تعداد نتایج یافت شده : 6 (صفحه 1 از 1)
یک مشاور خانواده گفت: ژن بد به ژنی گفته می‌شود که بقای فرد را تضمین نکند و ژن خوب را ژنی می‌گویند که باعث بقا و بودن فرد شود.
تأثیر ژنتیک در موفقیت زندگی افراد
مطالعات محققان فنلاندی نشان می دهد که دو ژن MAOA و CDH13 در رفتار خشونت آمیز نقش دارند.
نقش ژنتیک در رفتار خشونت آمیز
از سوی رئیس قوه قضاییه
در اجرای بند یک قسمت از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب شد.
دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران تصویب شد
جراحان در آکسفورد انگلیس با استفاده از یک روش ژن درمانی توانستند بینایی شش بیمار را ارتقا داده و از کور شدن آنها جلوگیری کنند.
درمان نابینایی ژنتیکی نادر با ژن درمانی
دانشمندان براین باورند که با استفاده از تغییرات ژنتیکی می توان به طور قابل توجهی طول عمر انسان را افزایش داد.
امید به افزایش طول عمر انسان
به امید افزایش حیات انسان
دانشمندان آمریکایی در تلاش برای دستیابی به روشی برای افزایش طول عمر انسان، با بهینه‌سازی دو مسیر ژنتیکی در کرمهای ریز آزمایشگاهی، توانسته‌اند طول عمر آنها را تا پنج برابر افزایش دهند.
دانشمندان عمر کرم‌ها را پنج برابر کردند