شناسه خبر: 16325 منتشر شده در مورخ: 1397/11/29 ساعت: 08:54 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه دوشنبه 29 بهمن 1397

روزنامه دوشنبه 29 بهمن 1397

رئیس جمهوری در هرمزگان - انتظار معلولان برای مناسبسازی نظام قضایی و اجرایی (بخش پایانی) - «سالک» چیست؟ - هدیه جوانان رتوریک به رهبر میهمان - نتایج تیمی و انفرادی مسابقات دوی صحرانوردی آقایان و بانوان - قتل اعضای یک خانواده به خاطر 20 کیلو برنج - اطلاعرسانی

روزنامه ایران سپید

دوشنبه 29 بهمن 1397

12 جمادی الثانی 1440

18 فوریه 2019

سال بیست و سوم شماره 6077

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

رئیس جمهوری در هرمزگان 2

انتظار معلولان برای مناسبسازی نظام قضایی و اجرایی (بخش پایانی) 3

«سالک» چیست؟ 8

هدیه جوانان رتوریک به رهبر میهمان 11

نتایج تیمی و انفرادی مسابقات دوی صحرانوردی آقایان و بانوان 15

قتل اعضای یک خانواده به خاطر 20 کیلو برنج 18

اطلاعرسانی

 

 

.............سیاسی

* رئیس جمهوری در هرمزگان. دکتر روحانی روز یکشنبه در بدو ورود به هرمزگان گفت: برنامه ها و طرحهای مهمی در دولت یازدهم و دوازدهم در استان هرمزگان اجرا شده که امیدواریم پیشرفت مناسبی داشته و تا پایان دولت دوازدهم بهره برداری شوند. * «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان در خصوص شکست برنامه های ضد ایرانی آمریکا در نشستهای ورشو لهستان و مونیخ آلمان، گفت: این دو نشست، آوردگاه انزوای آمریکا بود. * نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر تحریم آمریکا را خودمان جدی تلقی کنیم و سقف فروش نفت را کاهش دهیم، خود تحریمی است. * دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مدتها گذشت، اروپا هنوز تن به شرایط آمریکا نداده و تازه یک راهکار جایگزین را طراحی کرده است؛ چون این راهکار فازهای مختلف دارد، نمیتوان الآن گفت چگونه است.

 

............گزارش ویژه

* انتظار معلولان برای مناسبسازی نظام قضایی و اجرایی: در شماره قبل روزنامه تا آنجا خواندید که مدیر عامل انجمن باور در گردهمایی قضات سراسر کشور از محدودیتهای پیش روی معلولان در دادگستریها و امور قضایی صحبت کرد. امروز به ادامه صحبتهای این فعال حوزه معلولان که در مورد مواد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است میپردازیم. معینی در این نشست با اشاره به چهار ماده اول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت گفت: «معلولان سه انتظار از دستگاههای حقوقی قضایی کشور دارند: نخست رعایت حقوق افراد معلول در شکل رسیدگیها در قوه قضائیه. به این معنا که وقتی فرد معلول به علت عدم مناسبسازی نمیتواند وارد دادگاه شود، شأن این شهروند آن نیست که چهار نفر پیدا شوند و ویلچرش را تا طبقات بالا ببرند. حال برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد که حقوق این افراد رعایت شود؟ مورد بعدی، صدور احکام و آرا است که با توجه به انواع معلولیت میتواند برای فرد معلول شدت بیشتری داشته باشد. قضات باید معلولان و شرایط و مشکلاتشان را بشناسند تا رأی عادلانه تری را صادر کنند. مورد سوم آن است که فرد معلول در مکان دیگری دچار مشکل میشود و حقوقی را که دولت و قانون برایش تعیین کرده پایمال میشود. برای توضیح بیشتر باید بگویم در کشور قوانینی داریم که لازم الاجراست و دستگاههای مختلف در اجرای آن و رعایت حق معلولان تخلف میکنند. حال سؤالی که ایجاد میشود آن است که آیا میتوان از ظرفیت قضات نظام قضایی در پیگیری حقوقی که به رسمیت شناخته شده و در قانون وجود دارد استفاده کرد؟ قضات به چه شکل میتوانند برای دستیابی معلولان به حقوقشان در این زمینه کمک کنند؟» وی دسترسپذیری را یکی از ارکان زیرساختی زندگی معلولان بیان کرد و گفت: «اگر من نابینا نتوانم از در منزل به علت نبود مناسبسازی خارج شوم، دیگر آموزش و اشتغال و تفریح شوخی تلقی میشود. پس به تبع آن نمیتوانم به هیچ یک از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودم برسم؛ مگر آنکه پیشرفتی در دسترسپذیری کشور ایجاد شود. بنا بر این در همه جای دنیا حق دسترسپذیری به عنوان پیش شرط تحقق سایر حقوق در نظر گرفته شده است و تحقق آن جزو الزامات اولیه همه دولتهاست. دسترسپذیری برای ما به دو بخش تقسیم میشود: اول دسترسپذیری فیزیکی و دوم دسترسپذیری غیر فیزیکی.» در ادامه این کارگاه برای آشنایی بیشتر قضات با پرونده های قضایی معلولان چندین پرونده توسط جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور بازخوانی و جلسه دادگاهی با حضور معلولان شبیه سازی شد. در بازخوانی پرونده ها به مواردی اشاره شد که قاضی میتوانست برای فرد معلول یا اعضای خانواده اش طبق ماده 502 آیین دادرسی کیفری، مجازات جایگزین صادر کند. در این ماده آمده است: «هر گاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال میکند.
تبصره: هر گاه هنگام اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.» در نمونه های بازخوانی شده، پرونده خواهر و برادری که هر دو بیماری ام اس شدید دارند، مورد بررسی قرار گرفت. پدر خانواده فوت کرده است و مادر سرپرست آنهاست و به خاطر بدهی مالی راهی زندان شده است و این دو نفر با توجه به وخامت معلولیت و عدم وجود مراقب شرایط سختی دارند. همچنین در این کارگاه به بازخوانی پرونده حسین خسروی پرداخته شد که به خاطر عدم رابط ناشنوای آشنا به زبان محلی و ناآگاهی این ناشنوای بیسواد به موضوع جرم و دادگاه، این فرد محکوم به اعدام شده بود. برای شبیه سازی این حادثه، متهم ناشنوای دیگری را برای حضور در دادگاه شبیه سازی شده حاضر کردند تا پرونده او بررسی شود. این فرد ناشنوا با دست و پای بسته در جایگاه متهم قرار گرفت و از او خواسته شد تا از خود دفاع کند؛ حال آنکه فرد ناشنوا برای صحبت کردن باید از دستانش استفاده کند که در این لحظه قاضی دستور به باز کردن دستبند از دستان این معلول داد. بعد از بازخوانی پرونده ها در روز پایانی کارگاه دو تصمیم از سوی جمع گرفته شد که نیاز به پیگیری و تصویب دارد. یکی ایجاد شعبه ویژه معلولان که فضای محیطی آن برای حضور افراد معلول مناسبسازی شود و قضات و کارکنان آن شعبه به طور کامل آموزشهای ویژه ای دریافت کنند و دیگری، تدوین آیین نامه دادرسی ویژه معلولان است. «پایان»

.............آموزشی

* «سالک» چیست؟ سالک یک بیماری پوستی و انگلی و مشترک انسان و حیوان است و در اثر گزش پشه خاکی ماده و انتقال انگل ایجاد و اغلب به شکل یک زخم دیده میشود. زخم بیشتر در نواحی باز بدن ایجاد میشود مثل دست، پا، صورت، سر و گردن. سالک در استانهای گلستان، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، فارس،  هرمزگان، بوشهر، اهواز، ایلام، سیستان و بلوچستان و کاشان شیوع بالایی دارد و سالانه بالغ بر 20 هزار مورد مبتلا به سالک در کشور ثبت میشود. پشه خاکی ناقل بیماری خاکستری رنگ و اندازه آن یک سوم پشه  معمولی است و به سختی دیده میشود. در ایران دو نوع سالک شهری (نوع خشک) و روستایی (نوع مرطوب) وجود دارد. در سالک نوع شهری مخزن بیماری عمدتاً بیماران مبتلا و به طور تصادفی سگها هستند. پشه خاکی ماده پس از خونخواری از اطراف زخم سالک، آلوده شده و در خونخواری مجدد در فرد سالم باعث انتقال بیماری میشود. در سالک نوع روستایی موشهای صحرایی مخزن بیماری هستند و پشه خاکی ماده پس از خونخواری از موش صحرایی مبتلا، آلوده شده و در خونخواری مجدد در فرد سالم باعث انتقال بیماری میشود. پس از چند هفته تا چند ماه از گزش پشه خاکی آلوده، برجستگی کوچک قرمز رنگی ظاهر میشود که به تدریج بزرگتر شده و مرکز آن زخم میشود. تعداد ضایعات ممکن است بیش از یکی باشد. در سالک نوع روستایی ترشحات چرکی بر روی زخم وجود دارد و اطراف آن قرمز و برجسته است؛ به همین دلیل به آن نوع مرطوب گفته میشود. در سالک نوع شهری ضایعه معمولاً بدون ترشح است؛ بنا بر این به آن نوع خشک میگویند. احتمال عفونت ثانویه با باکتریها نیز وجود دارد. ضایعات معمولاً بدون درد و خارش است. ضایعه سالک به شکل یک زخم بد شکل، ممکن است برای بیشتر از یک سال باقی بماند. در برخی موارد با تهاجم به پلک و بینی ممکن است موجب ایجاد ضایعه ماندگار در چهره یا تغییر شکل شدید در بیمار شود. همچنین ایجاد عفونت ثانویه با باکتریها، ممکن است عوارض شدیدی را ایجاد کند. در سالک نوع شهری که بیماران مخزن بیماری هستند، بیماران باید تحت درمان قرار گیرند. به این ترتیب خطر آلوده شدن پشه های خاکی و انتقال بیماری وجود نخواهد داشت. در سالک نوع روستایی تنها موارد خاص تحت درمان قرار میگیرند. این موارد شامل ضایعات بیشتر از 3 سانتیمتر، ضایعات موجود در صورت، تعداد بیشتر از 3 ضایعه، ایجاد ضایعه منتشر سالکی و وجود ضایعه در روی مفاصل است. درمان سالک به دو صورت موضعی و عضلانی انجام میشود. درمان موضعی بصورت تزریق دارو و به اطراف زخم هفته ای یک بار و یخ زدن آن توسط مواد خاص (کرایو) دو هفته یک بار (حد اکثر 12 هفته) انجام میشود. درمان عضلانی نیز به صورت تزریق روزانه دارو به مدت 14 روز (در نوع روستایی) و 21 روز (در نوع شهری) است.

* گلواژه: اگر در کارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید. بیل گیتس

.............سه، چهار، هفت

* هدیه جوانان رتوریک به رهبر میهمان: تالار وحدت در غروب اولین روز از هفته جاری، میزبان ارکستر رتوریک شد تا با حضور رهبر میهمان قطعاتی از آهنگ سازان جهان و ایران را اجرا کند. به گزارش روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، ارکستر رتوریک با حضور شاهین فرهت دبیر جشنواره اولین قطعه اش را اجرا کرد. دیورتیمنتو در دی ماژور، نخستین قطعه ای بود که توسط ارکستر رتوریک به رهبری نصیر حیدریان، رهبر میهمان ارکستر اجرا شد. این قطعه که یکی از فرمهای موسیقی کلاسیک است، ساخته موتسارت، آهنگساز دوره کلاسیک قرن هجدهم اهل زالتسبورگ اتریش، یکی از مهمترین مراکز هنری این کشور است. بنا بر گفته بسیاری از اساتید موسیقی کلاسیک، این قطعه یکی از سختترین قطعات برای اجراست. این نکته را حیدریان بعد از پایان این قطعه عنوان داشت و اظهار کرد: «قطعه ای که ارکستر اجرا کرد، یکی از دشوارترین قطعاتیست که موتسارت نوشته و شما مشاهده کردید که ارکستر این قطعه را به چه زیبایی اجرا کرد.» بعد از صحبتهای کوتاه حیدریان، حضار اعضای ارکستر را مورد تشویق قرار دادند. دومین قطعه که توسط اعضای جوان ارکستر رتوریک اجرا شد، adagio اثر ساموئل آزبون باربر، آهنگ ساز مطرح قرن بیستم آمریکایی بود. او اهل وستچستر آمریکاست که در نیویورک درگذشت. آداجیو قطعه ای برای ارکستر سازهای زهی و از اولین کوارتتهای زهی اوست. او در ژانویه هزار و نهصد و سی و هشت قطعه را برای آرتورو توسکانینی، رهبر ارکستر نامدار ایتالیایی فرستاد. توسکانینی پارتیتور را بدون هیچ اظهار نظری پس فرستاد که موجب دلگیری باربر شد. متعاقباً توسکانینی به واسطه یک دوست به اطلاع باربر رساند که فکر اجرای قطعه را در سر میپروراند و نتها را برگردانده، چرا که آن را از حفظ شده است. اولین اجرای توسکانینی به همراه ارکستر سمفونیک mbc در پنج نوامبر هزار و نهصد و سی و هشت از رادیو پخش شد. سومین قطعه، st. paul’s suite اثری برای ارکستر از آهنگساز انگلیسی، گوستاو هولست بود. این قطعه در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی تصنیف شد، ولی به دلیل تغییراتی که بعدها در آن داده شد، تا سال هزار و نهصد و بیست و دوی میلادی منتشر نشد. نام این قطعه از مدرسه دخترانه سینت پل در بریتانیا گرفته شده که هولست از هزار و نهصد و پنج تا هزار و نهصد و سی و چهار در آنجا مدیر موسیقی بود. هولست این سوئیت را به پاس استودیو آکوستیکی که مدرسه برایش ساخته بود، تصنیف کرد. به گزارش روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، بعد از تنفس کوتاه، بخش دوم کنسرت ارکستر رتوریک با اجرای قطعه variations on a theme by tchaikovsky اثر آنتون آرنسکی، آهنگ ساز قرن نوزدهم روس آغاز شد. بعد از این قطعه، ارکستر cavalleria rusticana intermezzo روستایی سلحشور، اثر پیترو ماسکانی، آهنگساز کلاسیک اپرای اهل ایتالیا را اجرا کرد. ماسکانی این قطعه را در سال هزار و هشتصد و نود تصنیف کرد که یکی از شور انگیزترین شاهکارهای تاریخ اپرا به شمار میرود. قطعه پایانی بخش دوم کنسرت ارکستر رتوریک به قطعه sinfonietta in a minor اثر شاهین فرهت اختصاص داشت. فرهت میگوید این قطعه را حدود ده سال پیش، زمانی که دور از وطن بود، نوشته است. بر اساس این گزارش، بعد از پایان قطعه آخر که با تشویق طولانی حضار همراه بود، نصیر حیدریان ضمن تمجید از اعضا و رهبر ارکستر اظهار کرد: این بچه ها برای دانه به دانه این نتها از صبح تا شب زحمت کشیدند. من شاهد بودم که رهبر ارکستر (رضا مریوند) چقدر برای ارکستر زحمت میکشد. بعد از صحبتهای حیدریان که رهبر مهمان ارکستر بود، رضا مریوند، رهبر ارکستر از طرف اعضای ارکستر، سردیس حیدریان را به عنوان هدیه، تقدیم او کرد.

.............ورزشی

* نتایج تیمی و انفرادی مسابقات دو صحرانوردی آقایان و بانوان: مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور نابینایان در دو بخش آقایان و بانوان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان جمعه ۲۶ بهمن در بوستان ولایت تهران برگزار شد. به گزارش ایران سپید: این رقابتها در بخش بزرگسالان آقایان در ماده ۵ کیلومتر و در گروه بزرگسالان بانوان در ماده ۳ کیلومتر برگزار شد. در این مسابقات و در رده سنی بزرگسالان، 161 دونده شامل 84 نفر در بخش بانوان و 77 نفر در بخش آقایان از 17 استان کشور به مصاف هم رفتند. در بخش جوانان نیز 59 نفر با هم به رقابت پرداختند. در پایان رقابتهای تیمی مردان و در بخش جوانان، همدان اول شد، فارس دوم و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت. در رده سنی بزرگسالان و در بخش مردان، آذربایجان غربی قهرمان شد، آذربایجان شرقی در جایگاه دوم قرار گرفت و اصفهان سوم شد. در نتایج انفرادی بخش جوانان و در کلاس b1 محمدرضا اقبالی از همدان اول شد، نیما آذری از آذربایجان شرقی در جایگاه دوم قرار گرفت و مهرداد نجفی از همدان به عنوان سومی دست یافت. در بخش جوانان و کلاس ادغامی b2-b3، مهدی سیاری از همدان، محمدمهدی سالار مقدم از خراسان رضوی و ابو الفضل خسروی از فارس، به ترتیب اول تا سوم شدند. در رده سنی بزرگسالان و در کلاس b1، حمید اسلامی از همدان قهرمان شد، محمدرضا وطنفدا از آذربایجان غربی در جایگاه دوم قرار گرفت و بهزاد زادعلی اصغر از آذربایجان شرقی به عنوان سومی دست یافت. در بخش بزرگسالان و کلاس ادغامی b2-b3، علی الهی از اصفهان، کیوان حسنبیگی از تهران و محمد جعفرنژاد از آذربایجان غربی به ترتیب اول تا سوم شدند. اما در پایان رقابتهای تیمی دو صحرانوردی بانوان و در بخش جوانان، آذربایجان غربی قهرمان شد، خراسان رضوی به عنوان دومی دست یافت و زنجان سوم شد. اما در بخش بزرگسالان زنجان قهرمان شد، تهران در جایگاه دوم ایستاد و همدان سوم شد. اصفهان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین و توابع تهران به ترتیب چهارم تا نهم شدند. در مسابقات انفرادی بانوان و در کلاس b1 بخش جوانان، زهرا نعمتی از زنجان اول شد، اسرا مرادی از کردستان دوم شد و یگانه امیدبیگ از خراسان رضوی در جایگاه سوم قرار گرفت. در بخش جوانان و در کلاس ادغامی b2-b3، صبا یگانه از آذربایجان غربی اول شد، پروانه قردویی از آذربایجان غربی در جایگاه دوم قرار گرفت و زهرا رحیمی از خراسان رضوی سوم شد. در رده سنی بزرگسالان و در کلاس b1، الهه قلیفلاح از زنجان در جایگاه نخست ایستاد، شادی حقی از آذربایجان شرقی به مقام دومی دست یافت و خدیجه طهماسبیان از تهران سوم شد. در رده سنی بزرگسالان و در کلاس ادغامی b2-b3، لیلا جعفری از زنجان، پرستو حضرتی از همدان و بهاره اشکش از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند. «امیر سرمدی»

.............حوادث

* قتل اعضای یک خانواده به خاطر 20 کیلو برنج: مستأجر معتاد که برای سرقت از صاحبخانه اش سه عضو این خانواده را به قتل رسانده بود فقط 2 گونی برنج دزدید. عصر چهارشنبه 24 بهمن مأموران پلیس آگاهی شهرستان خدابنده از قتل زوجی سالمند به همراه پسر معلولشان در خانه باخبر شدند. در نخستین تحقیقات از محل جنایت مشخص شد مقتولان زنی 60 ساله، مردی 80 ساله و پسر 45 ساله معلولشان بوده که با ضربات وارده به سر با چوبدستی به قتل رسیده بودند. مادر خانواده در ورودی اتاق و پدر و پسر نیز در رختخواب پهن شده زیر کرسی به قتل رسیده بودند. بلافاصله تحقیقات پلیسی برای شناسایی عامل این قتل عام خانوادگی آغاز شد و کارآگاهان پلیس آگاهی توانستند در کمتر از پنج ساعت قاتل را شناسایی و دستگیر کنند.

پلیس آگاهی شهرستانهای خدابنده و زنجان با بررسیهای فنی و علمی پلیسی به فردی معتاد و سابقه دار ظنین شدند و او را دستگیر کردند. وی در بازجوییها در مواجهه با شواهد و دلایل، به انجام این جنایت اعتراف کرد. در تحقیقات و بازجوییها، مشخص شد که قاتل جوانی 26 ساله و معتاد به هرویین و شیشه است که مدتی قبل مستأجر این خانه بوده و نسبت به وضعیت خانواده و محیط خانه آشنایی کامل داشته است. وی به قصد کشتن اعضای این خانواده وارد خانه شده و هر سه نفر را در فاصله زمانی کمی به قتل رسانده و سپس با سرقت 2 گونی برنج 10 کیلویی، فرار کرده است. روز بعد از جنایت، همسایه ها وقتی متوجه غیبت این خانواده میشوند نسبت به موضوع مشکوک شده و پلیس را در جریان میگذارند.

رحمتی افزود: قاتل سابقه سرقت و ضرب و شتم دارد و کارآگاهان طی تحقیقات صورت گرفته متوجه شدند که وی جوانی بدسرپرست بوده و زندگی آشفته ای دارد و در زمان قتل تعادل روحی و روانی نداشته و قبل از جنایت نیز مواد مخدر مصرف کرده بود.

* گلواژه: در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت کنار بیایید. بیل گیتس

.............اطلاعرسانی

* به اطلاع مخاطبان ایران سپید میرساند: در حاشیه برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دبیرخانه جشنواره اقدام به راه اندازی بخش نمایشهای رادیویی کرده که از 28 بهمن ماه تا دوم اسفند در تماشاخانه سرو واقع در خیابان طالقانی، جنب مترو طالقانی در دو سانس 16:30 و 19 اجرا میشود. ورود نابینایان به اتفاق یک همراه برای شرکت در این مجموعه برنامه آزاد است.

* شرکت پکتوس در نظر دارد با همکاری بنیاد توانگران شیراز، روز چهارشنبه اول اسفند ساعت 16 تا 18، همایشی جهت آشنایی نابینایان استان فارس و شهر شیراز با دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه برگزار کند. آدرس محل برگزاری همایش در بنیاد توانگران: بلوار امیر کبیر، چهار راه سرباز، بلوار سفیر شمالی، خیابان صاحب الامر غربی، رو به روی کوچه 19، سالن اجتماعات بنیاد توانگران شیراز.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 0713831815 الی 17 تماس بگیرید.

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *