شناسه خبر: 13882 منتشر شده در مورخ: 1397/5/13 ساعت: 09:27 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 13 مرداد 1397

روزنامه شنبه 13 مرداد 1397

توانمندیم یا امتیازگیر؟ کدام یک؟ - تجدید چاپ یک ترجمه پس از شصت و چهار سال - ساده ترین راه برای بروز رسانی افزونه های NVDA - جدول حرف تو حرف/ زنانی که با اختراعاتشان دنیا را تکان دادند/ حقایق جالب و خواندنی که نمیدانستید - اطلاع رسانی

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 13 مرداد 1397

21 ذی القعده 1439

4 آگوست 2018

سال بیست و دوم شماره 5916

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

توانمندیم یا امتیازگیر؟ کدام یک؟ ۲

تجدید چاپ یک ترجمه پس از شصت و چهار سال 4

ساده ترین راه برای بروز رسانی افزونه های NVDA 9

جدول حرف تو حرف/ زنانی که با اختراعاتشان دنیا را تکان دادند/ حقایق جالب و خواندنی که نمیدانستید 12

اطلاع رسانی

.......سخن هفته

* توانمندیم یا امتیازگیر؟ کدام یک؟ با تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان حتی قبل از اجرای تمام مواد آن، افراد معلول از جمله نابینایان عزیز در صدد کسب اطلاعات برای شمول بیشتر از امتیازهای این قانون هستند. تا اینجا نه تنها بحثی نیست، بلکه آگاهی از حقوق خود و پیگیری آن توسط نابینایان گرامی تحول بسیار مثبتی است. اما این روزها شاهد پدیده ای هستیم مشترک میان گروههای مختلف افراد معلول که باید مراقب آن بود. گروهی از معلولان عزیز سعی میکنند از روزنه های مختلف به امتیازهای متعدد رفاهی و استخدامی دست یابند؛ مثلاً دوستی از طریق شکایت و پیگیری قضایی در اداره ای استخدام شده و هنوز وارد چرخه استخدام نشده، خواهان استفاده از کاهش ساعات کار و سایر امتیازهای از این دست است. فرد دیگری با پیگیری و شکایت، موفق به استخدام همسر معلولش در نهادی شده است و بلافاصله خواهان نیمه وقت شدن کار همسرش است. این عزیزان و سایر هموطنان معلول باید دقت کنند اگر ما با تکیه بر توانمندیهایمان خواهان استخدام و برخورد برابر از سوی سازمانها و نهادهای استخدام کننده هستیم، در آن سوی قضیه نباید خواهان امتیازهایی باشیم که معنای آن عدم کارایی فرد معلول برای کارفرماست. چه کارفرما دولتی باشد چه غیر دولتی، لذا امتیازاتی برای افراد معلول واقعاً امتیاز محسوب میشوند که شائبه ناتوانی یا بهره وری پایین او را ایجاد نکنند. برخی امتیازها فقط متعلق به افراد دارای معلولیت بسیار شدید است که در صورت عدم اعطای آن حمایتها، آن فرد دچار تبعیض شده است. بخش خصوصی و حتی دولتی فقط با تصور کارایی فرد معلول است که به قوانین استخدامی برای افراد معلول گردن مینهند. نباید گذاشت در محیطهای کار پشت سرمان بگویند: «معلول است دیگر، نیامده است کار کند، آمده است حقوق بگیرد» این گونه برداشتها حتی اگر بیان نشوند، سد ذهنی توسعه استخدام افراد معلول است.

........چوب الف

* تجدید چاپ یک ترجمه پس از شصت و چهار سال: به بهانه تجدید چاپ ترجمه رمان «وداع با اسلحه» در این شماره این اثر به یاد ماندنی, نویسنده و مترجم اثر را به اختصار خدمت دوستداران کتاب معرفی میکنیم. انتشارات امیرکبیر در سری رمانهای بزرگ دنیا، چاپ ششم از رمان «وداع با اسلحه» نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه نجف دریابندری منتشر کرد. دریابندری این رمان را در 23 سالگی ترجمه کرد و بعدها نیز در ترجمه اش بازنگری کرد. در واقع این ترجمه، نخستین ترجمه حرفه ای دریابندری است و با این ترجمه خیلی زود به شهرت رسید و مورد توجهها قرار گرفت. لحنی که دریابندری در این ترجمه به آن دست مییابد، از مثالهای خوب در تاریخ ترجمه از یک رمان خارجی به فارسی است. در شناسنامه کتاب قید شده که انتشارات امیرکبیر این ترجمه را بار اول در سال 1333 منتشر کرد. این کتاب در برگیرنده مقدمه ای از دریابندری درباره ارنست همنیگوی و آثارش است که شناخت خوبی از نویسنده به مخاطب فارسی زبان ارائه میدهد. وداع با اسلحه در سال 1929 از همینگوی منتشر شد. بر اساس این رمان، فرانک بورزیگی فیلمی با همین نام در سال 1932 ساخت که موفق به دریافت جایزه اسکار شد. در سال 1957 نیز چارلز ویدور و جان هیوستن نسخه دیگری از این رمان اقتباس کردند که این نسخه نیز مورد توجه قرار گرفت و کاندیدای جایزه اسکار شد. دریابندری در مقدمه اش بر رمان وداع با اسلحه مینویسد: «وداع با اسلحه که در 1928 منتشر شد، میکوشد جواب این سؤال را بدهد. این کتاب داستان گرفتار آمدن جوانی است به نام فردریک هنری در جنگ بیهوده ای که هیچ کس معنای آن را نمیفهمد. سربازانش با آن مخالفند، افسرانش سرخورده اند و تکلیف خود را نمیدانند، کسی از کار سردارانش سر در نمیآورد. ابتدا فرمان عقبنشینی میدهند و آن گاه سر راه مینشینند و افسرانی را که عقبنشینی کرده اند تیرباران میکنند. فردریک هنری هرچند ظاهراً از جنگ جان به در میبرد، پیدا است که جان او دیگر جان سالمی نیست. مردی که در پایان کتاب زیر باران به هتل خود میرود، تا اعماق روح خود زخمی و خونین شده است. به نظر میرسد که فردریک هنری از آن هنگام به بعد خود را جیک بارنز نامیده باشد. همینگوی با نوشتن خورشید همچنان میدمد و وداع با اسلحه، رسالت خود را برای بیان حالت عاطفی نسل بعد از جنگ انجام داد. همچنین با این دو رمان «سبک همینگوی» به وجود آمد. «سبک» همینگوی به وجود آمد، اما «مکتب» همینگوی هرگز به وجود نیامد، زیرا از میان گروه کثیری که در اروپا و امریکا به تقلید او پرداختند و میتوان گفت که پس از ظهور همینگوی کمتر نویسنده ای از تاثیر او برکنار ماند، هیچ کدام راز اصلی کار همینگوی را تماماً درنیافتند. در نتیجه در زمینه کار او هرگز اثری که لا اقل نزدیک به کار همینگوی باشد، پدید نیامد. گروهی به نوع وقایعی که در آثار او دیده میشد چسبیدند. جنگ و مرگ و شکست و خون را موضوع کار خود ساختند. در نتیجه به مرحله نویسندگان داستانهای پرحادثه سقوط کردند. گروهی کوشیدند انضباط عظیم نثر او را تقلید کنند و در نتیجه دچار تکلف بیان شدند. حقیقت این بود که همینگوی به معجزه ای توفیق یافته بود؛ او توانسته بود خودجوشی و خودرویی طبع را با انضباط همراه سازد. وی در ابتدای کار خود چند صباحی شعر میگفت. از روزهای شاعری یک چیز را همیشه به یاد داشت و آن این بود که در نثر نیز چون شعر هر کدام را در جای خود و برای ایجاد اثر خاص خود به کار برد. اشتباه نشود که نثر او به هیچ وجه «شاعرانه» لا اقل به معنای متداول کلمه نیست. خیالبافی و بلندپروازی شاعرانه درک و دیده نمیشود. به زندگی با چشم تازه ای، چشمی که هنوز رنگها را تشخیص میدهد، مینگرد. نگاه او مانند نگاه کودکی است که تازه چشم به جهان گشوده است. به همین جهت چیزهایی را میبیند که چشمهای پیر و خسته از دیدن آنها ناتوانند. همینگوی گوشی تیز، شامه ای تند، پوستی حساس و ذائقه ای قوی دارد. صدای لغزیدن یخ را درون سطل نقره ای که شیشه شرابی در آن نهاده اند، از پشت در اتاق هتل میشنود؛ بوی سنگفرش مرمر کف بیمارستان را میشنود؛ با پوست خود از لباس شسته و پاکیزه لذت میبرد؛ مزه شراب و بادام نمکسود و میگوی خشک را خوب احساس میکند. دنیا را از راه حواس قوی خود مینوشد و میبلعد. میکوشد دم را دریابد، با حادثه ای شگرف به زندگی رنگ و معنی بدهد. این است که به میدانهای گاوبازی و شکارگاههای آفریقا و میدانهای جنگ و لجه های اقیانوس کشانده میشود. هر یک از آثار او سوغات یکی از این سفرهاست.» در پشت جلد کتاب آمده است: این اثر داستان گرفتار آمدن مردی تنها، با جنگی بیهوده و عشقی ناخواسته است. قهرمان این کتاب نماینده نسل خویش است و آنچه بر او گذشته است تنها مربوط به شخص او نیست، بلکه مربوط به انسان به طور کلی است؛ انسانی که از جنگ و ستیز خسته شده و برای خود «صلحی جداگانه» ترتیب داده است. نسخه بریل کتاب را در مؤسسه رودکی خواهید یافت.

 

........فناوریهای امیدبخش

* ساده ترین راه برای بروز رسانی افزونه های NVDA: متن باز بودن صفحه خوان NVDA منجر به آن شده که برنامه نویسها و توسعه دهندگان زیادی اقدام به طراحی افزونه هایی برای این صفحه خوان بکنند که کاربری نابینایان در برنامه ها و محیطهای مختلف را تسهیل کند. یکی از معضلاتی که کاربران این افزونه ها با آن مواجه میشوند، پیگیری این موضوع است که برای کدام یک از افزونه ها نسخه به روزی منتشر شده است. چند تایی از افزونه ها به گونه ای طراحی شده اند که به محض انتشار بروز رسانی، روی رایانه کاربر پیغامی ظاهر میشود و این امکان برایش فراهم میشود که افزونه را بروز کند. اما در مورد بیشتر افزونه ها این اتفاق رخ نمیدهد. برای حل این مشکل، «Joseph Lee»، از توسعه دهنده های NVDA افزونه ای طراحی کرده که نامش را «Add-on Updater» گذاشته. بعد از نصب این افزونه، به محض انتشار نسخه به روز از افزونه هایی که روی رایانه نصب است، اعلانی روی صفحه نمایش داده میشود و کاربران میتوانند با یک enter ناقابل به روز رسانی را دانلود کنند. چهار افزونه Braille extender, StationPlaylist Studio, WeatherPlus و Windows 10 App Essentials از این قاعده مستثنی هستند؛ چرا که به خودی خود میتوانند کاربر را از انتشار نسخه جدید آگاه کنند. اما در مورد سایر افزونه ها میتوان به کمک Addon Updater بروز رسانیها را کنترل و مدیریت کرد. استفاده از این افزونه به این ترتیب است که کاربر باید بعد از نصب، از طریق منو NVDA، گزینه tools یا ابزارها را پیدا کرده و از میان گزینه های موجود در این بخش، گزینه Check for add-on updates را انتخاب کند. بعد از فعال کردن این گزینه، فهرستی از تمامی افزونه ها و نسخه کنونی و نسخه جدید ترِ احتمالی نمایش داده میشود که کاربر میتواند با انتخاب گزینه update، هر کدام از افزونه ها را به روز کند. بررسی برای اطلاع از انتشار نسخه جدید، کاری است که در هر ۲۴ ساعت یک بار توسط این افزونه انجام میشود. بر اساس اعلام وبسایت افزونه های رسمی NVDA، این افزونه فعلاً به شکل موقت در اختیار کاربران این صفحه خوان قرار گرفته و قرار است به زودی به هسته اصلی NVDA اضافه شود و در این صورت دیگر امکان دانلود این افزونه از طریق وبسایت امکانپذیر نخواهد بود و NVDA به خودی خود خواهد توانست کاربرانش را از انتشار نسخه های جدیدترِ افزونه ها آگاه کند. دانلود این افزونه هم مثل سایر افزونه های NVDA در نهایت سادگی انجام میشود. کافی است وارد نشانی اینترنتی addons.nvda-project.org شوید و با استفاده از کلید H از صفحه کلید، روی سر نوشتارهای صفحه حرکت کرده و افزونه مربوطه را یافته و با دکمه Enter وارد صفحه بارگیری شوید. در صفحه بارگیری به کمک لینکی  با نام «stable version» افزونه را دانلود کرده و با فشردن Enter بر روی پرونده آن را نصب کنید.

 

........کشکول

* جدول حرف تو حرف. این جدول از 20 گروه سؤال تشکیل شده است که در هر گروه سه سؤال قرار دارد. پاسخ این سؤالات به ترتیب چهار، پنج و شش حرفی است. ویژگی این جدول در آن است که پاسخهای چهار حرفی، همان حروف پاسخهای پنج حرفی را دارند و پاسخهای پنج حرفی همان حروف پاسخهای شش حرفی. بعد از حل کامل این جدول، با به ترتیب چیدن حروف آخر پاسخهای شش حرفی، رمز جدول که اثری از ژول ورن است بدست میآید. سؤالات: گروه یک: (سایبان چشم-باد و باران-معادل فارسی آباژور) گروه دو: (تازه کار و ناوارد-دعا و پرستش-آشنا بودن) گروه سه: (خطر پذیری-معجون جادویی-فتوکپی خشک) گروه چهار: (یکتا و بیهمتا-ادب آموختن به کسی-علم سخنوری) گروه پنج: (ابزار آراستن موها-نوعی پرنده شکاری-تفکر و تأمل) گروه شش: (ستون دین اسلام-امتحان علمی-کودک تازه به دبستان رفته) گروه هفت: (جنب و پهلو-نمایش فیلم در سینما-پایتخت ترکیه) گروه هشت: (سمت شرق-طعام-از ابزار نوشتن) گروه نه: (سوغات ساوه-همنشین مهاجرین-تغییر عقیده دادن) گروه ده: (سرد-از شهرهای استان فارس-حامله و آبستن) گروه یازده: (چهره و صورت-نا امید و دلسرد-جمع ناموس) گروه دوازده: (خانم و خاتون-کشور گازی-باغ گل و گلزار) گروه سیزده: (سمت چپ-ستاره متحرک-ورید) گروه چهارده: (باد ملایم و خنک-از مصالح پرمصرف ساختمانی-منصف الزاویه) گروه پانزده: (نسبت زنان دو برادر به هم-اجنبی و غیر ایرانی-اخراج شده) گروه شانزده: (چاقوی آشپزخانه -برچسب رایانه ای کالا-مدیون و مقروض) گروه هفده: (داستان بلند -پیشگیری بهتر از آن است-عضو اداره) گروه هجده: (کارها-سوغات جوشان روسیه-جانوری خزنده با بدنی کشیده) گروه نوزده: (لاستیک رویی خودرو-از مواد افیونی-موجود ریز تک یاخته ای) گروه بیست: (بنیانگذار و مؤسس-پیامبران-دارای معلولیت بینایی). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: وقتی به تو خیانت میکنند، انگار بازوهایت را قطع کرده اند. میتوانی آنها را ببخشی، اما نمیتوانی در آغوششان بگیری. برنده این هفته جدول، علی رحیمی از شاهینشهر اصفهان.

* جدی نگیرید: اگر تو ایران فیلمی ساخته بشه که لیوان بشکنه و طرف موقع جمع کردنش دستش رو نبره، میتونیم بگیم سینمای ما وارد یه فاز جدید شده! - تولد بچه همسایه مونه، آتیش بازى و نور افشانى دارن، اون وقت من بچه بودم تو تولدم هر کى برف شادى میزد، سریع میدویدم زیرش، وای میستادم که حروم نشه! -  لباسشویی ما دیگه کارش از تغییر رنگ لباس گذشته؛ دیروز تی شرت نایک انداختم توش... مارک برادران عباسزاده (به جز کریم) تحویل گرفتم!

* زنانی که با اختراعاتشان دنیا را تکان دادند: نمایش شماره یا کالر آیدی، دکتر شرلی آن جکسون؛ دکتر شرلی آن جکسون، فیزیکدان نظری و اولین زن آفریقایی-آمریکایی است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه ام آی تی (MIT) گرفت. تحقیقات او در دهه ۷۰ به اختراع کالر آیدی و پشت خطی منجر شد. تحقیقات او به اختراع چیزهایی مثل فاکس پورتابل، کابل فیبر نوری، سلولهای خورشیدی و... کمک کرد. - ماشین ظرفشویی، ژوزفین کوچران: ژوزفین کوچران میخواست دستگاهی داشته باشد که ظرفها را سریعتر از کسانی که برایش کار میکردند، بشوید و کمتر بشکند؛ بنا بر این تصمیم گرفت خودش یک ماشین ظرفشویی اختراع کند. ژوزفین اختراع خود را در سال ۱۹۱۷ ثبت کرد و کارخانه خودش را افتتاح کرد. - کولار، استفانی کولک: استفانی کولک شیمیدانی بود که در سال ۱۹۶۵ یک ماده سبک، اما ۵ برابر قویتر از فولاد را کشف کرد. این اختراع به طور گسترده در محصولات مختلف مثل جلیقه های ضد گلوله، زره، دستکشهای خانگی و ... استفاده میشود. کولار در تلفنهای همراه، هواپیماها و پلهای معلق هم یافت میشود. - فر کننده، تئورا استیونز؛ تئورا استفن، آرایشگر آمریکایی-آفریقایی بود که اتو فر کننده مو را در سال ۱۹۸۰ اختراع کرد. - پله فرار، آنا کانلی؛ ما چیز زیادی درباره زندگی آنا کانلی نمیدانیم، اما  میدانیم که اختراع او در نهایت به پلکان فرار از حریق امروزی تبدیل شد. آنا اختراعش را در سال ۱۸۸۷ ثبت کرد که در حال حاضر بخش مهمی از اقدامات ایمنی در شهرهای بزرگ به شمار میرود. - بخاری خودرو، مارگارت ویلکاکس؛ مارگارت ویلکاکس اولین بخاری خودرو را در سال ۱۸۹۳ اختراع کرد. اختراع او پایه بخاریهای امروزی شد که در روزهای سرد زمستانی ما را گرم میکند. - قایق نجات بادی، ماریا بیسلی: ماریا بیسلی طرح جدید قایق نجات بادی را داد که امنتر و بهتر بود. او اختراع خود را در سال ۱۸۸۲ ثبت کرد. - الگوریتم کامپیوتر، آدا لاولیس: آدا، دختر لرد بایرون، یک ریاضیدان با استعداد بود. او به همراه چارلز بابیج در دانشگاه لندن روی موتور تحلیلی کار میکرد. او روشی برای برنامه ریزی کامپیوتر با استفاده از الگوریتمها ارائه داد. به عبارت دیگر، اولین برنامه های کامپیوتری را ساخت. - فناوری بی سیم، هیدی لامار: هیدی بازیگر هالیوودی مشهور و مخترع بود. او و جورج آنتیل در جنگ جهانی دوم سیستم هدایت رادیویی را اختراع کردند. به دلیل مشکلات فنی این اختراع تا سال ۱۹۶۲ استفاده نشد. سیستم انتقال بی سیم لامار به اختراع بلوتوث و وای فای کمک کرد. - برف پاک کن، ماری اندرسون: وقتی ماری اندرسون در سال ۱۹۰۳ از نیویورک دیدن کرد، متوجه شد راننده مجبور است پنجره را باز کند و برف را با دست از روی شیشه پاک کند. این کار ناخوشایند و خطرناک بود. ماری به دنبال راه حل گشت و در سال ۱۹۰۳ برف پاک کن را اختراع کرد. متأسفانه شرکتهای خودروسازی اختراع ماری را باور نداشتند و او هرگز از آن سود نکرد. - کیسه کاغذی، مارگارت نایت: مارگارت نایت در سال ۱۸۶۷ در کارخانه کیسه کاغذی کار میکرد و متوجه شد زنان مجبورند با دست کاغذ ها را بچسبانند که عملی ناخوشایند و وقتگیر بود. به همین دلیل تصمیم گرفت ماشینی اختراع کند که کیسه های کاغذی با کفه تخت بسازد. او اختراعش را در سال ۱۸۷۹ ثبت کرد. - پوشک یک بار مصرف، ماریون داناوان: ماریون در سال ۱۹۴۶ از پرده حمام معمولی برای ساخت پوشک ضد آب استفاده کرد. او اختراعش را در سال ۱۹۴۹ ثبت کرد و بعدها حق ثبت اختراع خود را به قیمت ۱ میلیون دلار به شرکت ککو فروخت. - لاک غلطگیر، بتی نسمیت گراهام: بتی نسمیت گراهام منشی بود و اغلب از رنگ سفید برای پوشاندن اشتباهات نوشتاری خود استفاده میکرد. او سالها زمان گذاشت تا فرمول لاک غلطگیر را در سال ۱۹۵۸ پیدا و اختراعش را ثبت کند. او در سال ۱۹۷۹ اختراعش را به شرکت ژیلت به قیمت ۴۷.۵ میلیون دلار فروخت.

* حقایق جالب و خواندنی که نمیدانستید: یک فرد بالغ ۱ تا ۴ کیلوگرم باکتری در بدنش دارد. - قلب نهنگ آبی به اندازه یک فولکس واگن بیتل است و می توانید در برخی رگهایش شنا کنید. - کل طلای استخراج شده در تاریخ جهان تقریباً به اندازه یک مکعب ۲۰×۲۰×۲۰ متر است. - نیمی از همه انسانهایی که تا به حال زندگی کرده اند در اثر مالاریا مرده اند. - چارلی چاپلین در مسابقه «بیشترین شباهت به چارلی چاپلین» شرکت کرد و سوم شد. - نیمی از همه کسانی که در طول تاریخ به سن ۶۵ سال رسیده اند، اکنون زنده هستند. - همه ذرات بدن هر هفت سال یک بار جایگزین میشوند؛ بنا بر این شما کسی که ۷ سال پیش بودید نیستید. - فندک قبل از کبریت اختراع شد.

* جواب جدول هفته گذشته: 1. ما را مس کند 2. با بدان کم نشین که بد مانی 3. مبعث 4. زاویه 5. درگیری 6. قمقمه 7. تالین 8. شبان 9. بخشیدن 10. خرطوم 11. توانایی 12. غوره 13. توت 14. توکیو 15. تایر 16. سرآغاز 17. خان.  

........اطلاعرسانی

* انجمن علمی-فرهنگی موج نور اصفهان مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور انتخاب هیأت مدیره، بازرسین، استماع گزارشها و اجرای برنامه های جنبی دیگر. زمان: پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 16:30

مکان: اصفهان، خیابان سعادتآباد، رو به روی مقبره بانو امین، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان. برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه اطلاعرسانی انجمن به شماره تلفن 03136688000 تماس  حاصل فرمایید.

* آموزش آواز سنتی، صدا سازی، ویولن، سه تار، سنتور و فلوت ریکوردر با 50 درصد تخفیف. آقای حسینی: 09127057546 (زمان پاسخگویی از ساعت 10 الی 14)

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *