شناسه خبر: 15919 منتشر شده در مورخ: 1397/10/29 ساعت: 09:03 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 29 دی 1397

روزنامه شنبه 29 دی 1397

حذف تبعیض تحقق پیام کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول - ایده هایی برای آنها که میخواهند اولین کتابشان را بنویسند - WeWalk، برنده جایزه دسترسی پذیری در نمایشگاه CES ۲۰۱۹ شد - هشتگ - جدول کلاسیک/ حقایق جالبی که اکنون به لطف دانش میدانیم!

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 29 دی 1397

12 جمادی الاول 1440

19 ژانویه 2019

سال بیست و سوم شماره 6053

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

حذف تبعیض تحقق پیام کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول 2

ایده هایی برای آنها که میخواهند اولین کتابشان را بنویسند 6

WeWalk، برنده جایزه دسترسی پذیری در نمایشگاه   CES ۲۰۱۹ شد 

هشتگ 13

جدول کلاسیک/ حقایق جالبی که اکنون به لطف دانش میدانیم! 15

اطلاعرسانی

 

 

...........سخن هفته

* حذف تبعیض تحقق پیام کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول: این روزها هر گاه از حقوق افراد معلول سخن گفته میشود، محور اجرایی، قانون حمایت از حقوق معلولان کشور است. این امر طبیعی است، زیرا بهبود سطح زندگی میلیونها تن از شهروندان ایران که مشمول تعریف فرد معلول میشوند، در گرو اجرای تمام عیار این قانون است. در هفته های گذشته از مشکل تأمین بودجه این قانون و مشکلات دیگر اجرایی آن بسیار گفته و نوشته ایم. اما نباید فراموش کرد قانون حمایت از حقوق معلولان کشور حد اقل تا جایی که به اهداف فعالین حقوق مدنی معلولان کشور مربوط بود و هست، قرار بود قانونی با ماهیت حقوق بشری و متضمن رعایت کامل و برابر سنگ مفاد این قانون با سایر حقوق شهروندان کشور باشد و نه صرفاً قانونی حمایتی و رفاهی. تردید نیست که بخشی از حقوق اجتماعی شهروندان معلول متضمن برخورداری آنان از خدمات اجتماعی، حمایت اقتصادی و رفاهی، دسترسیهای کافی به امکانات بهداشتی و درمانی، خدمات ورزشی و توانبخشی و در یک کلام رفع نیازهای عینی و ملموس این عزیزان است. اما آنچه روح کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول است و انتظار می رود این روح و پیام سرلوحه تدوین و اجرای کلیه قوانین حمایتی از افراد معلول باشد. تضمین برخورداری افراد معلول از کلیه حقوقی است که همه انسانها و شهروندان از آن برخورداراند و در آن روی سکه، تضمین عدم وقوع هر گونه تبعیض علیه افراد معلول به واسطه معلولیت و محدودیتهای جسمی، حسی و ذهنی آنان. زیرا افراد معلول دارای نیازهای ویژه و خاص نیستند. اشتباهی رایج و حتی قالب در ادبیات بسیاری از مسئولان، آنچه ویژه و خاص است، آن هم نه در همه موارد شکل پاسخگویی به نیاز افراد معلول و حقوق آنان است؛ وگر نه در ماهیت این افراد از همان حقوق سایر انسانها و شهروندان برخورداراند. دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق آموزش، حق اشتغال و در رأس همه این حقوق، حق مشارکت اجتماعی و اظهار نظر و تأثیر عملی بر تصمیمگیریهای جامعه، به ویژه تصمیمگیریهایی که به طور مستقیم در زندگیهای این افراد اثر گذار است. بنا بر این محور پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول با 50 ماده مراقبت دولتها و فراتر از آن، تعهد آنها به حذف تبعیضهای موجود علیه حقوق شهروندان معلول و در ادامه، عدم اجازه وقوع هر گونه تبعیض علیه این افراد پس از الحاق دولتها به کنوانسیون است. خوشبختانه کشور ما نیز به این پیمان نامه جهانی ملحق شده است و البته چنین انتظاری میرفت؛ زیرا ایران از جمله معدود کشورهاییست که قبل از الحاق به کنوانسیون، قانون ملی حمایت جامع از حقوق افراد معلول را تصویب کرده بود. اما چالش امروز و فردای جنبش مدنی معلولان کشور، تمرکز روی تحقق پیام و روح کنوانسیون، یعنی همان حذف انواع تبعیض علیه حقوق برابر شهروندان معلول است. به عبارت دیگر، اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان در بهترین شرایط، گام برداشتن در جهت اجرای کنوانسیون در کشور ماست، اما نباید فراموش کرد پیام اصلی کنوانسیون تأکید بر ارائه خدمات رفاهی صرف افراد معلول نیست، بلکه به رسمیت شناختن حقوق برابر آنهاست و تضمین عدم نقض این حقوق و اعمال تبعیض این راهی است دشوار؛ زیرا حذف تبعیض و ممانعت از وقوع آن بیش از ابزارهای حقوقی مستلزم ایجاد باور در ذهن عمومی جامعه و به ویژه تصمیم سازان و تصمیمگیران نسبت به حق برابر شهروندان معلول است. نهادینه شدن این نگاه و باور که معلولیت علتی برای کاهش سطح اقلیت شهروند معلول برای  داشتن حقوق برابر نیست، بلکه شکل پاسخگویی به آن را تغییر میدهد. غلبه بر این چالش مستلزم برنامه ریزی دقیق تشکلهای مدنی و استفاده از کل ظرفیتهای حقوقی کشور است که البته وظیفه ای کوتاه مدت و زودگذر نیست، بلکه جنبشی دائمی و هشیار را میطلبد. در یادداشت آینده در مورد چگونگی تحقق این استراتژی خواهم نوشت.

 

 

............چوب الف

* ایده هایی برای آنها که میخواهند اولین کتابشان را بنویسند. در ستون حاضر گاه از نوشتن سخن گفته ایم. از اهمیت آن در پرورش خلاقیت و لذت خلق کردن و تجربه نابی که تنها با خلق دیگر آثار هنری مانند خلق یک قطعه زیبای موسیقی یا ساختن یک فیلم یا مجسمه میشود مقایسه اش کرد. در این شماره هم مطلب جالبی را به آنها که میخواهند نخستین داستانشان را بنویسند تقدیم میکنیم. متن کامل ایده هایی را که در زیر میخوانید سحر حسابی ترجمه و خبرگزاری کتاب ایران منتشر کرده است. از صفحه خالی نترسید: خلاصه داستان و نام شخصیتها و خصوصیتشان را بنویسید. همه شخصیتها، اتفاقات، و تصاویر را آماده کنید و سپس شروع به نوشتن کنید. اولین چرکنویس را خیلی زود تمام کنید: اگر اولین چرکنویس را زود تمام کنید، فرم کلی داستان را به دست میآورید و وقت خود را پس از اتمام هر فصل، صرف ویرایش یا بازنویسی نمیکنید. به نوشته خود تعصب نداشته باشید: هر نویسنده ای اولین بار داستان بدی نوشته است. تنها راه حل، بازنویسی است. نوشتن را میتوان آموخت و استعدادی ذاتی نیست. مهم نیست که دوست صمیمی یا مادرتان از شما تمجید کند، همه ما در تله کلمات و جملات موردعلاقه خود گیر میکنیم. تحقیق کنید: برای شکل دادن شخصیتهای مختلف با آدمها مصاحبه کنید. حتی دزدکی به حرف دیگران گوش کنید و یادداشت بردارید. این کار الهام بخش است و موجب میشود شخصیتهای ملموسی خلق کنید. اگر میخواهید داستان در مکانی خاص رخ دهد، از آن دیدن کنید. برای نوشتن چند چرکنویس آماده باشید: چند بار نوشتن بهتر از کم نوشتن است. این کار به شما انتخابهای بیشتری میدهد تا روایت بهتری بسازید. بین نگارش هر چرکنویس به خود استراحت دهید تا ذهنتان استراحت کند. به این دوره زمان «تخمیر» میگوییم. در مقابل وسوسه مرتب کردن دست نوشته هایتان پس از اتمام نوشتن مقاومت کنید. آثار بزرگان را بخوانید: نویسندگان مورد علاقه خود در یک ژانر را انتخاب کنید و آثارشان را بخوانید. به شکل روایت داستانها توجه کنید. به داستانهای جزئی و اهمیت آنان در شکل دهی داستان کلی توجه کنید. ببینید چطور اختلاف و تعارضات بین شخصیتها حل میشود. به زمان افعال و تأثیر آن بر خواننده توجه کنید: به عنوان نمونه اگر از شخص اول و قهرمان داستان برای روایت استفاده میکنید، باید یاد بگیرید که زمان فعلها را به درستی تغییر دهید تا خواننده دچار سردرگمی نشود. در این مورد میتوانید به آثار مورد علاقه تان رجوع کنید تا ببینید نویسندگان بزرگ چگونه از زمانهای مختلف برای افزایش تأثیر قصه گویی بهره میبرند. اولین دستنوشته خود را به هیچ کس نشان ندهید: شاید فکر کنید تقاضا از دیگران برای خواندن داستانتان هوشمندانه است، اما اشتباه میکنید. سومین یا چهارمین دستنوشته خود را برای خواندن به دیگران بسپارید. مخاطب خود را به دقت انتخاب کنید. اگر اثری برای جوانان نوشتید، از دختر نوجوانتان بخواهید داستانتان را بخواند و از او بخواهید نظر واقعی خود را به شما بگوید. اگر انتقادات مشابهی تکرار شد، متن خود را بازنویسی کنید. اولین دستنوشته خود را برای ناشر نفرستید: قبول نمیکنند. همیشه بهترین و آخرین دستنوشته خود را بفرستید؛ چون فقط یک بار به شما فرصت میدهند.

 * پاراگراف کتاب: تا زنده بود، از زندگی بیزاریش میآمد... دلش میخواست وقتی که مرد، دیگر به دنیا بر نگردد... حتی به بچه هایش سپرده بود او را در تابوتی پولادی سمنت و ساروج کنند تا کرم و خراطین و افعی به گورش راه نبرند و از گوشت و کثافتش تغذیه نکنند و اجزای تجزیه شده لش او را به دنیای زنده ها بر نگردانند. تا زنده بود و میان زنده ها میگشت این طور بود. دلش نمیخواست پس از مرگ با شیره نباتی یک علف هرز، یک شو که، یک خارخسک، یک گوساله، یک تخم و ترکه آدمیزاد چرا شود، به گوشت گرم و زنده و قرمز مبدل شود تا دوباره از نیش سوء زن و نیش زن و نیش زندگی تأثر بگیرد... تا زنده بود... بله. اما فقط تا زنده بود!.... درها و دیوار بزرگ چین | احمد شاملو

...........فناوریهای امیدبخش

* WeWalk، برنده جایزه دسترسی پذیری در نمایشگاه CES ۲۰۱۹ شد: CES نام بزرگترین نمایشگاه حوزه فناوری در دنیا است که هر ساله در ماه ژانویه در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود. در این نمایشگاه، شرکتها و ایده پردازانی از سراسر دنیا گرد هم میآیند و ایده هایشان را در عرصه های مختلفی نظیر هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و... به نمایش میگذارند. CTA نام بنیادی است که از چهار سال پیش تا کنون بخشی را برای حمایت از ایده های مرتبط با تسهیل زندگی معلولین و سالمندان در CES ایجاد کرده است. امسال و در چهارمین دوره، پنج ایده از سوی این بنیاد مستحق دریافت جایزه شناخته شد که یکی از این پنج ایده، به محصولی تعلق دارد که قرار است بر روی عصای سفید نصب شود و مسیریابی را برای نابینایان آسانتر کند. Wewalk در واقع یک عصای کوچک است که به عصای سفید فرد نابینا وصل میشود و قادر است با استفاده از فناوری مافوق صوت، موانع و پستی بلندیهای پیش رو را به کاربر نابینا اطلاع دهد. این البته تمام ماجرا نیست. حتماً میدانید که از این دست محصولات زیاد در ایران ما هم تولید شده، اما تفاوت WEWALK با محصول مشابهی که در ایران و برخی کشورهای دیگر تولید شده در این است که این ابزار در حقیقت از فناوریهای پوشیدنی نظیر ساعتهای هوشمند الگوبرداری کرده تا امکانات فراوانی را در اختیار کاربر خود بگذارد. WEWALK میتواند به گوشی اندروید یا IOS شما متصل شود و به وسیله رابط کاربریِ ساده ای که برایش طراحی شده، امکانات فراوانی را در اختیار کاربرش قرار دهد. کاربر نابینا قرار است به کمک این ابزار دیگر نیازی به خارج کردن گوشی از جیبش نداشته باشد. این ابزار از طریق بلوتوث به نرم افزاری که برای همین کار بر روی گوشی نصب شده متصل میشود و کاربر میتواند درست مثل آنچه در ساعتهای هوشمند اتفاق می افتد، با استفاده از فرمانهای صوتی و لمسی، گوشی را کنترل کند. کاربران نابینا قادر خواهند بود به کمک WEWALK از ابزارهایی نظیر قطبنما، سرعتسنج و ... استفاده کنند. این ابزار همچنین میتواند از امکان GPS که بر روی همه گوشیهای هوشمند تعبیه شده استفاده کند و به این ترتیب نابینایان خواهند توانست بدون نیاز به مراجعه به گوشی، به وسیله WEWALK مسیریابی هم بکنند. امکان درخواست تاکسی آنلاین هم از دیگر قابلیتهای WEWALK است. این ابزار میتواند به حساب اوبر و لیفت کاربر که مشخصاتش در گوشی وارد شده متصل شود و فرمانهای صوتی کاربر را دریافت کرده و برایش از این دو کمپانی که امکان ارسال تاکسی آنلاین را فراهم میکنند، تاکسی سفارش دهد. جایزه CTA مبلغ ۲۵۰۰ دلار پول و یک غرفه رایگان در CES است که به تازگی در اختیار طراحان WEWALK قرار گرفته است. انجمن جوانان نابینای ترکیه حامی این ایده است و در حال حاضر قیمت تمام شده دستگاه ۳۵۰ دلار پیشبینی میشود.

 

 

...........هشتگ

* از هفته گذشته با هم قرار گذاشتیم که سوژه های داغ فضای مجازی را با هم مرور کنیم و البته در این راه نیز نیازمند یاری شما فعالان فضای مجازی هستیم. در هفته گذشته فیلم  وادار کردن دو کودک گلفروش به خوردن گلها با پلاستیکشان توسط پیمانکار شهرداری کرمان  موجی را در شبکه های مجازی به راه انداخت. همین موج بود که متولیان شهرداری کرمان را مجبور کرد تا به عذرخواهی و دلجویی از دو کودک کار بپردازند. هرچند که به قول یکی از کاربران، این بچه ها بعد از دلجویی باید لباسهای پلوخوریشان را دربیاورند و به خیابان برگردند. سوژه بعدی تصویر پیرزنی بود در اهواز که مدتها برای رد شدن از خیابان مشکل داشت و چون نمیتوانست به درستی راه برود، مأموران راهنمایی و رانندگی به او کمک میکردند و بهمین خاطر مجبور بودند مدت چراغ قرمز را بیشتر کنند تا پیرزن از خیابان رد شود برای همین چند مأمور راهنمایی و رانندگی پول جمع میکنند و اقدام به خرید یک ویلچر برای پیرزن میکنند که تصویر پیرزن روی ویلچر به همراه دو مأمور راهنمایی و رانندگی بازتاب زیادی داشت، اما سوژه بعدی سقوط هواپیمای بویینگ 707 ارتش بود. نکته جالب توجه این که سرعت انتقال خبر در فضای مجازی بسیار سریعتر از خبرگزاریها و روزنامه ها بود و خبر، ابتدا در فضای مجازی منتشر شد و بعد به خبر روز تبدیل شد. آخرین سوژه هشتگ این هفته را هم تخم مرغ تشکیل میدهد. بله! به نظر شما هم ممکن است خنده دار باشد. تصویر یک تخم مرغ در فضای مجازی تا کنون بیش از 26 میلیون لایک گرفته است و همچنان در حال جمعآوری لایک است. (منظور از لایک به معنای دوست داشتن است. لایک امکان ویژه ای برای بازخورد نظر کاربر است که تنها با فشار دادن دکمه لایکِ زیر نوشته میتوان آن را انجام داد، به واقع لایک بازخورد فکر مخاطب در ارتباط با صاحب پست یا صفحه مربوطه است».

 

..............کشکول

* جدول کلاسیک: برای پیدا کردن رمز 26 حرفی ما باید به 26 سؤال پاسخ دهید و حروف اول پاسخها را پشت هم بچینید که رمز جدول سخنی از سعدی بدست میآید. سؤالات: 1. آب گل (چهار) 2. نوعی شیرینی بلورین که از شیره شکر درست میکنند (چهار) 3. شتر عرب (سه) 4. چوبی استوانه ای شکل که با آن خمیر نان را پهن میکنند (پنج) 5. گل و لای جوب (سه) 6. قاتل امام حسین (ع) (سه) 7. نادان و احمق (چهار) 8. گیاهی علفی و پایا با ساقه های نازک، سفید و ترش مزه که مصرف خوراکی دارد (چهار) 9. واحد شمارش انسان (سه) 10. بزرگ (چهار) 11. زنگ بزرگی که در کلیسا نصب میکنند (پنج) 12. اقیانوس، بحر (چهار) 13. هر چیزی که مایه تباهی، فساد و زیان شود (سه) 14. خدمتکار مرد (چهار) 15. آلت آهنی با دسته چوبی شبیه تیشه برای کوبیدن چیزی (سه) 16. دوری گزیدن از وطن (چهار) 17. خشکزار (چهار) 18. درودگر (چهار) 19. عاقل نیست (شش) 20. راهنمایی (چهار) 21. نوعی حشره با آرواره های قوی که به صورت اجتماعی زندگی کرده و از چوب تغذیه میکند (هفت) 22. کلاه جواهرنشان که پادشاهان بر سر گذارند (سه) 23. نماینده (چهار) 24. ماه روزه گرفتن (پنج) 25. پارچه ای که زیر لباس یا پارچه دیگر میدوزند (چهار) 26. صد ترکی (سه). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: کنزا بورواوئه؛ برجهای شفابخش. برنده این هفته آقای بزرگی مهر از تهران است.

* جدی نگیرید: شما رندوم دست بذار رو ده تا ایرانیَ همه شون میگن پزشکی قبول میشدم، ولی چون از خون میترسیدم، نرفتم. - عنوان سلطان پرداخت نکردن قبض آب و برقم میرسه به باباى من! یعنى همین روزاست که بیان انشعابها رو از ریشه بکنن برن! - سلامتى دو نفر: مامانم که با یه نگاه، میفهمه پول میخوام و بهم میده. بابام که سه ساعت مث سگ کتک خورده بهش نگاه میکنم، ولى خودشو میزنه به کوچه على چپ.

* حقایق جالبی که اکنون به لطف دانش میدانیم! هر ۲۳ هزار سال یک بار صحرای مصر، از یک جنگل انبوه تبدیل به یک بیابان میشود و بالعکس: به گفته  دانشمندان، ۶ هزار سال قبل، صحرای مصر پوشیده از مرتعهای سرسبز، علف و درخت بود، اما تغییرات آب و هوایی، این منطقه را تبدیل به یک بیابان بی آب و علف کرد. طبق تحقیقات، این تغییرات تقریباً هر ۲۳ هزار سال یک بار اتفاق می افتد. - اگر به قناریها فلفل قرمز بدهیم رنگ آنها تغییر میکند: در بالهای قناری، رنگدانه های خاصی وجود دارد که منشأ رنگ پرهای این پرنده است. به همین دلیل است که این پرنده ها وقتی در معرض پرتوهای نور خورشید قرار میگیرند یا غذای خاصی میخورند، رنگ بدنشان تا حدودی تغییر میکند. قناریهای زرد رنگ اگر فلفل قرمز بخورند، نارنجی یا کاملاً قرمز میشوند. فلفل برای پرنده ها ضرری ندارد و این ماده غذایی در واقع ویتامینهای زیادی در خود دارد. - ریش توتنخامون در حین پروسه نظافت موزه  مصر در سال ۲۰۱۴ افتاد: نقاب تدفین توتنخامون، فرعون مصر، نمادی از مصر و یکی از ۱۰ نماد تمدن بشری است. این نقاب که در سال ۱۹۲۲ کشف شد، از جنگها و انقلابهای زیادی جان سالم به در برده بود تا آنکه در سال ۲۰۱۴، کارکنان موزه ای در مصر آن را ناقص کردند. در حین پروسه نظافت، ریش نقاب تصادفاً کنده شد و کارکنان موزه برای آنکه اشتباه خود را پنهان کنند، سعی کردند ریش را با چسب بچسبانند، اما این کار بیشتر به نقاب صدمه زد. در سال ۲۰۱۶ راز این اشتباه بالاخره فاش شد و خبر آن تاریخ نگاران سرتاسر دنیا را شوکه کرد. - استفاده از جی پی اس در سرتاسر دنیا رایگان است، اما روزانه ۲ میلیون دلار برای این سیستم هزینه میشود: جی پی اس یا همان سیستم مکان یاب جهانی، به کمک ۲۴ ماهواره در سرتاسر دنیا کار میکند. دولت امریکا برای نگهداری و سرویس این ماهواره ها سالانه ۷۵۰ میلیون دلار یا به بیانی دیگر، روزانه حدود ۲ میلیون دلار هزینه میکند. طبق گفته های دولت امریکا، این هزینه ها هیچ منفعت شخصی برای آنها ندارند. با این حال، این سیستم میتواند به ما کمک کند جلوی سوانح را بگیریم و در صورت بروز حادثه، کمکهای لازم را برسانیم. - آووکادو برای پرنده ها، گربه ها، سگها، خرگوشها و دیگر حیوانات خانگی سمی است: آووکادو تقریباً برای همه  جانداران جز انسان سمی است. برگهای آووکادو حاوی اسید سمی به نام «پرسین» هستند که باعث نکروز یا بافت مردگی ماهیچه قلب و غده پستانی در گونه های مختلف حیوانی میشود. دانه آووکادوی زمینی میتواند باعث مرگ ماکیانی مثل مرغ و خروس شود و گوشت آن میتواند یک اسب یا گاو را از پای درآورد.

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: 1. کبایر، بایر، یرا 2. دینار، دیار، یاد 3. زنجیر، نیجر، نیر 4. سیاره، سیره، ریس 5. بیمار، میرا، ریم 6. دیوار، دایر، دار 7. ارتشی، آشتی، آتی 8. سوفار، فارس، ارس 9. داراب، بارد، برد 10. روباه، بهار، هار 11. اخیار، خارا، ارا 12. شهروز، ورزش، روز.

............اطلاعرسانی

* جامعه نابینایان آذربایجان شرقی در نظر دارد کلاسهای آموزشی آشنایی با طب سنتی در 16 جلسه، آموزش آشپزی با بیش از 20 نوع دسر و غذا در 8 جلسه، آموزش بافتنی و قلاببافی در 30 جلسه، آموزش اندروید و نرم افزارهای مختلف در 10 جلسه و کارگاههای آموزشی یک روزه شامل روانشناسی، ژنتیک، یوگا و... را برگزار نماید. برای ثبت نام میتوانید با دفتر جامعه نابینایان با شماره تلفن 09144055630 و 04136568101 تماس حاصل نمایید. مهلت ثبت نام فقط سوم بهمن ماه 97 است.

* هیئت عزاداران حسینی برگزار میکند: سفر زیارتی مشهد مقدس در تاریخ 12 اسفند ماه 97 به مدت 4 روز و سه شب. مهلت ثبت نام تا پایان 10 بهمن ماه. هزینه سفر برای فرد نابینا که تا کنون به سفر زیارتی مشرف نشده است به مبلغ 40 هزار تومان و افرادی که به مدت چهار سال مشرف نشده اند 110 هزار تومان است. تلفن تماس: 09121333790-09120242139 آقای مرشدی

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *