شناسه خبر: 14286 منتشر شده در مورخ: 1397/6/27 ساعت: 03:16 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه سه شنبه 27 شهریور 1397

روزنامه سه شنبه 27 شهریور 1397

عزّت در برابر ذلّت - 11 هزار نفر در سال 97 به درصد جانبازی خود اعتراض کردند - دانشآموزان ۶ گروه هرم غذایی را روزانه مصرف کنند - وظایف دستگاه های اجرایی در ارتباط با ورزش معلولان بخش پایانی - نجات معجزه آسای کودکی که در خواب راه میرود

روزنامه «ایران سپید»

سه شنبه 27 شهریور 1397

8 محرم 1440

18 سپتامبر 2018

سال بیست و دوم شماره 5954

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

عاشورا؛ صحنه نمایش فراگیر و فشرده تمامیت کارزار خوبی و بدی است. عزاداریتان قبول و التماس دعا

.........عناوین این شماره.......

عزّت در برابر ذلّت 2

11 هزار نفر در سال 97 به درصد جانبازی خود اعتراض کردند 7

دانشآموزان ۶ گروه هرم غذایی را روزانه مصرف کنند 13

وظایف دستگاه های اجرایی در ارتباط با ورزش معلولان بخش پایانی 15

نجات معجزه آسای کودکی که در خواب راه میرود

 

...........شعر باران

* عزّت در برابر ذلّت: «مدرسه حسینى» مدرسه‌ای است تربیتى در بزرگترین حماسه انسانى؛ حماسه‌اى فراتاریخى و فراجغرافیایى براى دمیدن روح حقیقت انسانى در همگان و راه نمودن مردمان به سوى تعالى. مدرسه حسینى مدرسه آراستن سپاهیان عقل است و رویارویى با سپاهیان جهل؛ و حسین(ع) سالار سپاهیان عقل است: نور در برابر ظلمت، بصیرت در برابر حماقت، معرفت در برابر جهالت، عزّت در برابر ذلّت، محبت در برابر عداوت، فضیلت در برابر رذیلت، خدمت در برابر خیانت، حرّیت در برابر رقّیت، هدایت در برابر ضلالت و سعادت در برابر شقاوت. مدرسه حسینى عرصه‌اى است براى انتخاب خود در صورت سپاهیان عقل و مبارزه با سپاهیان جهل. راهى که امام حسین(ع) در تعریف زندگى نشان داد، راهِ حرّیت و عزّت است و پرچمى که برافراشت، فرا راهِ همه آزادیخواهان و عزّت‌جویان تا قیامِ قیامت است. امامى کافتاب خافقین (خاور و باختر) است؛ امام، از ماه تا ماهى، حسین است.  بسى خون کرده‌اند اهل ملامت، ولى این خون نخُسبد تا قیامت، هر آن خونى که بر روى زمانه ست، برفت از چشم و این خون جاودانه است. (خسرونامه، عطار نیشابوری، ص 25 ). حسین(ع) با برافراشتن پرچم حماسه کربلا و عاشورا، مدرسه‌اى را بنیان گذاشت که مردمان در آن به نیکوترین و والاترین تربیت (تربیت نبوى و تربیت علوى) دست یابند، چنان که خود هنگام حرکت از مدینه به سوى مکّه در آغاز نهضت خویش در وصیتنامه‌اش نوشت: «من میخواهم به خوبیها سفارش و از زشتیها جلوگیرى کنم و به سیره جدّم محمد(ص) و سیره پدرم على بن ابی‌طالب(ع) رفتار کنم.» (الفتوح، ابن أعثم کوفی، ج 5، ص 33 ) از مهم‌ترین وجوه مدرسه حسینی، عدالت‌خواهی و ظلمستیزی است. انسان به فطرت خود دوستدار عدالت و بیزار از ستم است و مدرسه حسینى، مدرسه رشد فطرت در جهت حقیقت آدمى است. امام‌حسین(ع) خود مظهر عدالت‌خواهى و ظلمستیزى است و نهضت او، نهضتی در جهت برپایى قسط و رفع ستم و ستمگرى بوده، چنان که فرموده است: «امام بر حق کسى است که به کتاب خدا عمل کند و راه قسط و عدالت را پیشه خود سازد و از حق پیروى نماید و وجود خویش را وقف ذات الهى کند.» (تاریخ الطبری، ج5، ص 353). فطرت بیدار آدمى عدالت‌خواه و ظلم‌ستیز است و انسانِ زنده نمیتواند نسبت به بی‌عدالتى و ستمگرى سکوت کند و دم برنیاورد. از این رو است که فریاد عدالتخواهى و ظلم‌ستیزى امام حسین(ع) پیوسته شنیده میشود: «آیا نمی بینید که به حق عمل نمیشود و از باطل دورى نمیشود؟» (همان، ص 404) امام حسین(ع) با این بیان همگان را به عدالتخواهى و ظلم‌ستیزى برمی‌انگیزد، زیرا هر فطرت بیدارى این سخن را سخن خویش می یابد و نمیتواند بدان لبّیک نگوید. عدالت میزانى است که بنیان همه چیز بدان است و برپایى مردمان و سلامت ایشان و اساس دین و آیین به آن است، چنان که این حقیقت به صراحت در کلمات پیشوایان حق و عدل وارد شده است. امیرمؤمنان على(ع) فرموده است: «عدل اساسى است که بنیان عالم بدان است.» (مطالب السؤول، ابوسالم نصیبی، ص 61) عدالت مردمان را اصلاح مینماید.» (شرح غررالحکم، خوانساری، ج 1، ص 133) «عدالت حیات احکام (دین) است.» (همان، ص 104)

«مدرسه حسینى» مدرسه مبارزه با بی‌عدالتى در همه وجوه آن است، چنان که «دو شیعه مکتب آشناى بزرگ، حبیب بن مُظاهر اسدى و سلیمان بن صُرَد خُزاعى، در نامه‌اى که به اتفاق دوستان خود به حضرت امام حسین(ع) نوشتند، از جمله نوشتند که بیا تا در رکاب تو با سرمایه‌دارانى که اموال جامعه در نزد آنان تراکم یافته است مبارزه کنیم.» (قیام جاودانه، حکیمی، محمد رضا، ص 217) ابومِخْنَف روایت کرده است که پس از رسیدن خبر خروج حسین‌بن على(ع) به کوفه، شیعیان در منزل سلیمان بن صُرَد اجتماع کردند و خداوند را به خاطر مرگ معاویه شکر کردند و تعهّد نمودند که حسین(ع) را در قیامش یارى کنند. سلیمان بن صُرَد پیشنهاد کرد که نامه‌اى به آن حضرت بنویسند و در آن نامه چنین نوشتند: «به حسین‌بن على از سلیمان بن صُرَد و مُسَیَّب بن نَجَبَه و رِفاعة بن‌شدّاد و حبیب بن مُظاهر و دیگر پیروان مؤمن و مسلمان او از اهل کوفه. درود بر تو، ما در پیشگاه تو، خدایى را ستایش میکنیم که جز او خدایى نیست. امّا بعد، ستایش خدایى را سزا است که دشمن بیدادگرِ کینه‌توز تو را فرو کوفت؛ دشمنى که بر این امّت جهید و سر رشته امور این مردم را از دستشان ربود و بر اموال عمومى چنگ انداخت و آن را به زور فرو گرفت و بیرضایت مردمان بر اموال آنان فرمان راند و آنگاه نیکانشان را کشت و بدانشان را زنده نگه داشت و بیت‌المال را بازیچه دست ستمگران و سرمایه‌داران نمود. نابود شوند نابود، چنانکه قوم ثمود نابود شدند.» (أنساب الاشراف، بلاذری، ج 3، ص 369) حسین(ع) بر ضدّ همه این بی‌عدالتیها و ظلمها به پا خاست و آموخت که پیوسته باید بر این امور فریاد کرد و با خودکامگیهاى سیاسى و اقتصادى مقابله کرد.

............گزارش روز

* 11 هزار نفر در سال 97 به درصد جانبازی خود اعتراض کردند: این روزها با ابلاغ قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی بحث افزایش درصد جانبازی مدیران کشور در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. ماجرایی که با مستثنی شدن جانبازان بالای 50 درصد از این قانون، توجه خیلی از مدیران را به خود جلب کرده است. البته، شروع این ماجرا به دنبال انتشار خبرِ 52 درصدی جانبازی رئیس فدراسیون فوتبال و اطلاعیه بنیاد شهید مبنی بر 45 درصد بودن جانبازی او کلید خورد. تاجایی که برخی از رسانه‌ها پس از این اتفاق نوشتند:« بنیاد شهید آب پاکی را روی دست تاج ریخت و او از فدراسیون فوتبال رفتنی شد.» غلامرضا طائبی مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این باره میگوید: سال 1385، آقای تاج 45 درصد جانبازی دریافت کردند و بعدازآن هیچ‌گونه مراجعه‌ای و درخواستی از سوی وی در سیستم سجایا ثبت‌نشده است، هر فردی به ‌عنوان جانباز حق دارد با توجه به گذشت زمان درخواست خود را ثبت کند و پرونده‌اش برای افزایش درصد جانبازی مجدداً بررسی شود و ایشان به‌ عنوان بسیجی مجروحیت شان سال 1385 در سامانه ثبت شد و اگر مجدداً درخواست خود را ثبت کنند بررسی خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ درخواستی از سوی مدیران بازنشسته کشور، برای افزایش درصد جانبازی، صورت نگرفته و بنیاد شهید، به هیج وجه اجازه نفوذ به پرونده‌های پزشکی جانبازان را نخواهد داد، میگوید: اجازه دور زدن قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان را نمیدهیم و هیچ فشاری از مدیران برای تغییر درصد جانبازی به ما وارد نشده است. البته، هر 8 ماه یک بار نیز سازمان بازرسی کل کشور به پرونده‌ها و آرای صادر شده توسط بنیاد شهید نظارت میکند که پرونده مدیران در اولویت این تحقیق و تفحصها است. طائبی با تأکید بر اینکه قانون عدم به کارگیری بازنشستگان شامل 3 گروه از افراد نمیشود، تأکید میکند: برای اینکه فردی به عنوان جانباز بعد از بازنشستگی بتواند در دستگاهی مشغول به کار باشد، باید حتماً درصد جانبازی بالای 5٠ درصد، آزاده با بیش از سه سال یا جزو فرزندان شهدا باشد. براین اساس، از هیچ فرد یا مسئولی برای افزایش درصد جانبازی سفارش نمی پذیریم و پزشکان بر اساس مستندات پزشکی درصد جانبازی را اعلام میکنند. مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، افزایش میزان درصد جانبازی را منوط به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید میداند و میگوید: اگر عارضه شدید یا مجروحیت جانباز اضافه شود، افراد میتوانند برای درصد جانبازی دوباره به کمیسیون پزشکی بروند تا در صورت تأیید درصد جانبازی آنها افزایش یابد. بنابراین، منعی برای شرکت در مرحله تجدیدنظر جانبازان وجود ندارد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند درصد از پرونده‌های سال گذشته منجر به افزایش درصد جانبازی شده نیز میافزاید: 30 درصد از این پرونده‌ها منجر به افزایش درصد جانبازی شده است. به‌طوریکه در سال 1396 از 37 هزار نفر پرونده تجدیدنظر، 9 هزار و 800 نفر میزان جانبازی شان افزایش یافت که 350 نفر بالای 25 درصد، 706 نفر بالای 50 درصد و 196 نفر به بالای 70 درصد رسیدند. طائبی ادامه میدهد: از ابتدای سال‌جاری نیز تاکنون بیش از ١٣ هزار پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال شده است که ٢ هزار و ۴٠٠ پرونده برای بار اول و مابقی نیز مربوط به تجدیدنظر در پرونده جانبازان بوده است. همچنین، 11 هزار نفر از این افراد درخواست تجدیدنظر در درصد داشتند. وی میگوید: برای تعیین درصد جانبازی باید ابتدا یگانهای نظامی تمام اطلاعات مربوط به جراحت در هر ناحیه از فرد آسیب دیده را گزارش دهند و این گزارش سانحه را به پذیرش بنیاد شهید داده تا در کمیسیونهای احراز این نهاد بررسی شود. سپس کمیسیون احراز، نواحی یا نقاط آسیب دیده فرد را به عنوان جانباز اعلام و پس از آن پرونده تأیید و در سیستم سجایا (ثبت اطلاعات جانبازان در بنیاد شهید) ثبت و پس از آن به کمیسیون پزشکی ارجاع داده میشود. وی با بیان اینکه برای تعیین درصد جانبازی بالای 5٠ درصد نیز باید شورای عالی پزشکی با حضور تعدادی از پزشکان مجرب تصمیم‌گیری کند، ادامه میدهد: پرونده افراد متقاضی در این شورا بررسی میشود که پس از تأیید نهایی، شورا نیز مهر تأیید برای درصد بالای 5٠ درصد را خواهد زد. «سیداحسان قاضی‌زاده‌ هاشمی»، عضو فراکسیون امید مجلس و یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان از برخورد با افرادی که قصد دور زدن این قانون را دارند خبر میدهد و میگوید: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز موظف است با افرادی که قصد فرار از قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارند برخورد کند. همچنین، لازم است کمیسیونهای تخصصی این بنیاد با دقت بیشتری پرونده‌های این افراد را بررسی کنند و در صورت هر گونه اقدام مجرمانه با این افراد برخورد کنند. وی با اشاره به اینکه سامانه‌ای با عنوان رصد برای پیگیری منع به کار‌گیری بازنشستگان در حال فعالیت است، ادامه میدهد: قرار است هر 6 ماه یک بار گزارش این سامانه و انفصال بازنشستگان در کشور را در صحن مجلس مطرح کنیم. این عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به اینکه آیا مجلس قرار است نظارتی بر عملکرد بنیاد شهید و امورایثارگران برای جلوگیری از این تخلفات انجام دهد، میگوید: بنیاد شهید و امور ایثارگران خود یک نهاد نظارتی است که سازمان حسابرسی کل کشور و دستگاه قضا به فعالیتهای آن نظارت میکنند. به همین علت، نیاز به ورود مجلس نیست و اگر تخلفی صورت گیرد توسط این دستگاه‌ها با این بنیاد برخورد خواهد شد. با کوچکترین تخلفی در مورد این قانون برخورد میکنیم.

* گلواژه: کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد میکند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند. امام حسین(ع)

* گلواژه: بهترین ثروت آن است که انسان به وسیلة آن آبروی خود را حفظ نماید. امام حسین(ع)

............بهداشت و سلامت

* دانشآموزان ۶ گروه هرم غذایی را روزانه مصرف کنند: دانشآموزان در طول ایام تحصیل باید از غذاهایی استفاده کنند که علاوه بر افزایش قدرت یادگیری، انرژی لازم را تأمین و برای سلامتی ضرر نداشته باشند. مواد تعیین شده در ۶ گروه هرم غذایی مناسبترین تغذیه برای دانشآموزان محسوب میشوند. همچنین ضروری است به مقدار کافی از این مواد استفاده شود. این گروه‌ها شامل نان و غلات، میوه، سبزی، لبنیات، گوشت و حبوبات است. گروه نان و غلات شامل موادی همچون نان، برنج و سیبزمینی است. برای کودکان ۶ تا ۱۱ سال، روزانه مصرف ۶ تا ۱۱ واحد و برای دانشآموزان ۱۲ تا ۱۸ سال مصرف ۹ تا ۱۱ واحد از این گروه ضروری است. هر واحد غذایی نیز برابر با ۳۰ گرم و حدودا به اندازه یک کف دست است. کودکان ۶ تا ۱۱ سال روزانه باید ۲ تا ۳ واحد و دانشآموزان ۱۲ تا ۱۸ سال، ۴ تا ۵ واحد سبزیجات از قبیل هویج، خیار و گوجه مصرف کنند. مصرف روزانه لبنیات ازجمله شیر، ماست، دوغ، پنیر و خامه برای دانشآموزان لازم است. کودکان برای افزایش قدرت تمرکز و رشد کافی باید گروه لبنیات را روزانه مصرف کنند. کودکان ۶ تا ۱۱ سال حدود ۲ تا ۳ واحد و دانشآموزان ۱۲ تا ۱۸ نیز باید ۳ واحد لبنیات در روز مصرف کنند. استفاده روزانه ۱ تا ۲ واحد گوشت، مرغ، تخم مرغ و ماهی برای افراد لازم است. همچنین باید از مصرف بیش‌ از حد گروه‌های چربی و قند نیز پرهیز شود. صرف وعده صبحانه برای دانشآموزان ضروری است. وعده صبحانه مهمترین وعده غذایی محسوب میشود و برای هوشیاری کافی در طول روز و حفظ سلامت جسمی و ذهنی آنان ضروری است. در وعده صبحانه از لبنیات به‌ویژه شیر و پنیر و سبزیجات استفاده کنند. بهتر است دانشآموزان در زنگهای تفریح از میان‌ وعده‌های چرب و شور استفاده نکرده و بیشتر میوه‌ها، سبزیجات و لقمه‌های خانگی را میل کنند. میان‌وعده‌هایی چون بیسکویت، چیپس و پفک از چربی بالایی برخوردار بوده و برای سلامتی بسیار مضر هستند.

............ورزشی

* وظایف دستگاه های اجرایی در ارتباط با ورزش معلولان بخش پایانی: پیرو مصوبه سیاستهای مرتبط با ورزش جانبازان و معلولان که توسط دکتر روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد، در شمارگان امروز نیز به اهم اقدامات و وظایف دستگاه های اجرایی کشور که در ماده 4 این مصوبه آمده است، اشاره میشود. متن کامل این مصوبه را میتوانید از طریق وبسایت ایران سپید مطالعه کنید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی: ۱- توسعه و تقویت ورزش معلولان در مراکز آسایشگاهی و افراد واجد شرایط تحت پوشش (با تأکید بر ورزش همگانی و استعدادیابی) 2- مشارکت در توسعه ایستگاه های ورزش همگانی ویژه معلولان در نقاط مختلف شهرها ۳- ارائه تسهیلات برای تأمین وسایل نقلیه مناسب برای حضور معلولان تحت پوشش در برنامه های ورزشی4- کمک به توسعه ورزش همگانی در منازل معلولانی که امکان حضور در اجتماع برایشان به دشواری امکانپذیر است. شورای شهر و شهرداریها: 1- پیشبینی لازم برای احداث مجموعه های ورزشی ویژه جانبازان و معلولان و بهسازی و مناسبسازی معابر عمومی به‌منظور تسهیل در رفت و آمد آنان 2- احداث مجموعه های ورزشی اختصاصی جانبازان و معلولان به تناسب تراکم جمعیت 3- مناسبسازی اماکن ورزشی تحت پوشش و همچنین مساعدت به سایر نهادها به‌منظور تسهیل در بهره برداری جانبازان و معلولان از اماکن ورزشی. ۴- ایجاد تسهیلات ویژه در حمل و نقل و جابه جایی جانبازان و معلولان برای شرکت در فعالیتهای ورزشی. ۵- فعال نمودن و تقویت هیأت ورزشهای جانبازان و معلولان در شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها. ۶- اختصاص یک نوبت رایگان از ساعات مفید روزانه مجموعه های ورزشی تحت پوشش شهرداریها و بخشداریها به ورزش جانبازان و معلولان. ۷- اختصاص درصدی از بودجه‌های فرهنگی شهرداریها به امر توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولان 8- ایجاد ایستگاه های ورزشی ویژه جانبازان و معلولان در پارکها، فرهنگسراها و... سازمان صدا و سیما: ۱- ترویج فرهنگ حضور، توانمندسازی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان، افزایش سهم ورزش جانبازان و معلولان و اطلاعرسانی در شبکه های ملی و استانی. ۲- فرهنگسازی برای جلب مشارکت خیرین و حامیان مالی ورزش جانبازان و معلولان. ۳- تولید و پخش برنامه های مستند از زندگی قهرمانان و الگوهای شاخص ورزش جانبازان و معلولان. ۴- تولید و پخش برنامه های لازم برای اصلاح و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولان و اصلاح نگرش معلولان نسبت به خود. ۵- توسعه تولیدات سینمایی، سریال، انیمیشن، مستند ترکیبی، تولید و پخش برنامه های مسابقه و سرگرمی و حضور کودکان و نوجوانان معلول در برنامه های متنوع و انعکاس اخبار رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی: 2- هدایت و حمایت مادی و معنوی از ورزش جانبازان و معلولان در حوزه مطبوعات، رسانه های مجازی، کتاب، فیلم، جشنواره ها، تحقیقات، بازیهای رایانه ای، هنرهای تجسمی و نمایشگاهی و... ۳- استفاده از ظرفیت سازمان اوقاف و امورخیریه برای توسعه ورزش جانبازان و معلولان. وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد: 1- برنامه ریزی برای توسعه علمی و فناوری ورزش جانبازان و معلولان از طریق انجام تحقیق، پژوهش، مقاله و... 2- تشویق و حمایت دانشجویان در ارائه پایان نامه در حوزه های متنوع و مورد نیاز ورزش جانبازان و معلولان. وزارت اقتصاد و دارایی: فراهم آوردن تسهیلات، تخفیفات و مشوقهای ویژه مالیاتی و... برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها در ورزش جانبازان و معلولان. وزارت امور خارجه: به کارگیری ظرفیتهای وزارت امور خارجه و سفارتخانه های تابعه در تعامل با سفارت کشورهای میزبان، برای پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از تیمها و کاروانهای اعزامی  ورزش جانبازان و معلولان در رقابتهای بین المللی.

 

............حوادث

* نجات معجزه آسای کودکی که در خواب راه میرود: دختر 5 ساله قائمشهری که در خواب راه میرود از طبقه سوم سقوط کرد اما به طرز معجزه آسایی زنده ماند. این حادثه هنگامی رخ داد که تمام اعضای خانواده در خواب بودند و ریحانه دختر بچه قائمشهری از پنجره آپارتمان به پایین سقوط کرد. شرح ماجرا از زبان پدر ریحانه: شب سوم ماه محرم بود. همه خواب بودیم. ریحانه دختر ۵ ساله‌ام که در خواب راه میرود به بالای پنجره رفته و از طبقه سوم سقوط میکند. ما حتی صدای فریاد و جیغ‌زدنهای او را نشنیده بودیم. مردی که به همراه خانواده‌اش سوار بر خودروی شخصی اش در حال عبور از محله ما بودند ریحانه را دیده و متوجه ماجرا شدند. راننده بلافاصله خودرو را متوقف کرده و بر بالین ریحانه که تقریباً بی‌هوش شده بود رسید. آنها زنگ تمامی واحد‌های ساختمان را به صدا درآوردند تا خانواده این دختر را پیدا کنند. یکی از همسایه‌ها با توجه به گفته‌های راننده بسرعت خود را بر بالای سر ریحانه رسانده و متوجه میشود که دختر ماست. زنده ماندن او براساس گفته‌های پزشکان به معجزه شبیه است. دخترم هیچ جراحتی در سر و صورت نداشت و تنها لگن و پایش آسیب مختصری دیده است. به سرعت او را به بیمارستان رساندیم تا تحت درمان قرار بگیرد.

* پیانو نواز 7 انگشتی: نوازنده امریکایی که 6 سال قبل انگشتانش را زیر تیغ دستگاه برف روب از دست داده بود با تلاشی چشمگیر به نواختن پیانو ادامه میدهد. جیم رادلوف سه انگشت خود را در دستگاه برف روب از دست داد اما هرگز این حادثه باعث نشد تا وی نوزاندگی را کنار بگذارد. این پیرمرد 71 ساله اهل ویسکانسین با خنده میگوید: از این به بعد پیانو نواز 7 انگشتی را میبینید که کم نمیآورد! این مرد با اراده از 3 سالگی پیانو مینواخت. وی میگوید: کافی است فقط اراده کنید تا همه چیز را در اختیارتان گیرید.

* گلواژه: چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد. امام حسین(ع)

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *