تعداد نتایج یافت شده : 222 (صفحه 1 از 23)
نود و هشتمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 27 شهریور 1399
نود و هفتمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این مجله صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 20 شهریور 1399
نود و ششمین پادکست هفتگی ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 13 شهریور 1399
نود و پنجمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه تیتر آیتم های این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه ۶ شهریور  ۱۳۹۹
نود و چهارمین پادکست ایران سپید منتشر شد. عناوین بخش های مختلف و متنوع این پادکست را در ادامه بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 30 مرداد 1399
نود و سومین پادکست ایران سپید منتشر شد.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 23 مرداد 1399
نود و دومین پادکست ایران سپید منتشر شد.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 16 مرداد 1399
آغاز انتشار پادکست های هفتگی ایران سپید. در ادامه عناوین بخشهای مختلف نود و یکمین پادکست ایران سپید قرار گرفته است.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 9 مرداد 1399
در ایران سپید می شنوید: ضرورت برقراری حمایت ها از دانش آموزان استثنایی برای دسترسی به امکانات ارتباطی؛ هر بیمار کم بینا یک دوربین، یک عینک؛ راه اندازی اولین تاکسی بیسیم به وسیله جوان نابینا در بافت؛ معرفی کتاب به اجاقت قسم
فایل صوتی/ پادکست روز شنبه 4 مرداد 1399
در ایران سپید می شنوید: روزی که امیدها برای دیدن دنیا محقق می شود؛ مرور اهم اخبار ورزش معلولان طی چند روز گذشته؛ نابینایان و ناشنوایان همراهان مدرسه تابستانی؛ مروری بر رویدادهای داغ شبکه های اجتماعی
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 2 مرداد 1399