شناسه خبر: 18180 منتشر شده در مورخ: 1398/5/14 ساعت: 10:44 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه دوشنبه 14 مرداد 1398

روزنامه دوشنبه 14 مرداد 1398

تهاجم بیسابقه و تحریم ناشیانه - تبعیض و دغدغه مضاعفِ کارگران معلول - قیمت مسکن در تهران صد درصد بالا رفت، معاملات مسکن نصف شد - مبارزه با عاملان خانگی ایجاد بیماری "بخش پایانی" - نمایندگان خراسان رضوی، فاتحان مسابقات قهرمانی کشور شطرنج بانوان - ادعای عجیب در پرونده داماد گمشده - اطلاعرسانی

روزنامه «ایران سپید»

دوشنبه 14 مرداد 1398

3 ذی الحجه 1440

5 آگوست 2019

سال بیست و سوم شماره 6201

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

......عناوین این شماره......

تهاجم بیسابقه و تحریم ناشیانه 2

تبعیض و دغدغه مضاعفِ کارگران معلول 3

قیمت مسکن در تهران صد درصد بالا رفت، معاملات مسکن نصف شد 8

مبارزه با عاملان خانگی ایجاد بیماری "بخش پایانی" 11

نمایندگان خراسان رضوی، فاتحان مسابقات قهرمانی کشور شطرنج بانوان 14

ادعای عجیب در پرونده داماد گمشده 16

اطلاعرسانی

.............سیاسی

* تهاجم بیسابقه و تحریم ناشیانه. ربیعی، سخنگوی دولت گفت: تهاجم بیسابقه و تحریم ناشیانه به ظریف در حقیقت تهاجم به یک شخص نیست، تهاجم به بنیادهای دولت-ملت ایران است.

* ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به کاربری که ظریف را شایسته دریافت "نماد خیانت" خوانده و او را "ابوموسی اشعری" نامیده بود، نوشت: «خدا رو شکر شما این قدر ولایتمدارید.»

* علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «تحریم آقای ظریف، وزیر خارجه کشورمان توسط آمریکا بیش از هر چیز نشانه ضعف منطق آمریکا و هراس دولت این کشور از بیان منطق ایران در دنیاست. در تقابل فعلی ایران و آمریکا، هر عقل سلیمی وقتی منطق دو طرف را میشنود، حق را به ایران میدهد و اگر کشورهایی با آمریکا همراهی میکنند، از روی ترس است.»

.............گزارش ویژه

* تبعیض و دغدغه مضاعفِ کارگران معلول: ایلنا نوشت: بازنشستگی امن دغدغه مضاعف معلولان است. نیروی کاری که نه تنها به سبب معلولیت در حین کار شرایط سختی را میگذراند، بلکه معلولیت اولیه موجب معلولیتهای پسینی در حین کار هم شده و بازنشستگی پیش از موعد کمترین حقی است که باید به این دسته از کارگران داده شود. بسیاری از کارگران معلول به سبب از کار افتادگی در یافتن شغل دچار مشکل هستند و بیثباتکارانی هستند که بعضاً درآمدهای ناچیز ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی دارند. گرچه بهنظر میرسد شرایط جانبازان به دلیل شمولیت ذیل بنیاد شهید باید بهتر از معلولان عادی باشد که تحت پوشش بهزیستی هستند؛ چرا که رقم بودجه امسال بنیاد شهید ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و رقم بودجه بهزیستی دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و همین امر خود نشانگر این است که توانایی دو نهاد در حمایت از معلولان تحت پوشش چه تفاوتهایی دارد. با این وجود در موارد زیادی هم، چنین اتفاقی نمی افتد. مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون، نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیانآور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حد اقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند؛ اما خیلی از معلولان جزو بخش غیر دولتی هستند که بعد از بیست و پنج سال کار هنوز بلاتکلیفند. در بخش غیر دولتی وقتی یک کارگر معلول بیست سال سابقه کار داشته باشد، باید با 30 روز حقوق بازنشسته شود. دولت باید این مابه التفاوت را به صندوق تأمین اجتماعی واریز کند؛ اما چون دولت زیر بار این موضوع نمیرود، سازمان تأمین اجتماعی هم به دلیل بار مالی ای که این مسئله برایش ایجاد میکند، زیر بار اجرای قانون نمیرود. - مصطفی چقایی (دبیر ستاد پیگیری بیمه تأمین اجتماعی معلولان کشور) اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده مشکل معلولان کل کشور اصلاح قانون بیمه معلولان است، در این رابطه مکاتباتی با رئیس سازمان بهزیستی، رؤسای جامعه معلولان ۳۲ استان، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ اما متأسفانه هنوز معلولان مشکلاتی برای بازنشستگی خود دارند. وی با اشاره به اینکه قانون «اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور» مصوب سال ۸۵ نیاز به اصلاحاتی دارد، گفت: مشکل عمده در قانون بازنشستگی معلولان، مربوط به کارکنان غیر دولتی است. در بخش دولتی ۵ سال از سنوات را دولت و ۵ سال دیگر را کارفرما که همان مؤسسه دولتی است، میپردازد؛ اما در بخش غیر دولتی، دولت سهم خود را پرداخت نمیکند و این باری بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است. این است که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بار مالی زیادی که این قانون برایش ایجاد میکند، همراهی نمیکند. ما پیشنهادهای زیادی برای رفع این مشکل داشتیم، اما تا کنون بیپاسخ مانده است. او ادامه داد: در تبصره ۶ آیین نامه مصوب هیئت وزیران اشاره شده که در بخش غیر دولتی نیز، دولت موظف است آن ۱۰ سال سنوات را برای جانبازان بپردازد. به این معنا غیر دولتیها نیز باید از حمایت دولت برخوردار باشند. یعنی معلولان شاغل در بنگاههای غیر دولتی باید با ۲۰ سال کار و ۳۰ روز حقوق در بنگاههای اقتصادی خصوصی نیز بازنشسته شوند.

دبیر ستاد پیگیری بیمه تأمین اجتماعی معلولان کشور خاطرنشان کرد: در عین حال قانون حمایت از بازنشستگی معلولان نیز وجود دارد که در آن ۶ سال سنوات ارفاقی به آنان تعلق میگیرد که میزان آن بستگی به درجه معلولیت کارگران دارد که متأسفانه این هم اعمال نمیشود. یعنی کسی نمیتواند با ۲۴ سال کار بازنشسته شود. برای آن هم دولت باید مابه التفاوت حق بیمه را به صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و این کار را انجام نمیدهد. چقایی با اشاره به اینکه به بهانه مشکلات مالی، دولت و کارفرما از زیر بار قوانین مصرح شانه خالی میکنند، بیان کرد: باور کنید اکثر معلولان هم سنشان بالا رفته و هم سنوات بیمه ای آنها بالاتر از ۲۰ سال است؛ اما هیچ دادرسی ندارند و این مشکل عمدتاً در بخش خصوصی مشاهده میشود. چقایی با اشاره به اینکه قانون سال ۸۵ بازنشستگی معلولان نیاز به اصلاح دارد، تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس معلولان این اصلاحات را عنوان کردیم. تأمین منابع و ایجاد ضمانت اجرایی بسیار اهمیت دارد.

..............گزارش روز

* قیمت مسکن در تهران صد درصد بالا رفت، معاملات مسکن نصف شد: اتاق بازرگانی تهران اقدام به انتشار گزارشی کرد مبنی بر اینکه: در ۱۳۹۸ و در مجموع ۲۶ هزار و ۳۲۷ واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر متر مربع ۱۲.۶ میلیون تومان معامله شده که نسبت به چهارماهه نخست سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات مسکن ۵۰ درصد کاهش یافته و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده حدود دو برابر شده است. در این گزارش تأکید شده است: تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پس از کاهش شدید در فروردین (به دلیل نوسانات فصل بهار) افزایش یافته بود، از خرداد  مجدداً روند کاهشی در پیش گرفته است. بطوری که در خرداد با حدود ۵۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل و در تیر با حدود ۲۰ درصد کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شده است. این روند کاهشی در خرداد و تیر سال ۱۳۹۷ نیز مشاهده میشود؛ اما میزان کاهش آن به مراتب کمتر است. (به ترتیب ۲۲ -درصد و ۹ درصد) - بر این اساس قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸ با شیب بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. کاهش عرضه مسکن به همراه کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید، منجر به افزایش قابل توجه متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مدت زمان مذکور در سال ۱۳۹۸ شده است. قیمت مسکن در تهران: بررسیها نشان میدهد طی چهارماهه نخست ۱۳۹۸، حدود ۴۰.۵ درصد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی با عمر کمتر از ۵ سال و حدود ۱۸ درصد مربوط به واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ سال بوده است. بررسی جزئیات معاملات حاکی از آن است که در تیر ۱۳۹۸، حدود ۱۵ درصد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متر مربعی بوده است. همچنین بیشترین سهم (۱۴.۶ درصد) معاملات انجام شده در بین واحدهای مسکونی متعلق به واحدهای با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بوده است. یکی از تغییرات قابل توجه در رابطه با معاملات تیر ۱۳۹۸، افزایش سهم تعداد معاملات با ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در هر واحد مسکونی از ۶.۲ درصد در تیر ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در تیر ۱۳۹۸ است که همین رقم برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۱۶.۲ درصد و ۱۷.۶ درصد برآورد شده و نشان از افزاش سهم این گونه معاملات از ابتدای سال جاری میدهد. با توجه به روند مذکور، میزان تأثیر آن به عنوان عاملی در افزایش متوسط قیمتها قابل بررسی است. در این گزارش تأکید شده است، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۷ نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران در فروردین و اردیبهشت از شاخص قیمت مصرف کننده پایینتر بوده، اما از خرداد با افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، روند آن از نرخ رشد اجاره بها بیشتر شده است.

.............آموزشی

* مبارزه با عاملان خانگی ایجاد بیماری «بخش پایانی»: در بخش پیش با نحوه زندگی و مبارزه با سوسکهای خانگی آشنا شدید. موارد زیر نیز از نکاتی است که باید به آن توجه شود. مواد غذایی را یا داخل یخچال یا داخل ظرف دردار نگهداری کنید. باقیمانده مواد غذایی در حین طبخ یا صرف غذا را جمعآوری کنید. سکوها و قفسه های آشپزخانه را بخوبی تمیز کنید و آنها را پاکیزه نگه دارید. سطح به خصوص کف آشپزخانه را بطور مرتب تمیز نمائید. وسایل شستشوی ظروف غذا مثل سیم ظرفشویی و اسکاچ را پس از هر بار استفاده بشوئید. چربی موجود بر هواکشها و دیوار را بخوبی تمیز کنید. کلیه شکافهای موجود بر دیوار، کف، سقف، میان پله ها را با مصالح ساختمانی مناسب مسدود کنید. بندهای موجود میان کاشیها، دیوار و کف حاشیه اطراف قرنیزها را پر و بندکشی کنید. کابینتها را از نوع پایه دار انتخاب کنید تا زیر آن ضمن تبادل هوا، بسادگی قابل شستن باشد. کفشوی مسیر فاضلاب، بخصوص کفشوی آشپزخانه را به توری مخصوص (درپوش) مجهز نمائید. آب موجود در زیر گلدانیهای منزل یا محل کارتان را تخلیه کنید. ظروف تهیه و صرف غذا را در اسرع وقت بشویید. هرگز آنها را در طول شب نشسته باقی نگذارید. اگر شستن ظروف بلافاصله مقدور نیست، آنها را در یک محل با شوینده بخیسانید تا در فرصت مناسب شسته شوند. ظروف شسته شده را بلافاصله خشک کنید تا از جمع شدن باقیمانده آب حاصل از شستشو در آنها جلوگیری شود. شیرهایی را که چکه میکنند تعمیر کنید. علاوه بر کارگیری موازین بهسازی، با استفاده از سموم حشره کش نیز میتوان به مبارزه با سوسکها پرداخت که این روش با توجه به ایجاد آلودگی محیط زیست به عنوان آخرین روش برای مبارزه با سوسکهاست. اگرچه وجود سوسکها در اماکن موجب بروز مخاطرات بهداشتی فراوان میشود، اما خطرات ناشی از استفاده از ترکیبات سمی برای از بین بردن آنها، بخصوص در صورتی که با رعایت کامل جوانب احتیاط نباشد به مراتب بیشتر از وجود سوسکهاست. نوع سم و نحوه سمپاشی باید توسط افراد ورزیده و متخصص این امر انتخاب شود و سمپاشی باید توسط این افراد انجام شود. قبل از سمپاشی محلهای مورد نظر تمیز و در صورت امکان شستشو گردند و مواد غذایی، ظروف غذاخوری، وسایل کودکان و وسایل خواب و پرندگان باید از محل خارج یا روی آنها کاملاً پوشانده شود. برای مبارزه با سوسکها، یک بار سمپاشی محلهایی که زود به زود شسته میشوند و استفاده از سمومی که اثر ابقایی آنها کم است، کافی نیست و ممکن است کپسولهای تخم موجود در محل که پنهان هستند، به تدریج باز شوند؛ بنا بر این لازم است سم بیش از 2-3 ماه روی سطوح باقی بماند یا در صورت شستشوی محل، سمپاشی باید تکرار گردد. مایع حشره کش Common (کامن) که در داروخانه ها قابل دسترسی است میتواند برای استفاده خانگی استفاده شود. سمپاشی باید توسط افراد متخصص انجام شود.

...............ورزشی

* نمایندگان خراسان رضوی، فاتحان مسابقات قهرمانی کشور شطرنج بانوان: در پایان بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور شطرنج بانوان، نمایندگان خراسان رضوی جام قهرمانی را به خانه بردند. این مسابقات در 7 دور به روش سوئیسی و در دو جدول ب1 و ب2-ب3 برگزار شد. در این مسابقات، 56 شطرنجباز از 22 استان کشور به مصاف هم رفتند که نتایج دور هفتم جدول ب1 به شرح زیر است: میز ۱: ملیحه صفایی 1 فاطمه رضایی 0. میز ۲: نرگس درآمد 1 لیلا زارعزاده 0. میز ۳: زهرا محمدی راد 1 اعظم میرهاشمی 0. میز ۴: سمیرا آقایی 1 مریم برزگر 0. میز ۵: فهیمه رضاییپور 1 کلثوم بابایی 0. نفرات اول تا دهم رده بندی نهایی مسابقات قهرمانی کشور شطرنج بانوان در جدول ب1 به شرح زیر است: 1- ملیحه صفایی از خراسان رضوی 2- نرگس درآمد از خوزستان 3- زهرا محمدی راد از فارس 4- سمیرا آقایی 5- فاطمه رضایی 6- فاطمه رضاییپور 7- مهدیه عبد اللهی 8- اعظم سادات میرهاشمی 9- لیلا زارعزاده 10- مریم برزگر. نتایج دور هفتم و پایانی جدول ب2-ب3 به شرح زیر است: میز ۱: عاطفه نقوی 1 مریم رحیمزاده 0. میز ۲: فاطمه رحیمی نیم صدیقه سرگزی نیم. میز ۳: فاطمه سعیدی 1 وحیده پورعلی 0. میز ۴: زهرا ربیعپور 1 ملیحه ابراهیمخانی 0. میز ۵: مریم پور عبد اللهی 1 فاطمه گلی 0. نفرات اول تا دهم رده بندی نهایی جدول ب2-ب3 به شرح زیر است: 1- عاطفه نقوی از خراسان رضوی 2- فاطمه رحیمی از خراسان رضوی 3- صدیقه سرگزی از تهران 4- فاطمه سعیدی از اصفهان 5- مریم پور عبد اللهی از توابع تهران 6- زهرا ربیعپور از گلستان 7- زهرا سادات طباطبایی از یزد 8- مریم رحیمزاده خراسان رضوی 9- فاطمه گلی مازندران 10- ناهید اطیابی از تهران. در مراسم اختتامیه این مسابقات تعدادی از پیشکسوتان ورزش شطرنج همچون دبیر هیأت شطرنج مازندران آقای شریعت پناهی و علی اکبر هدهدی، رئیس انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان حضور داشتند.

...............حوادث

* ادعای عجیب در پرونده داماد گمشده: چندی قبل دختری افغانستانی به پلیس مراجعه کرد و از ربوده شدن همسرش خبر داد. او گفت: مادرم مشکل روحی و روانی دارد و از دوران کودکی مرا بشدت کتک میزد. چند بار هم نامزدی مرا بهم زده است. مدتی قبل از طریق خاله ام با مرد جوانی آشنا شدم و به خواستگاریش جواب مثبت دادم. مادرم ابتدا با این ازدواج موافق بود، اما یکدفعه نظرش تغییر کرد و به من گفت باید از همسرم جدا شوم. او ادامه داد: چون برادرهای ناتنیم که از همسر اول مادرم هستند مدام مرا کتک میزنند، من به خانه شوهرم پناه بردم و عروسیم را هم آنجا گرفتم. مادرم هم از این ماجرا ناراحت شد و گفت باید طلاق بگیرم؛ ولی من همسرم را دوست دارم و دلم نمیخواهد از او جدا شوم. همین مسأله باعث شد که مادرم کینه نظیف –همسرم- را به دل بگیرد و نقشه ربودنش را طراحی و اجرا کند. روز گذشته مادرم به همراه برادر ناتنیم و شوهر خواهرم و دو مرد که لباس آسایشگاه روانی به تن داشتند، به سراغ نظیف آمدند. آنها به همسایه ها گفته بودند که شوهرم مشکل روانی دارد و باید او را به آسایشگاه ببرند. اما نظیف که از ماجرا باخبر بود مقاومت کرد و آنها هم به همسرم آمپول تزریق کردند. آنها نظیف را سوار بر خودرویی شبیه آمبولانس کرده و مادرم و دیگران هم سوار پرایدشان شده و آنجا را ترک کردند. از آنجا که این حادثه در کنار انبارهای بلورفروشی رخ داده است، دوربینهای مداربسته این ماجرا را ثبت کرده اند. دختر جوان ادامه داد: این تمام ماجرا نیست. مادرم در دوران جوانیش سه قتل هم مرتکب شده است. او سه بار تا به حال ازدواج کرده و آن طور که خودش میگوید، همسر اولش را هم به قتل رسانده است. اما این تنها جنایتی نیست که مادرم مرتکب شده است. مادرم میگفت حدود 30 سال قبل دختر و دامادش را هم کشته است. ظاهراً دختر و دامادش باهم درگیر میشوند و مادرم با نقشه ای حرفه ای دامادش را به قتل میرساند. از آنجا که خواهر ناتنیم از این ماجرا باخبر بود، شکایت کرد، اما مادرم او را هم به قتل رساند. از آنجا که ما افغان هستیم و کسی را نداریم که پیگیر پرونده ناپدید شدنمان باشد، هرگز راز این سه جنایت برملا نشد. وقتی مادرم با پدر من ازدواج کرد، او را به عمد معتاد کرد و بعد هم از او طلاق گرفت و با یک مرد ایرانی به تازگی عقد کرده است. با توجه به اظهارات دختر جوان، تحقیقات برای یافتن داماد ناپدید شده و دستگیری عاملان این آدمربایی و ادعای دختر جوان درباره مادرش ادامه دارد.

* ربوده شدن یک نوزاد از بیمارستان تأمین اجتماعی: دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بازداشت سه پرستار و یک نگهبان بیمارستان تأمین اجتماعی این شهرستان درباره ربودن یک نوزاد خبر داد. حمید عسگریپور با اعلام این خبر افزود: در این ماجرا خانمی با پوشش پرستار وارد بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار شد و اقدام به ربودن یک نوزاد کرد.

عسگریپور گفت: یکی از دلایل اصلی این اتفاق، اهمال و سهل انگاری مسئولان بیمارستان و کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان بوده که متأسفانه اجازه دادند این شخص بدون هیچ گونه رابطه خویشاوندی با بیمار یا حتی رابطه استخدامی با بیمارستان به راحتی به اتاقهای استراحت خانمهایی که پس از زایمان در آنها بستری بودند، مراجعه کند. وی با بیان اینکه تا کنون چهار تن از پرسنل بیمارستان در پی سهل انگاری بازداشت شده اند، اظهار کرد: سه تن از پرستاران شیفت شب و یکی از نگهبانان بیمارستان در این خصوص بازداشت شدند. وی در ادامه اظهار کرد: حسب تحقیقات صورت گرفته دوربینهای بیمارستان در پی صاعقه ای که ایجاد شده بود، سوخته بودند و تنها دوربین و فیلمی که اکنون در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به سالنی است که شخص رباینده در آنجا تردد داشته است. وی در پایان با بیان اینکه این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، گفت: به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات نمیتوانیم جزئیات آن را بیان کنیم.

.............اطلاعرسانی

* نشست تخصصی "بررسی چالشهای نشریه های نابینایان و کمبینایان" روز سه شنبه 15 مرداد 1398 از ساعت 14 الی 16 در محل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار میشود. - آسیب شناسی نشریه های نابینایان و کمبینایان، - ضرورت توجه به مطبوعات نابینایان و کمبینایان، چالشها و راهبردهای مطبوعات نابینایان و کمبینایان، ضرورت توجه NGO و نهادهای دولتی برای کمک به مطبوعات نابینایان و کمبینایان، بررسی نقش شبکه های اجتماعی در اطلاعرسانی برای نابینایان و کمبینایان، محورهای بحث در این نشست هستند. از عموم علاقه مندان برای شرکت در این نشست دعوت به عمل میآید. نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 11- روابط عمومی: 88730413

* گلواژه: چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی: مثل من رفتار کن. امانوئل کانت

 

 

 

 

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *