تعداد نتایج یافت شده : 500 (صفحه 50 از 50)
رئیس سازمان بهزیستی کشور لایحه حمایت از حقوق معلولان راشامل موضوعاتی چون پرداخت حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، معافیتهای سربازی و امکان برخورداری از کسری کار برای خانواده معلولان دانست
صدور کارت شناسایی برای معلولان تا سال 95
به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.
روزنامه چهارشنبه 14 مرداد 1394
کاروان غدیر با 37 طلا، 52 نقره، 31 برنز و مجموع 120 مدال رنگارنگ و کسب مقام چهارم در مسابقات اینچئون به کار خود پایان داد.
دانلود مصاحبه با مدال آوران پاراآسیای اینچئون
همزمان با روز 24 مهر، مصادف با روز جهانی نابینایان، مسابقه سیمولتانه شطرنج نابینایان توسط عرفان محمدعلیزاده برگزار شد.
ثبت یک رکورد ملی توسط عرفان علیزاده در مسابقه سیمولتانه شطرنج نابینایان +فایل صوتی
به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.
روزنامه سه شنبه 4 آبان 1395
به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.
روزنامه یکشنبه 8 شهریور 1394
برای حضور در بازیهای پارا آسیایی اینچئون و تورنمنت بین المللی آلمان؛
در مرحله نخست از اردوی تیم ملی شنای نابینایان و کم بینایان از اردونشینان برای حضور بازیهای پارا آسیایی اینچئون و تورنمنت بین المللی برلین آلمان رکوردگیری به عمل آمد.
از شناگران ملی پوش نابینا و کم بینا رکوردگیری شد
به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.
روزنامه شنبه 13 دی 1393
به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.
روزنامه یکشنبه 19 مهر 1394
به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.
روزنامه شنبه 3 مهر 1395