کد خبر: 10757
آسیاب به نوبت است + فایل صوتی
آیت الله هاشمی رفسنجانی: من تا نیمه راه آمدم. مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد. تا در سنگ زیر و بالای آسیاب، صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم.

به گزارش ایران سپید «به بهشتی گفتم این تهمت‌های تلخ آزارت نمی‌دهد؟ نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می‌گذرد. دوست من، منم تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من هم برسد تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستن‌های خودم را ببینم و بشنوم...» (بخش‌هایی از فیلم انتخاباتی هاشمی در سال ٨٤).
 

Page Generated in 0/0038 sec