شناسه خبر: 14343 منتشر شده در مورخ: 1397/7/2 ساعت: 09:05 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه دوشنبه 2 مهر 1397

روزنامه دوشنبه 2 مهر 1397

توانمندسازی منابع انسانی شاغل در مراکز مشکلات ویژه یادگیری - آموزش و پرورش نشان دهد تفاوتی نیست - بخشنامه ای که پای عملش میلنگد - نقش سیگار در ایجاد بیماریهای قلبی - وضعیت پنج بانوی دونده نابینا پیش از مسابقات پارا آسیایی - کبوتری که عامل مرگ شد

روزنامه «ایران سپید»

دوشنبه 2 مهر 1397

14 محرم 1440

24 سپتامبر 2018

سال بیست و دوم شماره 5957

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

توانمندسازی منابع انسانی شاغل در مراکز مشکلات ویژه یادگیری 2

آموزش و پرورش نشان دهد تفاوتی نیست 7  

بخشنامه ای که پای عملش میلنگد 9

نقش سیگار در ایجاد بیماریهای قلبی 12

وضعیت پنج بانوی دونده نابینا پیش از مسابقات پارا آسیایی 16

کبوتری که عامل مرگ شد

 

 

 

...........ویژه

* توانمندسازی منابع انسانی شاغل در مراکز مشکلات ویژه یادگیری: معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از فعالیت ۶۱۲ مرکز دولتی و غیر دولتی مشکلات ویژه یادگیری در کشور خبر داد و گفت: توانمندسازی منابع انسانی شاغل در این مراکز در دستور کار سازمان قرار دارد. محسن غفوریان اظهار داشت: ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی مؤثر به دانشآموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری  طی چند سال اخیر با توسعه کمی و کیفی مراکز دولتی و غیر دولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری به موازات ارائه خدمات آموزشی در مدارس عادی (عمومی) در دستور کار سازمان است. وی افزود: در حال حاضر در سطح کشور تعداد ۴۵۷ مرکز دولتی و ۱۵۵ مرکز غیر دولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری فعالیت دارند که با نظارتهای بالینی مستمر فرایند غربالگری، تشخیص، شناسایی، مداخله و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی مبتنی بر نیاز، در این مراکز مورد پایش قرار میگیرد. وی با تبیین نقش این مراکز در پیشگیری از افت تحصیلی، به ویژه در دوره ابتدایی گفت: دانشآموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری با بهره مندی از هوش بهر متوسط و طبیعی، در مدارس عادی به تحصیل اشتغال دارند؛ این گروه از دانشآموزان در یک یا چند مهارت پایه فرایندی و تحصیلی مانند خواندن، نوشتن یا حساب کردن با مشکل مواجه هستند که شناسایی و ارائه خدمات به موقع آموزشی و توانبخشی به آنها میتواند این گروه از دانشآموزان را در چرخه آموزش و پرورش حفظ نموده و از بروز ناهنجاریهای رفتاری، افت یا ترک تحصیل آنها جلوگیری نماید. غفوریان تأکید کرد که این سازمان با تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت و عملیاتی، استفاده و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانشآموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری را در دستور کار قرار داده است. وی تصریح کرد: مصوبه هیئت وزیران در این زمینه فرصت بسیار خوبی ایجاد کرده است که سازمان آموزش و پرورش استثنایی بتواند با ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و مشاوره ای بر اساس تعرفه های مربوط با مشارکت بخش غیر دولتی به مخاطبان ارائه نماید. غفوریان اظهار داشت: از سوی دیگر بر اساس آیین نامه اجرایی مراکز غیر دولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری و با مصوبه شورای مرکزی نظارت سازمان آموزش و پرورش استثنایی، به منظور ایجاد وحدت رویه در مراحل پذیرش، تشخیص و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به دانشآموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری در مراکز دولتی و غیر دولتی و فراهمسازی بستر علمی مطلوب و توانمندسازی نیروها در زمینه دانش فنی و تخصصی این حوزه، ضرورت طراحی دوره های آموزشی از سوی سازمان در نظر گرفته شده است. دوره های تخصصی دانش افزایی بر اساس دستور العملهای موجود، برای مراکز دولتی و کارکنان رسمی سازمان به صورت دوره های ضمن خدمت و رایگان اجرا میشود و از آنجا که برای مراکز غیر دولتی، شرکت و حضور نیروهای غیر رسمی شاغل این مراکز در این دوره ها از نظر قانونی امکان پذیر نیست، دوره هایی به صورت کارگاههای آموزشی خودگردان، اجرا میشود. وی در تبیین این موضوع گفت: با توجه به گزارشهای دریافتی، بررسی وضعیت آموزشی و توانبخشی مراکز غیر دولتی مورد اشاره و به جهت ورود نیروهای غیر متخصص و ناکارآمد، استفاده از فعالیتهای غیر استاندارد و خدمات غیر مرتبط، سازمان آموزش و پرورش استثنایی را بر آن داشت تا در این راستا برنامه ریزیهای تخصصی را در دستور کار قرار دهد. لازم به ذکر است، دوره های توانمندسازی نیروهای مراکز غیر دولتی مذکور پیشتر توسط برخی مراکز آموزشی و با دریافت هزینه برگزار گردیده است و به جهت اینکه تربیت و توانمندسازی این نیروها بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی نهاده شده است، از سال ۱۳۹۶ این سازمان بر اساس قوانین موجود به عنوان متولی اصلی برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی در نظر گرفته شده است. غفوریان با اشاره به لزوم هماهنگی آموزش و پرورش در دوره ابتدایی با مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری در راستای ارتقای بهره وری گفت: برای معلمان دوره ابتدایی نیز دوره های ضمن خدمت پیشبینی شده است؛ این دوره ها به موازات اطلاعاتی که در نشریه تخصصی این سازمان بخصوص در چند ویژه نامه که به صورت خاص صرفاً به ارائه آخرین یافته های پژوهشی در قالب مقالات میپردازد، همچنین تنظیم بروشورهای اطلاعرسانی و شرکت همکاران متخصص در گروههای آموزشی صورت میگیرد. مؤسسان مراکز غیر دولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری موظفند تا شرایط حضور و توانمندسازی نیروی انسانی این مراکز را در دوره های آموزشی فراهم نمایند و این کار باید به مرور صورت پذیرد. ضمن اینکه بکارگیری نیروهایی که دارای مدارک تحصیلی، سوابق تجربی و آموزشی غیر مرتبط، ممنوع است.

...........سیاسی

* آموزش و پرورش نشان دهد تفاوتی نیست. رئیس جمهوری در آیین بازگشایی مدارس گفت: همه باید احترام به یکدیگر را از مدرسه بیاموزیم، آموزش و پرورش باید در عمل به جامعه نشان دهد بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و این با حرف درست نمیشود. * رئیس جمهوری پیش از عزیمت به نیویورک با تأکید بر اینکه اختیارات آمریکا در سازمان ملل باید مشابه دیگر کشورهای عضو باشد، گفت: آمریکاییها از این سازمان سوء استفاده میکنند و دیگر کشورها نیز نتوانستند به خوبی از آن استفاده کنند. * پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات ریاست جمهوری در توییتر نوشت: کل کاروان رئیس جمهوری در سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۴۰ نفر است. از هیئت رسمی و همراه، تا تیم حفاظت و رسانه و تشریفات. این تعداد محدود طی دهه های گذشته بیسابقه است. * وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به حمله تروریستی اهواز گفت: پاسخ سخت و غافلگیر کننده ای در انتظار تروریستها است. * لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: کمیته ای تخصصی جهت بررسی ابهامات و پاسخ به سؤالات در مورد اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در این معاونت تشکیل شد. * نگاهی به آمارهای صدور چک در مردادماه امسال نشان میدهد که در این ماه 9 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزش 833 هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است. این در حالی است که نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در هیچ یک از استانهای کشور کمتر از 10 درصد نبوده و فقط استان کهگیلویه و بویراحمد با 10.3 درصد کمترین میزان چک برگشتی را دارد و پس از آن البرز با 10.6 درصد جای گرفته است. نکته قابل تأمل اینکه استان هرمزگان با 39.2 درصد بیشترین چک برگشتی را در مرداد ماه داشته و در رده بعدی آن چکهای صادره در مناطق آزاد با 24.7 درصد چک برگشتی قرار دارد و جایگاه سوم با 24.4 درصد در اختیار سمنان است.

............گزارش ویژه

* بخشنامه ای که پای عملش میلنگد: چندی پیش خبری در سایت ایران سپید منتشر شد با این عنوان: «دانشجویان معلول از پرداخت دیون خود به صندوق رفاه دانشجویی معاف شدند» این بخشنامه با امضای معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی در شبکه ها و سایتهای خبری منتشر شد. به رغم انتشار این خبر، چند تن از دانشجویان نابینا طی تماس با تحریریه روزنامه، از عدم اجرای این بخشنامه شکوه کردند؛ شکایتها از بی اطلاعی مسئولان صندوق رفاه دانشجویی از این بخشنامه حکایت میکند. ما نیز برای پیگیری موضوع با حسین نحوینژاد، معاونت توانبخشی بهزیستی به گفتگو پرداختیم. وی در پاسخ به نحوه اجرای این بخشنامه گفت: «صندوق رفاه دانشجویان اساسنامه ای دارد که بر اساس ماده 15 آن، افراد معلول که «از کار افتاده کلی» باشند، از پرداخت دیون خود به صندوق رفاه دانشجویی معاف میشوند. حوزه توانبخشی سال 90 از این بخشنامه مطلع شد و جلساتی را در همان سال با مسئولان صندوق رفاه برگزار کرد.» وی ادامه داد: «در آن جلسات از سوی بهزیستی عنوان شد که لفظ از کار افتاده کلی درست نیست، چرا که فرد معلول از کار افتاده کلی اصلاً نمیتواند دانشجو باشد. از آنجا که تغییر اساسنامه زمان زیادی را میطلبید، بهزیستی پیشنهاد کرد تا معلولان شدید و خیلی شدید را به عنوان از کار افتاده به صندق رفاه دانشجویان معرفی کند که در آن زمان با این پیشنهاد موافقت شد و سال 92 بخشنامه ای با امضای معاونت توانبخشی وقت بهزیستی برای بهزیستی استانها ارسال شد.» نحوینژاد ادامه داد: «بعد از گذشت مدتی، این بخشنامه به فراموشی سپرده شد و برای یادآوری این خدمت، بخشنامه مذکور با امضای اینجانب به استانها مجدداً ابلاغ شد تا مدیران بهزیستی این خدمت را به دانشجویان شدید و خیلی شدید ارائه دهند. حال که این بخشنامه دوباره ارسال و البته رسانه ای شد، مسئولان صندوق رفاه گفتند: «ملاک ما معافیت معلولان خیلی شدید است.» البته برای نابینایان هم دستور العملی جدا دارند که فقط میتوانند بدهی را تقسیط کنند و نابینایان معاف از پرداخت وام دانشجویی نمیشوند.» وی با اشاره به اینکه دفتر توانمندسازی بهزیستی در حال مذاکره با مسئولان صندوق رفاه دانشجویی است، گفت: «باید برایشان روشن کنیم که اولاً نابینایان هم جزو معلولان هستند و ثانیاً این معافیت برای معلولان شدید و خیلی شدید لحاظ شود.» وی با بیان آنکه دانشجویان دارای معلولیت برای بهره مندی از این خدمت باید از بهزیستی معرفینامه دریافت کنند، گفت: «ما متن نامه را هم به استانها ارسال کردیم که در معرفینامه دانشجویان ذکر شود معلول از کار افتاده کلی جهت برخورداری از امتیاز بخشش دیون. کلمه از کار افتاده کلی برای این در نامه استفاده میشود که مغایرتی در اساسنامه صندوق رفاه ایجاد نگردد؛ وگر نه ما دانشجویان معلول را از کار افتاده نمیدانیم، اما در ضوابط اداری باید این کلمه استفاده شود. ما معتقدیم دانشجوی معلول باید از تسهیلات پیش رو بهره مند شود و تشخیص آن هم با سازمان بهزیستی است.»

...........آموزشی

* نقش سیگار در ایجاد بیماریهای قلبی: سیگار کشیدن به طرق مختلف سبب ایجاد بیماریهای قلبی میشود. عضله قلب تنها زمانی سالم باقی میماند که یک جریان خون کافی توسط شریانهای کرونر به آن برسد. در طی سالهای زندگی، به منزله بخشی از فرایند طبیعی پیری، دیواره عروق به تدریج تنگ میشود. در سیگاریها این فرآیند بسیار سریعتر از افراد طبیعی پیشروی میکند و افراد سیگاری در سنین پایینتری دچار تصلب شرایین یا آترواسکلروز میشوند. در هنگام سیگار کشیدن ضربان قلب ۱۰ تا ۲۰ ضربه در دقیقه و فشار خون ۵ تا ۱۰ میلیمتر جیوه افزایش مییابد که علت آن منقبض شدن عروق خونی است. افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون سبب بالا رفتن میزان کار قلب میشوند. دود سیگار همچنین دارای مونوکسید کربن است که در خون جای اکسیژن را میگیرد و باعث کمبود اکسیژن در قلب و سایر ارگانها میشود. این افراد در درازمدت دچار ضایعات شدید قلبی و سیستم عروقی میشوند. از هر چهار مرگی که بر اثر تنگی عروق کرونر رخ میدهد، یک مورد به علت مصرف دخانیات است. ایجاد لخته در عروق کرونر علت شایع مرگ در مردان و زنان بین سنین ۳۵ تا ۶۴ سال است. استعمال دخانیات احتمال ایجاد لخته در خون را زیاد میکند. در افراد سیگاری عبور خون از عروقی که به دلیل مصرف سیگار تنگ شده اند، منجر به ایجاد لخته در عروق از جمله عروق کرونر میشود. زمانی که لخته تشکیل شود،  دردهایی در ناحیه قلب بوجود میآید که آنژین قلبی گفته میشود. سکته قلبی نیز زمانی رخ میدهد که انسداد عروق کامل شود. احتمال بروز سکته های مغزی و حملات قلبی در افراد سیگاری ۲ تا ۳ برابر بیشتر از غیر سیگاریها است. در سیگاریها سکته قلبی عامل کشنده تری نسبت به غیر سیگاریهاست که احتمالاً به علت اثرات دخانیات به عنوان سم برای عضلات قلب است. خطرات حمله قلبی در زنان سیگاری بالای ۴۰ سال که قرصهای ضد بارداری مصرف میکنند، بالاتر است. خطر حمله قلبی طی یک سال بعد از ترک سیگار نصف میشود، این خطر پس از پنج سال برابر با افراد غیر سیگاری خواهد شد. ترک سیگار بعد از یک حمله قلبی، شانس حمله بعدی را نصف میکند. اما دلایل انسداد شریانهای قلبی کدامند؟ علاوه بر مصرف دخانیات، زندگی ماشینی و بی تحرکی، تغذیه نامناسب، چاقی، استرسهای زیاد در زندگی و محل کار، وراثت، افزایش سن و همچنین آلودگی هوا از دیگر عوامل ایجاد بیماریهای قلبی هستند که در سالهای اخیر افزایش یافته اند. سیگار کشیدن یک عامل خطر مهم برای ایجاد بیماریهای قلبی-عروقی است. در همین راستا لازم است بدانیم که مصرف دخانیات با هیچ روشی سالم نیست و به هر مقدار و از هر نوعی به بدن آسیب میرساند. سیگارهای کم نیکوتین، سبک یا نیمه سبک به هیچ وجه میزان خطر ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی و دیگر بیماریهای مرتبط را کاهش نمیدهند. ترویج این تفکر بین افراد جامعه شگرد تبلیغاتی صنایع دخانی برای موجه جلوه دادن مصرف دخانیات و نیز واردات انواع سیگار است. قطعاً تنها راه سالم و ایمن، سیگار نکشیدن است. مصرف رژیمهای غذایی کم چربی از دو طریق کاهش چربی خون و کاهش تمایل به مصرف  سیگار به سلامت قلب کمک میکنند. ورزش مداوم نیز یکی از عوامل مؤثر در افزایش سلامت قلب است. ورزشهای هوازی همچون پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری از جمله ورزشهای مناسب در حفظ و بهبود سلامت قلب هستند. این ورزشها علاوه بر سودمندی، به فرد سیگاری انگیزه بیشتری برای ترک سیگار میدهند. هر 2.5 دقیقه یک نفر بر اثر مصرف دخانیات و عوارض ناشی از آن در ایران فوت میکند. در حالی که این افراد میتوانند با پرهیز از مصرف دخانیات زنده بمانند. تعداد مرگهای ناشی از سیگار کشیدن در ایران حدود ۶۰ هزار مورد در سال تخمین زده میشود. بیماری عروق کرونر با تعداد سیگارهای کشیده شده، میزان استنشاق دود سیگار و سن شروع سیگار کشیدن ارتباط دارد.

 

 

............ورزشی

* وضعیت پنج بانوی دونده نابینا پیش از مسابقات پارا آسیایی: مربی تیم ملی دو و میدانی بانوان نابینا و کمبینا گفت: امسال اولین دوره ای است که پنج دو و میدانیکار نابینا در بخش بانوان به بازیهای پارا آسیایی اعزام میشوند. لیلا صفری اظهار کرد: از این تعداد، چهار دونده کمبینا و یک نفر نابینای مطلق است. هاجر صفرزاده و راضیه محمودی دو و میدانیکاران کمبینا، نمایندگان استان اصفهان در بخش بانوان هستند. مربی این دو بانوی دونده بیان داشت: صفرزاده در ماده های دوی 100، 200 و 400 متر سرعت شرکت خواهد کرد و محمودی در پرتاب دیسک حضور پیدا میکند. هاجر صفرزاده مقدماتی و فینال را در پیش دارد که کمی کارش را سخت میکند، اما با روحیه بالایی که دارد، میتواند نتیجه خوبی بگیرد. راضیه محمودی هم از همه نظر وضعیتش خوب است، 90 درصد امید دارم که هر دوی آنها مدال بگیرند. هاجر تکتاز در پرتاب وزنه و دیسک، حکیمه گودرزی، و عذرا مهدویکیا در دوهای سرعتی و نیمه استقامتی نیز وضعیت مناسبی دارند. وی به حضور 34 کشور در رقابتها اشاره کرد و ادامه داد: دو کشور چین و ژاپن رقبای اصلی ما هستند که با توجه به آمادگی خوب بچه ها، میتوانیم امیدوار باشیم نتایج خوبی کسب شود. صفری بیان کرد: درست است تا پیش از اردوی متصل به اعزام اردوی متمرکز نداشتیم و هر ورزشکار با مربی خود در شهر خودش تمرین میکرد، اما با این حال بازیکنان خیلی خوب تمرین کردند و از آمادگی بالایی برخوردار هستند. این بچه ها واقعاً زحمت کشیدند و سه ماه آخر را در گرمای تابستان صبح و بعد از ظهر به تمرین پرداختند. خوشبختانه هیچ کدام مصدومیتی نداریم و با تلاش فراوان، برای حضور در مسابقات آماده هستیم. دهم  مهر ماه عازم مسابقات هستیم و 16 تا 21 مهر ماه هم زمان برگزاری رقابتها است. ساعت و تاریخ مسابقه هر ورزشکار از حالا مشخص است، اما تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس هنوز مشخص نیست.

 

............حوادث

* کبوتری که عامل مرگ شد: پسر 14 ساله که برای گرفتن یک کبوتر به پشت بام ساختمانی رفته بود، به پایین افتاد و جان باخت. ساعت 9 پنجشنبه گذشته مأموران کلانتری 132 نبرد در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از سقوط مرگبار یک پسر خبر دادند. به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس آغاز شد. در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد پسر 14 ساله به همراه چهار تن از دوستانش به پشت بام ساختمانی متروکه رفته بودند. پسر نوجوان با دیدن کبوتر به سمت آن میرود تا کبوتر را بگیرد، اما تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط میکند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که سقوط پسر نوجوان حادثه بوده است.

* شال دور گردن دختر معتاد سرنخ افشای راز قتل: شال گردنی که دور گردن دختر جوان گره خورده بود، سرنخ اصلی افشای راز جنایت خانوادگی بود. ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه 26 شهریور، مرد جوانی در تماس با پلیس از قتل خواهرش خبر داد. به دنبال این خبر، بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه در محدوده خیابان خلیج فارس شدند. آنها با حضور در محل با جسد دختر 36 ساله در حالی مواجه شدند که کیسه نایلونی روی سرش کشیده و شال گردنی دور گردنش بسته شده بود. در بررسیهای اولیه به نظر میرسید که دختر جوان دست به خودکشی زده است، اما گرههای روی شال گردن نشان میداد که دختر جوان نمیتوانسته خودش این کار را کرده باشد. از سویی نحوه بسته شدن این گرهها طوری بود که مشخص بود یک مرد این کار را کرده است. از آنجا که در ورودی خانه سالم بود و هیچ نشانه ای از ورود فرد غریبه دیده نمیشد، احتمال ارتکاب جنایت از سوی فرد یا افرادی آشنا مطرح شد. برادر مقتول در تحقیقات گفت: خواهرهایم به تنهایی در خانه پدری زندگی میکنند. لحظاتی قبل از کشف جسد یکی از خواهرهایم با من تماس گرفت و گفت هرچه زنگ خانه را به صدا در میآورد، خواهر دیگرم به نام نرگس در را باز نمیکند. من فوراً خودم را به او رساندم و وارد خانه شدیم. اما داخل خانه با جسد خواهرم مواجه شدیم. در ادامه بررسیها به دستور بازپرس، برادر و خواهر نرگس بازداشت شدند. خواهر نرگس ابتدا منکر جنایت بود، اما زمانی که در مقابل مدارک پلیسی قرار گرفت به قتل اعتراف کرد و گفت: خواهرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و به همین خاطر مدام مرا اذیت میکرد. بارها از او خواستم ترک کند، اما به جای ترک مواد مرا کتک میزد. برای همین تصمیم گرفتم که از او انتقام بگیرم. به مرد جوانی به نام ستار 3 میلیون تومان پول دادم و از او خواستم خواهرم را به قتل برساند. طبق نقشه ای که از قبل کشیده بودیم او وارد خانه مان شد و خواهرم را به قتل رساند. با اعتراف دختر جوان، ستار نیز بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد. اما او مدعی شد که در هنگام قتل خواهر مقتول نیز در صحنه حضور داشت. بدنبال اعتراف ستار و خواهر مقتول، به دستور بازپرس هر دوی آنها در اختیار پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند.

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *