تعداد نتایج یافت شده : 232 (صفحه 1 از 24)
صد و هشتمین پادکست ایران سپید ویژه روز جهانی معلولان منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 13 آذر 1399
صد و هفنمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 6 آذر 1399
پادکست ویژه ایران سپبد به مناسبت بیست و پنجمین سالروز انتشار تنها روزنامه به خط بریل در جهان.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 29 آبان 1399
پادکست صد و پنجم ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 22 آبان 1399
صد و چهارمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 15 آبان 1399
پادکست شماره صد و سوم ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹
صد و دومین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 1 آبان 1399
پادکست ویژه ایران سپید به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید. در ادامه عناوین بخش های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 24 مهر 1399
صدمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 10 مهر 1399
نود و نهمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین قسمت های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 3 مهر 1399