما باید به 26 سؤال پاسخ دهید و حروف اول پاسخها را پشت هم بچینید که رمز جدول بدست میآید. سؤالات: 1. بازی تخته (سه) 2. تاج خورشید (پنج) 3. استیناف (هشت) 4. گربه ماده (سه) 5. روحانی زرتشتی (پنج) 6. تست تنفسی در علم پزشکی (ده) 7. دیو (پنج) 8. واحد تزریقات (چهار) 9. تشک جودو (شش) 10. تضمین خسارت (چهار) 11. تیمسار قدیم (پنج) 12. جرثومه حیات (پنج) 13. وتو (شش) 14. واحد شمارش مار (چهار) 15. رگهای بازو (پنج) 16. سماک (هشت) 17. هرج و مرج طلبی (هشت) 18. هر یک از موبدان دین زرتشتی (هفت) 19. مباح کننده (شش) 20. مرز ایران و روس (شش) 21. مرکز لتونی (چهار) 22. آثار یک نویسنده (شش) 23. میرغضب (چهار) 24. مسافر سرزمین عجایب (چهار) 25. ماهی مرکب (پنج) 26. پایتخت بوتان (پنج). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: جایی برای پیرمردها نیست.

* اصل پارتو چیست و چگونه زندگی را تغییر میدهد؟ تقریباً هر روز با چالش منابع محدود مواجه هستیم و همیشه همه تقصیرها را گردن زمان و ضیق وقت می اندازیم. اما واقعیت این است که بیشتر ما حتی نمیدانیم چگونه از زمان استفاده کنیم. درست است که نمیتوانیم ساعات بیشتری به ساعات روزانه مان اضافه کنیم، اما میتوانیم با تمرکز به چیزهایی که مهم هستند از همان ساعاتی که داریم بهترین استفاده را ببریم. اینجاست که اصل پارتو میتواند به ما کمک کند. اصلی که به ما کمک میکند هر چه سریعتر به اهدافمان برسیم. - ویلفردو پارتو یک اقتصاد دان ایتالیایی بود که متوجه شد تنها ۲۰ درصد خانواده های ایتالیایی صاحب ۸۰ درصد پول کشور هستند. او با الهام از این واقعیت شروع به استفاده از قانون ۲۰/۸۰ در تمام امور زندگیش کرد. به عنوان مثال ۲۰ درصد کاشت در باغش ۸۰ درصد محصول برداشت میکند. به نظر میرسد این الگو را میتوان در تمام شرایط زندگی به کار برد. شاید از خودتان بپرسید ۸۰ درصد محصول چه ارتباطی به زمان و توانایی موفقیت ما دارد؟ بسیار خب! پس مطلب را تا انتها بخوانید.- ۲۰ درصد تلاش برابر است با ۸۰ درصد نتیجه: شاید این در ابتدا کمی گیج کننده باشد، اما اگر از اصل پارتو پیروی کنیم متوجه میشویم که ۲۰ درصد تلاش ۸۰ درصد نتیجه میدهد. این یعنی از بین ۱۰ کاری که قرار است در روز انجام دهید ۸ تا از آنها مهم نیستند. کاری که باید انجام دهید این است که آن ۲ کار مهمتر را تعیین و با آنها شروع کنید. اگر روی ۲۰ درصد تمرکز نکنید ۸۰ درصد از زمانتان را از دست خواهید داد. - از کجا بدانم چه کاری مهمتر است؟ برای این کار باید با اراده و مصمم باشید. مهمترین کارها معمولاً سختترین و پیچیده ترین آنهاست. اینجاست که ذهنمان قفل میکند و به جای به کار بردن تلاش و انرژیمان در فعالیتهایی که برایمان مهم هستند کارهای راحتتری که مهم نیستند انجام دهیم. قدم بعدی چیست؟ برای شروع ۶ اولویت روز بعد را روی کاغذ بنویسید و روی مورد پنج به بعد خط بکشید. حالا اولویتهای باقیمانده را روی یک کاغذ یادداشت بنویسید و جایی جلوی دید قرار دهید. روزتان را با کارهایی که در اولویت هستند شروع کنید و اجازه ندهید چیزی حواستان را پرت کند. به هیچ کار دیگری فکر نکنید و اگر چیزی از ذهنتان بیرون نمیرود آن را بنویسید و دوباره به آن بپردازید. - وقت پاکسازی: اگر مدیر هستید باید بدانید کدام یک از کارمندانتان ۸۰ درصد نتیجه را به شما میدهد و وقت محدودتان را روی او تمرکز کنید. اگر کمد لباستان پر از لباسهاییست که هیچ وقت نمیپوشید، لیستی از چیزهایی که حد اقل یک بار در ماه میپوشید را تهیه کنید و از بقیه لباسها خلاص شوید. هیچ وقت دلتان برای لباسی که سالی یک بار هم نمیپوشید تنگ نخواهد شد. اگر بهترین دوستتان را از دست داده اید و دور و برتان را با دوستان متعددی شلوغ کرده اید، متوجه میشوید که با ۸۰ درصد تلاش تنها ۲۰ درصد از بودن در کنار آنها لذت میبرید.

* پاسخ جدول هفته گذشته: 1- (جامد-مساجد-دماسنج) 2- (هاون-آبونه-خونبها) 3- (سینا-نسیان-انسانی) 4- (یاری-بیریا-بیماری) 5- (توان-بوتان-نورتاب)  6- (داور-دلاور-پولدار) 7- (ناطق-مناطق-قطبنما) 8- (نیات-لاتین-پنالتی) 9- (پولک-کپسول-تلسکوپ) 10- (رویی-پیروی-پیروزی) 11- (راست-کاستر-خاکستر) 12- (میهن-مدینه-هندیکم) 13- (سرید-سرسری-سردسیر) 14- (مداد-امداد-بامداد) 15- (ماهی-بامیه-آبمیوه)  16- (رازی-نیزار-نیروزا)  17- (آنان-نانوا-ناتوان) 18- (رویا-رویان-دورانی) 19- (زاری-کاریز-زیراکس) 20- (بانی-تبانی-کابینت).

* حرفهای تکان دهنده: مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم. غافر، آیه ۶۰ - خدایی جز او نیست، پس از درگاه او به کجا میروید؟ زمر، آیه ۶ - از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس میشوند! یوسف، آیه ۸۷

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *